Προτάσεις κουπονιού 18/05/19

Με 28 ιπποδρομίες συμπληρώθηκε το σημερινό αλλοδαπό κουπόνι,το οποίο παρουσιάζει αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον.Όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο η Ν.Α εκπροσωπείται από 2 ιπποδρόμους,το KENILWORTH καί το GREYVILLE.Έχουμε ιπποδρομίες επίσης από την Αγγλία καί τούς ιπποδρόμους τού DONCASTER καί τού NEWBURY

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

011 GREYVILLE 1 FLAT 1000 11 6.300 13:00 PHUMELELA           9-1-2-3     διεγρ.4

012 GREYVILLE 2 FLAT 1200 16 6.300 13:35 PHUMELELA           1-4-13-6   

013 KENILWORTH 1 FLAT 1200 6 5.000 13:50 PHUMELELA          4-3-6

014 GREYVILLE 3 FLAT 1400 17 6.300 14:05 PHUMELELA           1-3-5-14   διεγρ.9-16-17

015 KENILWORTH 2 FLAT 2000 7 4.800 14:25 PHUMELELA         1-2-3-7

016 GREYVILLE 4 FLAT 1400 17 5.300 14:40 PHUMELELA           1-10-14-6  διεγρ.15-16-17

017 KENILWORTH 3 FLAT 1000 10 4.800 15:00 PHUMELELA       3-1-4-7

018 GREYVILLE 5 FLAT 2200 18 6.000 15:15 PHUMELELA           1-3-13-9   διεγρ.4-18

019 KENILWORTH 4 FLAT 1000 10 4.800 15:35 PHUMELELA        2-5-1-3

020 GREYVILLE 6 FLAT 2000 14 9.000 15:50 PHUMELELA           1-2-5-4       διεγρ.7

021 KENILWORTH 5 FLAT 1200 8 5.000 16:10 PHUMELELA         4-1-5-3       διεγρ.2

022 GREYVILLE 7 FLAT 1900 12 30.000 16:25 PHUMELELA          4-9-2-5

023 KENILWORTH 6 FLAT 1700 10 5.000 16:50 PHUMELELA        4-1-2-3

024 GREYVILLE 8 FLAT 1600 7 7.800 17:05 PHUMELELA             2-1-3-4     διεγρ.5-6

025 KENILWORTH 7 FLAT 1600 7 5.200 17:25 PHUMELELA         5-2-4-3

026 GREYVILLE 9 FLAT 1600 17 5.000 17:40 PHUMELELA           9-12-11-8

027 KENILWORTH 8 FLAT 1400 12 4.400 18:00 PHUMELELA        5-8-1-7

028 AUTEUIL 5 HURDLE 5100 12 350.000 18:00 PMU                     10-4-9-11-6

029 NEWBURY 5 FLAT 1200 8 55.000 18:15 GBI                              6-4-3-5

030 NEWBURY 6 FLAT 2000 9 77.000 18:50 GBI                             9-8-1-5

031 NEWBURY 7 FLAT 1600 14 44.000 19:25 GBI                           11-1-3-6

032 DONCASTER 1 FLAT 2400 15 8.300 19:30 GBI                         11-2-8-4        διεγρ.1-14

033 DONCASTER 2 FLAT 1000 11 6.400 20:00 GBI                          10-8-9-11

034 DONCASTER 3 FLAT 1400 7 13.500 20:35 GBI                           2-5-1- 7        διεγρ.3

035 DONCASTER 4 FLAT 2050 9 22.000 21:05 GBI                           1-6-3-7         διεγρ.4

036 DONCASTER 5 FLAT 1200 13 6.400 21:35 GBI                           3-2-9-6

037 DONCASTER 6 FLAT 1200 18 11.200 22:05 GBI                         4-8-2-6

038 DONCASTER 7 FLAT 1400 11 11.200 22:35 GBI                         3-2-8-7        διεγρ.1-4-5

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10