Πρόγραμμα Ν.Α 05/02/19

Στο VAAL διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Παρουσιάζουν στοιχηματικό ενδιαφέρον καί αναμένουμε θεαματικές αφίξεις πού θα ''συνοδευτούν'' από μεγάλες αποδόσεις πού είναι το ζητούμενο.Τις λίγες διαγραφές πού έχουν προκύψει,καθώς και τις προτάσεις μας μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

012 VAAL 1 13:25 012-014-016 012-014-016-018-020-022 012-014

014 VAAL 2 14:05 014-016-018 014-016-018-020-022-024-026 014-016

016 VAAL 3 14:45 016-018-020 016-018-020-022-024-026 016-018

018 VAAL 4 15:25 018-020-022 018-020-022-024 018-020

020 VAAL 5 16:00 020-022-024 020-022

022 VAAL 6 16:30 022-024-026 022-024

024 VAAL 7 17:05 024-026

026 VAAL 8 17:40

012 -13:25 -: 6.500 €

VAAL Επίπεδη Race 1-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HENRY JAMES 5 Ε 3 * J Gwingwizha 60 M G Azzie/A A Azzie 530

2 CENSORIOUS 1 Ε 3 * T Matsoele 60 Fabian Habib 609

3 SAINT MICHAEL 6 Ε 4 * W Majenge 60 Paul Peter 932

4 CHIEF OF STATE 7 A 3 * C T Ndlovu 60 Paul Peter 2

5 CLOUDLESS SKY 8 Ε 3 * C Mabaya 60 Clinton Binda 0

6 SABAUDIA 3 Ε 3 * E Chingwende 60 Clinton Binda 00

7 FUYU 2 Θ 4 * S Tshobosa 57.5 Shaylen Naidoo 307

8 VIVA MAMBO 4 Θ 3 * L Majenge 57.5 Paul Peter 0

ΠΡΟΤ: 4 CHIEF OF STATE-3 SAINT MICHAEL-2 CENSORIOUS-1 HENRY JAMES

014 -14:05 -: 6.500 €

VAAL Επίπεδη Race 2-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 WITHOUT LIMITS 8 Θ 3 R Munger 60 Devin Little 665

2 CAPTAINS LOVE 2 Θ 3 * K Matsunyane -2.5 kg 60 Clinton Binda 903

3 COSMIC MIST 5 Θ 4 C Zackey 60 Stanley Ferreira 020

4 LAS SALINAS 3 Θ 3 M V'Rensburg 60 Stanley Ferreira 300

5 MERCER GIRL 4 Θ 3 Wes Marwing 60 Bridget Stidolph 006

6 MANTARIO EXPRESS 6 Θ 3 C Habib 60 David Nieuwenhuizen 000

7 MEGA LEE 10 Θ 4 L Bester 60 Heather E Adamson 090

8 BURSA 9 Θ 3 J Greyling 60 Chris Erasmus 096

9 CRYSTAL'S WORLD 7 Θ 3 * D R Lerena -1.5 kg 60 Fabian Habib 008

10 IM NOT TELLING 1 Θ 3 C Little 60 Paul Peter 00

ΠΡΟΤ: 3 COSMIC MIST-2 CAPTAINS LOVE-1 WITHOUT LIMITS-4 LAS SALINAS

016 - 14:45 -: 7.200 €

VAAL Επίπεδη Race 3 - 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 TAMBALANG 6 Θ 5 * K Matsunyane -2.5 kg 62 Sean Tarry 980

2 AZKUR 3 Θ 4 K Zechner 56.5 Chesney van Zyl 008

3 SPRING POETRY 2 Θ 4 S Khumalo 55.5 Lucky Houdalakis 022

4 DRESS FOR SUCCESS 4 Θ 5 L Bester 53.5 Deshone Steyn 000

5 WAITY KATIE 1 Θ 6 * D R Lerena +1 -1.5 kg 52.5 David Nieuwenhuizen 347

6 KNYSNA ROSE 5 Θ 5 M Yeni 52 Joe Soma 806

7 AFRICAN SUNBIRD 7 Θ 5 * D Schwarz +0.5 52 David Nieuwenhuizen 022

ΠΡΟΤ: 3 SPRING POETRY-5 WAITY KATIE-7 AFRICAN SUNBIRD-1 TAMBALANG

018 - 15:25 -: 6.500 €

VAAL Επίπεδη Race 4-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 WILD THOUGHTS 12 Θ 3 P Strydom 60 Shaylen Naidoo 742

2 EX'S 'N OH'S 6 Θ 3 D L Habib 60 Brian Wiid 826

3 JULEP 10 Θ 3 G Lerena 60 Alec Laird 520

4 OONA 3 Θ 3 D De Gouveia 60 Stuart Pettigrew 830

5 ARCTIC PARTY 14 Θ 3 * K Matsunyane -2.5 kg 60 Fabian Habib 959

6 IDEAL CUT 8 Θ 3 * D Schwarz 60 Gary Alexander 870

7 SEA LIKE GLASS 11 Θ 4 R Munger 60 Heather E Adamson 453

8 TAKE MY WORD 1 Θ 4 C Storey 60 Tobie Spies 209

9 PEGGY CARTER 16 Θ 3 M Yeni 60 Dianne Stenger 956

10 PIGEON POST 9 Θ 4 R Simons 60 Mike de Kock 548

11 MERENGUE 7 Θ 3 S Brown 60 Chris Erasmus 685

12 I'M THE ONE 4 Θ 3 M V'Rensburg 60 Stephen Moffatt 680

13 RUBIX 2 Θ 4 K Zechner 60 Candice Dawson 800

14 UFO 18 Θ 3 S Khumalo 60 Fabian Habib 970

15 PERFECT SCORE 5 Θ 3 C Zackey 60 Candice Dawson 09

16 RADIANT SHANNON 17 Θ 3 W Kennedy 60 Chesney van Zyl 60

ΠΡΟΤ: 1 WILD THOUGHTS-7 SEA LIKE GLASS-2 EX'S 'N OH'S-8 TAKE MY WORD

020 - 16:00 -: 7.200 €

VAAL Επίπεδη Race 5- 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HIGH SEAS BEAUTY 7 Θ 5 R Simons 60 Dianne Stenger 013

2 TAMMANY HALL 6 Θ 4 M Yeni 58.5 Paul Peter 585

3 VI VA PI PA 2 Θ 3 P Strydom 55.5 Sean Tarry 948

4 ONLY TO WIN 1 Θ 4 D De Gouveia 55.5 Mike de Kock 452

5 RETURN TO POWER 5 Θ 5 M V'Rensburg 54.5 M G Azzie/A A Azzie 780

6 CRIMSON ROYALE 4 Θ 3 * D Schwarz 54 Sean Tarry 979

7 SEVILLE ORANGE 8 Θ 3 C Zackey 54 Lucky Houdalakis 031

8 ELUSIVE BUTTERFLY 3 Θ 3 S Khumalo 53 Lucky Houdalakis 403

ΠΡΟΤ: 4 ONLY TO WIN-3 VI VA PI PA-1 HIGH SEAS BEAUTY-2 TAMMANY HALL

022-16:30 -: 6.500 €

VAAL Επίπεδη Race 6-2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BOSPHORUS 4 Ε 4 K Zechner 60 Brian Wiid 158

2 HANDS OF MAN 9 Ε 3 D L Habib 58 Paul Matchett 081

3 MASTER AND MAN 5 Ε 4 * D Schwarz 58 Gary Alexander 123

4 TWO OF US 7 Ε 3 C Zackey 58 Paul Peter 510

5 AFRICA'S GOLD 8 Ε 4 C Maujean 58 Jurgen van Heerden 334

6 FESTIVE LINNGARI 3 Ε 4 R Munger 58 David Nieuwenhuizen 432

7 BANGKOK 2 Ε 3 W Kennedy 56.5 Chesney van Zyl 090

8 LEFTRIGHTGOODNIGHT 6 Ε 4 S Khumalo 55 Joe Soma 605

9 ROBIN THE GOOD        ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 6 FESTIVE LINNGARI-3 MASTER AND MAN-2 HANDS OF MAN-5 AFRICA'S GOLD

024 - 17:05 -: 6.500 €

VAAL Επίπεδη Race 7- 1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 WARRIOR'S REST 6 Ε 4 * D Schwarz 60 Sean Tarry 322

2 MONOPOLIZE                    ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 MAKE YOUR MOVE          ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 VICTOR FORTH 4 Ε 3 S Khumalo 56.5 Joe Soma 569

5 MONTY PYTHON 3 Ε 5 C Zackey 56.5 Heather E Adamson 046

6 COPENHAGEN 1 Ε 3 R Simons 56 Paul Peter 187

7 GREENER PASTURES 7 Θ 3 M Yeni 54.5 Mike de Kock 212

ΠΡΟΤ: 7 GREENER PASTURES-1 WARRIOR'S REST

026 - 17:40 -: 6.200 €

VAAL Επίπεδη Race 8-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 NICKY NOO 8 Θ 4 P Strydom 62 Clinton Binda 131

2 OPERETTA 9 Θ 3 C Zackey 59.5 Paul Peter 003

3 ULLA 4 Θ 3 D De Gouveia 59.5 Stuart Pettigrew 614

4 MADEMOISELLE 11 Θ 4 G Lerena 58 J A Janse van Vuuren 725

5 LILY STARLETTE                ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 ELBI 3 Θ 3 R Simons 56 Mike de Kock 562

7 LAST CHIRP 10 Θ 5 * D Schwarz 56 St John Gray 800

8 FLORENCE 12 Θ 3 * K Matsunyane -2.5 kg 55.5 Clinton Binda 721

9 TRICIA 6 Θ 4 S Khumalo 54.5 Tyrone Zackey 583

10 CLAREMORRIS 2 Θ 5 W Kennedy 52 Roy Magner 356

11 ILHA DA VAR 5 Θ 4 R Munger 52 Roy Magner 239

12 MICROBE 1 Θ 4 K Zechner +0.5 kg 52 Devin Little 097

ΠΡΟΤ: 4 MADEMOISELLE-3 ULLA-6 ELBI-2 OPERETTA

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter