Πρόγραμμα Ν.Α 06/05/19

Με 25 ενδιαφέρουσες ιπποδρομίες συμπληρώθηκε το σημερινό αλλοδαπό κουπόνι.Οι 10 από αυτές θα διεξαχθούν στον ιππόδρομο τού FLAMINGO της Ν.Α,6 στο CHANTILLY εκ των οποίων στην 1η θα διεξαχθεί το σημερινό Quarte+ στις 14.50, 3 στην AUTEUIL γιά την Γαλλία καί στην Αγγλία 6 ιπποδρομίες στο Bath.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

011 FLAMINGO 1 FLAT 1200 14 3.650 13:20 PHUMELELA                  3-5-8-1    διεγρ. 2

012 FLAMINGO 2 FLAT 1000 12 3.650 13:50 PHUMELELA                  4-6-8-1    διεγρ. 9

013 FLAMINGO 3 FLAT 1600 9 3.650 14:15 PHUMELELA                    1-2-6-4    διεγρ.5

014 FLAMINGO 4 FLAT 1800 14 3.350 14:45 PHUMELELA                  4-3-6-12

015 CHANTILLY 1 FLAT 2400 14 52.000 14:50 PMU                            3-10-4-8-2  διεγρ. 1

016 FLAMINGO 5 FLAT 1800 12 3.050 15:10 PHUMELELA                 4-2-8-11   διεγρ.3

017 CHANTILLY 2 FLAT 1200 8 30.000 15:25 PMU                              7-1-3-4

018 FLAMINGO 6 FLAT 1800 12 3.050 15:35 PHUMELELA                 6-3-2-1

019 FLAMINGO 7 FLAT 1400 12 3.250 16:05 PHUMELELA                 1-2-8-9     διεγρ. 7

020 BATH 1 FLAT 2350 9 6.600 16:15 GBI

021 FLAMINGO 8 FLAT 1400 17 3.050 16:35 PHUMELELA                 12-4-3-2

022 BATH 2 FLAT 1000 7 8.500 16:50 GBI

023 FLAMINGO 9 FLAT 1300 10 3.350 17:05 PHUMELELA                 7-4-1-6

024 CHANTILLY 5 FLAT 1800 7 80.000 17:10 PMU                             4-1-5

025 BATH 3 FLAT 2050 5 10.700 17:25 GBI

026 FLAMINGO 10 FLAT 1200 14 2.900 17:35 PHUMELELA               5-3-4-8

027 CHANTILLY 6 FLAT 2400 8 26.000 17:45 PMU                             1-2-5-3

028 BATH 4 FLAT 2050 8 7.800 18:00 GBI

029 CHANTILLY 7 FLAT 1900 11 23.000 18:20 PMU                           2-10-3-1 διεγρ. 9

030 BATH 5 FLAT 1600 6 10.700 18:35 GBI

031 CHANTILLY 8 FLAT 1900 10 19.000 18:55 PMU                           4-8-9-1

032 BATH 6 FLAT 1000 12 6.600 19:10 GBI

033 AUTEUIL 5 CHASE 4400 6 60.000 19:45 PMU

034 AUTEUIL 6 HURDLE 3000 9 23.000 20:15 PMU

035 AUTEUIL 7 CHASE 3500 9 52.000 20:45 PMU

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter