Πρόγραμμα Ν.Α 09/01/19

Στο GREYVILLE διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Παρουσιάζουν αξιόλογο στοιχηματικό ενδιαφέρον και αναμένονται θεαματικές αφίξεις πού θα δώσουν μεγάλες αποδόσεις.Τις διαγραφές πού έχουν προκύψει μπορείτε να τις δείτε παρακάτω,καθώς και τις προτάσεις μας.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

012 GREYVILLE 1 13:10 012-014-016 012-014-016-018-020-022 012-014

014 GREYVILLE 2 13:50 014-016-018 014-016-018-020-022-024-026 014-016

016 GREYVILLE 3 14:25 016-018-020 016-018-020-022-024-026 016-018

018 GREYVILLE 4 15:00 018-020-022 018-020-022-024 018-020

020 GREYVILLE 5 15:35 020-022-024 020-022

022 GREYVILLE 6 16:05 022-024-026 022-024

024 GREYVILLE 7 16:40 024-026

026 GREYVILLE 8 17:20

012-13:10: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 1-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BUCKLEBERRY 6 Ε 3 A Marcus 60 Paul Lafferty 222

2 WINTER TWILIGHT      ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 AT THE OPERA 1 A 3 C Zackey 60 Michael Roberts 085

4 STONE TIGER 4 Ε 3 M Khan 60 Duncan Howells 367

5 KING KOTINI                 ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 PEACE TRAIN 8 Ε 4 * A Arries 60 Kumaran Naidoo 008

7 NOBLE BEAT 10 Ε 3 J P v'd Merwe 60 Duncan Howells 590

8 OWL CALL 3 Ε 3 S Moodley 60 Garth Puller 2

9 RED TARA                     ΔΙΕΓΡΑΦΗ

10 WISHFUL WORDS 9 Θ 4 * J Gates -4 kg 57.5 Louis Goosen 523

ΠΡΟΤ: 1 BUCKLEBERRY-3 AT THE OPERA-4 STONE TIGER-10 WISHFUL WORDS

014 - 13:50 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 2 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HEY JUDE 1 Θ 3 A Marcus 60 R A Hill/S R Hill 332

2 STARLIGHT 8 Θ 3 M Khan 60 Duncan Howells 553

3 LADY LUMIERE 3 Θ 3 J P v'd Merwe 60 Dennis Bosch 666

4 MAPLEWOOD 5 Θ 3 K de Melo 60 Dean Kannemeyer 583

5 FLEEK 2 Θ 4 * J Gates -4 kg 60 Louis Goosen 082

6 FRIEND ZONE 9 Θ 3 D Dillon 60 Julie Dittmer 906

7 SERAPHIC 11 Θ 4 * K Sakayi -2.5 kg 60 Pat Lunn 678

8 MISTY HEATH 7 Θ 4 C Habib 60 Ivan Van Wyk 675

9 AMBERBELL 10 Θ 4 * Y Ramzan -4 kg 60 Lowan Denysschen 505

10 LITTLE BRISTOL 6 Θ 3 * L Hewitson 60 Sean Tarry 541

11 SHOOT THE WAGON 4 Θ 3 S Moodley 60 Paul Lafferty 4

ΠΡΟΤ: 1 HEY JUDE-2 STARLIGHT-10 LITTLE BRISTOL-5 FLEEK

016 - 14:25 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 3 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 FINAL ASSEMBLY 2 Ε 4 C Habib 60 R A Hill/S R Hill 925

2 TI GAR                             ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 WHITE CEDAR 5 Ε 3 S Randolph 59 Alyson Wright 665

4 RUMBLEINTHEJUNGLE 9 Ε 3 K de Melo 59 Dean Kannemeyer 452

5 WORDBUSTER 8 Ε 3 * L Hewitson 59 Garth Puller 733

6 DUKE'S DOZEN 3 Ε 3 M Khan 59 Brett Crawford 093

7 FARM YARD TRACTOR 1 Ε 3 S Veale 59 Brett Crawford 43

8 JUMPING CASTLE          ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 THE MASTER 7 Ε 3 A Marcus 59 Dennis Drier 625

ΠΡΟΤ: 7 FARM YARD TRACTOR-5 WORDBUSTER-4 RUMBLEINTHEJUNGLE

018 -15:00 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 4 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PRINCE CHARMING 2 Ε 4 * L Hewitson 60 Greg & Karen Anthony 350

2 TANTALIST 11 Ε 4 C Habib 60 Lola Crawford 580

3 MOKOKO 6 Ε 3 A Marcus 59 Paul Lafferty 333

4 MASTER GEORGE 9 Ε 3 D Dillon 59 Doug Campbell 553

5 ALFIERI 8 Ε 3 * K Sakayi -2.5 kg 59 Ivan Van Wyk 027

6 CARLTON HEIGHTS 3 Ε 3 K de Melo 59 Dean Kannemeyer 289

7 JURIST 5 Ε 3 S Veale 59 Dennis Drier 589

8 GETAWAYCAR           ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 DARE TO TRUST 7 Ε 3 S Randolph 59 Tony Rivalland 88

10 FASHIONADA 1 Ε 3 W Kennedy 59 Gavin van Zyl 50

11 GREY STREET 10 Ε 3 S Moodley 59 Garth Puller 335

12 MASTER OF FIRE 4 Ε 3 * A Arries 59 Michael Roberts 900

ΠΡΟΤ: 3 MOKOKO-6 CARLTON HEIGHTS-11 GREY STREET-1 PRINCE CHARMING

020 - 15:35 -: 4.740 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 5-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PIAGET PRINCE 12 Ε 4 L Pagel 61 Lowan Denysschen 350

2 BORN TO PERFORM 9 Ε 4 W Kennedy 59.5 Dennis Bosch 41

3 ROY'S REGIS 11 Ε 4 M Khan 59 Kumaran Naidoo 765

4 CARLBURG 4 Ε 3 * A Arries 58.5 Michael Roberts 010

5 LINE OF CONTROL 8 Ε 4 G Wright 58.5 Andre Nel 410

6 EPIC SWORD 7 Ε 4 S Moodley 57.5 Frank Robinson 603

7 DON PIERRO 15 Ε 4 * K Sakayi -2.5 kg 56.5 Gary Rich 662

8 IKNOW               ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 ROY'S ROLL'S ROYCE 1 Ε 6 S Veale 55.5 Yogas Govender 244

10 PUTCHINI 2 Ε 7 C Zackey 54 Ivan Van Wyk 057

11 DEFENDING CHAMPION 6 Ε 4 C Habib 53 Doug Campbell 536

12 DALE HOUSE 10 Ε 6 E Pheiffer 52 Michael Roberts 797

13 ECCELLERATE 13 Ε 5 Reserve 1 52 Doug Campbell 489

ΠΡΟΤ: 9 ROY'S ROLL'S ROYCE-2 BORN TO PERFORM-6 EPIC SWORD-7 DON PIERRO

022 -16:05 -: 4.200 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 6- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LITTLE MISS ME 9 Θ 4 A Marcus 61 Brett Crawford 093

2 PINA COLADA 2 Θ 5 B Lerena 60.5 Gary Rich 120

3 SHEIK'S STORM 7 Θ 4 C Zackey 60.5 Paul Gadsby 376

4 PALACE ROSE 15 Θ 3 W Kennedy 59.5 Kumaran Naidoo 027

5 PINK CADILLAC 6 Θ 4 S Randolph 59.5 Wendy Whitehead 644

6 MYSTICAL SUMMER 3 Θ 4 * L Hewitson 58.5 Wendy Whitehead 861

7 QUEEN'S PLAIN 8 Θ 4 M Khan 58 Duncan Howells 650

8 LIVERPOOL LASS 11 Θ 4 J P v'd Merwe 56.5 Dennis Bosch 003

9 BRIDAL VEIL 14 Θ 4 D Dillon 56 Doug Campbell 580

10 MAJESTIC MARY 10 Θ 4 S Veale 56 Tony Rivalland 065

11 BEQUIA 4 Θ 3 * K Sakayi -2.5 kg 55.5 Garth Puller 878

12 TUULIKKI 5 Θ 4 K de Melo 55 Garth Puller 874

ΠΡΟΤ: 2 PINA COLAD-5 PINK CADILLAC-3 SHEIK'S STORM-8 LIVERPOOL LASS

024 - 16:40 -: 4.440 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 7- 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 FROZEN TUNE 1 Ε 3 W Kennedy 61.5 Dennis Bosch 217

2 ROCKY COAST 2 Ε 3 S Moodley 60 Frank Robinson 677

3 BEDAZZLED JOKER 8 Ε 4 B Lerena 60 Alyson Wright 692

4 NOBLE DUKE 4 Ε 4 C Zackey 60 Pat Lunn 099

5 PETER PIPER 5 Ε 8 K de Melo 60 Dennis Bosch 403

6 DI ME 9 Ε 3 * K Sakayi -2.5 kg 59.5 Ivan Van Wyk 081

7 CAPTAIN COBALT 7 Ε 4 * Y Ramzan -4 kg 59 Lowan Denysschen 421

8 THEY SAY 10 Ε 5 D Dillon 59 Doug Campbell 810

9 WENDYLLE 13 Ε 3 * J Gates -4 kg 58.5 Louis Goosen 858

10 ROY'S TAXI 14 Ε 7 * A Arries 58.5 Kumaran Naidoo 667

11 MIGHTY MERCURY 12 Ε 4 S Randolph 57.5 Wendy Whitehead 408

12 PHOEBUS 6 H 7 M Khan 55.5 Lezeanne Forbes 005

ΠΡΟΤ: 5 PETER PIPE-4 NOBLE DUKE-3 BEDAZZLED JOKER-2 ROCKY COAST

026 - 17:20 -: 5.640 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 8-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 KINGSMEAD 3 Ε 5 * A Arries 61.5 Michael Roberts 397

2 DI MAZZIO 1 Ε 5 A Marcus 60.5 Louis Goosen 802

3 CHARLIE-FOX 2 Ε 3 * Y Ramzan -4 kg 59 Michael Roberts 205

4 MUTAWAARY 6 Ε 4 W Kennedy 58.5 Dennis Bosch 515

5 HEY BOY 8 Ε 3 M Khan 58 Duncan Howells 411

6 GINGER BISCUIT 9 Θ 7 * K Sakayi -2.5 kg 56.5 Pat Lunn 576

7 ELEGANT GENERAL 10 Ε 4 C Habib 56 R A Hill/S R Hill 058

8 LESLIES PATHTOFAME          ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 LOTSA SILVER 7 Ε 4 S Randolph 54 Tony Rivalland 206

10 ROMAN EVENING 4 Ε 5 * J Gates -4 kg 53.5 Leon Erasmus (Jnr) 436

11 ROYALSECURITYPOWER 11 Ε 8 J L Samuel 53 Kumaran Naidoo 039

ΠΡΟΤ: 2 DI MAZZIO-5 HEY BOY -10 ROMAN EVENING-4 MUTAWAARY

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter