Πρόγραμμα GREYVILLE Ν.Α 01/06

Σε 2 ιπποδρόμους της Ν.Α μπορούν να στοιχηματίσουν σήμερα οι φίλιπποι,οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον.Δεν ιππεύει μετά από άδεια τού γιατρού ο Μ.ΥΕΝΙ,ενώ τις προτάσεις μας αλλά καί τούς ταχύτερους ίππους μπορείτε να τις δείτε παρακάτω όπως καί τις λίγες διαγραφές πού έχουν προκύψει(φωτο:Hawwaam)

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 GREYVILLE 1 13:05 011-012-014 011-012

012 GREYVILLE 2 13:40 012-014-016 012-014-016-018-021-024 012-014

014 GREYVILLE 3 14:15 014-016-018 014-016-018-021-024-027-030 014-016

016 GREYVILLE 4 14:50 016-018-021 016-018-021-024-027-030 016-018

018 GREYVILLE 5 15:25 018-021-024 018-021-024-027 018-021

021 GREYVILLE 6 16:05 021-024-027 021-024

024 GREYVILLE 7 16:45 024-027-030 024-027

027 GREYVILLE 8 17:25 027-030

030 GREYVILLE 9 18:00

011 - 13:05: 6.600 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 1 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ENTERTHEDEBUTANTE 9 Θ 2 C Zackey 60 Kumaran Naidoo 144

2 HEY DELILAH 4 Θ 2 G Wright 60 Michael Roberts 421

3 MONTREAL MIST 5 Θ 2 G Lerena 60 Sean Tarry 251

4 PURPLE PERSUASION 1 Θ 2 * A Arries 60 Alyson Wright 251

5 BLONDE BABE 7 Θ 2 L Hewitson 57 J A Janse van Vuuren 3

6 CANTATA CHOIR 8 Θ 2 W Kennedy 57 Gavin van Zyl 022

7 CARMELLA 3 Θ 2 S Veale 57 Michael Miller 950

8 MIA NOIR 2 Θ 2 K de Melo 57 Dean Kannemeyer 68

9 MISS CHARLOTTE 6 Θ 2 T Godden 57 Garth Puller 954

ΤΑΧΥΤ: 3 MONTREAL MIST η 7 CARMELLA

ΠΡΟΤ: 3 MONTREAL MIST-6 CANTATA CHOIR-1 ENTERTHEDEBUTANTE-2 HEY DELILAH

012 -13:40: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 2-1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SHE'S A CRUSADE 2 Θ 3 L Hewitson 60 Corinne Bestel 722

2 CLASS OF EIGHT 10 Θ 3 * J Gates -2.5 kg 60 Wayne Badenhorst 658

3 MAKHET 8 Θ 3 S Randolph 60 Tony Rivalland 265

4 SEEK MOON MAGIC 5 Θ 3 C Zackey 60 Louis Goosen 506

5 COP THAT 1 Θ 3 J L Samuel 60 Lowan Denysschen 976

6 FOOTSIE FOOTSIE 7 Θ 3 E S Ngwane 60 Ivan Van Wyk 9

7 BLING A DING DING 4 Θ 2 T Godden 57 Alyson Wright 765

8 BLUSH OF DAWN 3 Θ 2 A Mgudlwa 57 Garth Puller 48

9 DELLA CITTA 11 Θ 2 G Lerena 57 Dennis Bosch 048

10 MISSION BEACH 9 Θ 2 S Veale 57 Dennis Drier 9

11 SACRED IBIS 6 Θ 2 W Kennedy 57 Garth Puller 60

ΤΑΧΥΤ: 7 BLING A DING DING η 3 MAKHET

ΠΡΟΤ: 7 BLING A DING DING- 3 MAKHET-1 SHE'S A CRUSADE-10 MISSION BEACH

014 - 14:15 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 3-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PICKAWINNER 4 Ε 3 C Zackey 60 Duncan Howells 151

2 WINTER TWILIGHT 7 Ε 3 * J Gates -2.5 kg 60 Clinton Binda 395

3 LUCARA 8 Ε 4 S Veale 60 Lowan Denysschen 752

4 WOLF KILLER 6 Ε 5 G Wright 60 Frank Robinson 486

5 SAIL SMARTLY 1 Ε 3 A Marcus 60 Alistair Gordon 353

6 BINARY STAR 5 A 2 L Hewitson 57 Alyson Wright 54

7 BOLD PHOENIX 3 A 2 C Orffer 57 Brett Crawford 37

8 SYX SHOOTER                ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΤΑΧΥΤ: 2 WINTER TWILIGHT η 6 BINARY STAR

ΠΡΟΤ: 1 PICKAWINNER-5 SAIL SMARTLY -2 WINTER TWILIGHT -6 BINARY STAR

 

016 - 14:50 -: 7.800 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 4 BOLLYWORLD PINNACLE STAKES 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 QUINLAN 1 Ε 4 L Hewitson 62 Yvette Bremner 514

2 FILIPPO 7 Ε 4 B Fayd'Herbe 59 Yogas Govender 612

3 CAPTAIN'S GIRL 6 Θ 5 C Zackey 58.5 Louis Goosen 818

4 CHANTYMAN 5 Ε 4 A Marcus 57.5 Dennis Bosch 144

5 WHORLY WHORLY 4 Ε 4 C Orffer 55.5 Clinton Binda 766

6 DI MAZZIO 9 Ε 5 * J Gates -2.5 kg 54.5 Louis Goosen 159

7 GOLIATH HERON 2 Ε 3 S Veale 54 Dennis Drier 538

8 VARSITY LOVER 3 Θ 3 * A Arries 50.5 Alyson Wright 060

9 BIG KING                   ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΤΑΧΥΤ: 4 CHANTYMAN η 2 FILIPPO

ΠΡΟΤ: 2 FILIPPO-1 QUINLAN-4 CHANTYMAN-5 WHORLY WHORLY

018 - 15:25 -: 15.000 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 5 LONSDALE STIRRUP CUP (Grade 3) 2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 NOBLE SECRET 10 Ε 4 R Simons 60 Mike de Kock 109

2 STRATHDON 8 Ε 5 R Fourie 58.5 Justin Snaith 332

3 ROY'S RIVIERA 7 Θ 4 A Marcus 56 Frank Robinson 631

4 SILVER ROSE 2 Ε 6 G Wright 56 Andre Nel 211

5 LIEGE 4 Ε 6 R Danielson 55 Sean Tarry 955

6 FLICHITY BY FARR 9 Θ 4 C Zackey 54.5 Alyson Wright 136

7 DYNASTY'S BLOSSOM 3 Θ 4 S Khumalo 54 Joey Ramsden 259

8 MANGROVE 11 Ε 5 C Orffer +0.5 kg 53.5 Yvette Bremner 321

9 GIMME ONE NIGHT 1 Ε 5 S Veale 53 Brett Crawford 157

10 PACIFIC CHESTNUT 5 Ε 4 W Kennedy 53 Candice Bass-Robinson 010

11 SILVA'S BULLET 12 Ε 4 K de Melo 53 Dean Kannemeyer 363

12 WONDEROUS CLIMBER           ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΤΑΧΥΤ: 4 SILVER ROSE η 8 MANGROVE

ΠΡΟΤ: 8 MANGROVE-9 GIMME ONE NIGHT-4 SILVER ROSE-2 STRATHDON

021 - 16:05 -: 60.000 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 6 WOOLAVINGTON 2000 (Grade 1) 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 FRONT AND CENTRE 10 Θ 3 A Marcus 60 Brett Crawford 132

2 SANTA CLARA 11 Θ 3 B Fayd'Herbe 60 Candice Bass-Robinson 621

3 RETURN FLIGHT 1 Θ 3 L Hewitson 60 Sean Tarry 111

4 SILVANO'S PRIDE 7 Θ 3 R Fourie 60 Justin Snaith 934

5 BLOSSOM 8 Θ 3 G Lerena 60 Mike de Kock 032

6 SEVILLE ORANGE 6 Θ 3 C Zackey 60 Lucky Houdalakis 230

7 BIZE 2 Θ 3 R Danielson 60 Alec Laird 141

8 CHITENGO 12 Θ 3 R Simons 60 Alec Laird 575

9 PRINCESS IRENE 5 Θ 3 C Orffer 60 Brett Crawford 119

10 MADONNA 9 Θ 3 * L J Ferraris 60 Justin Snaith 311

11 SNAPSCAN 4 Θ 3 W Kennedy 60 Glen Kotzen 724

12 COUNT DUBUCKS 3 Θ 3 K de Melo 60 Glen Kotzen 601

ΤΑΧΥΤ: 3 RETURN FLIGHT η 2 SANTA CLARA

ΠΡΟΤ: 3 RETURN FLIGHT-1 FRONT AND CENTRE -10 MADONNA -2 SANTA CLARA

024 - 16:45 -: 120.000 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 7 DAILY NEWS 2000 (Grade 1) 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HAWWAAM 2 A 3 A Marcus 60 Mike de Kock 211

2 TWIST OF FATE 5 A 3 S Khumalo 60 Joey Ramsden 121

3 BUNKER HUNT                   ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 THANKSGIVING 8 A 3 B Fayd'Herbe 60 Duncan Howells 145

5 ZILLZAAL 6 A 3 L Hewitson 60 Sean Tarry 227

6 ATYAAB 7 A 3 R Simons 60 Mike de Kock 649

7 CHARLES 1 A 3 C Orffer 60 Brett Crawford 128

8 CAPOEIRA 4 Ε 3 G Lerena 60 Andre Nel 372

ΤΑΧΥΤ: 1 HAWWAAM η 5 ZILLZAAL

ΠΡΟΤ: 1 HAWWAAM-7 CHARLES-4 THANKSGIVING-2 TWIST OF FATE

027 - 17:25 -: 7.000 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 8 - 1700m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PROTEA PARADISE 9 Ε 3 G Lerena 60 Mike de Kock 714

2 KAPEN PRIDE 1 Ε 4 K de Melo 59 Dean Kannemeyer 874

3 MR WINSOME 4 Ε 6 S Randolph 59 Dean Kannemeyer 479

4 SHOGUN 2 Ε 6 * L J Ferraris 58.5 Frank Robinson 242

5 CROWN TOWERS 8 Ε 3 R Fourie 57 Justin Snaith 760

6 ANCESTRY 7 Ε 4 S Khumalo 56.5 Joey Ramsden 316

7 BALLAD OF THE SEA 5 Ε 4 L Hewitson 56 Candice Bass-Robinson 346

8 OUR COYS 3 Ε 4 W Kennedy 55.5 Paul Lafferty 231

9 VINSON                 ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΤΑΧΥΤ: 4 SHOGUN η 8 OUR COYS

ΠΡΟΤ: 5 CROWN TOWERS-1 PROTEA PARADISE-8 OUR COYS-4 SHOGUN

030 - 18:00 -: 6.000 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 9- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PRICELESS RULER 7 Ε 3 C Zackey 61.5 Dennis Drier 103

2 POLAR ICE 4 Ε 4 S Veale 60.5 Dennis Drier 650

3 COLLABRO 3 Ε 5 A Marcus 60 Dennis Bosch 323

4 NICKLAUS 5 Ε 8 S Khumalo 58 Frank Robinson 870

5 RUN TO DENMARK 6 Ε 3 G Wright 57.5 Andre Nel 745

6 DUZI MOON 9 Ε 6 A Mgudlwa 57.5 Dennis Bosch 295

7 CAT DADDY 11 A 3 K de Melo 56 Glen Kotzen 016

8 MASHARI 2 Ε 4 L Hewitson 55.5 Garth Puller 532

9 DUC D'ORANGE 10 Ε 3 W Kennedy 54.5 Glen Kotzen 018

10 LADDER MAN 12 Ε 3 R Fourie 54.5 Justin Snaith 170

11 DONNAN 1 Ε 3 * J Gates -2.5 kg 52 Nathan Kotzen 671

12 SAUVAGE 8 Ε 3 * L J Ferraris 52 Paul Lafferty 438

ΤΑΧΥΤ: 3 COLLABRO η 8 MASHARI

ΠΡΟΤ: 3 COLLABRO-1 PRICELESS RULER-8 MASHARI-5 RUN TO DENMARK

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10