Πρόγραμμα Ν.Α 03/06/19

Στο Kimberley και στον ιππόδρομο τού Flamingo Park διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο σημερινό αλλοδαπό κουπόνι.Παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στην τελική πρόβλεψη καί το βέβαιο είναι ότι θα δούμε θεαματικές αφίξεις,οι οποίες θα συνοδευτούν από μεγάλες αποδόσεις

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 FLAMINGO 1 13:20 011-012-013 011-012

012 FLAMINGO 2 13:55 012-013-015 012-013-015-016-017-018 012-013

013 FLAMINGO 3 14:25 013-015-016 013-015-016-017-018-019-020 013-015

015 FLAMINGO 4 15:00 015-016-017 015-016-017-018-019-020 015-016

016 FLAMINGO 5 15:30 016-017-018 016-017-018-019 016-017

017 FLAMINGO 6 16:05 017-018-019 017-018

018 FLAMINGO 7 16:35 018-019-020 018-019

019 FLAMINGO 8 17:10 019-020

020 FLAMINGO 9 17:40

 

011- 13:20: 3.700 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 1-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 DESERT WANDERER 8 Θ 4 * J Makamandela 60 Jacques Strydom 645

2 U FOR ME 1 Θ 4 * J Horing 60 Stephanie Miller 655

3 SERAPHIC 5 Θ 4 * M Jafta 60 Bill Human 953

4 SPIRIT OF THE LAW 7 Θ 3 * E Kok 60 Tienie Prinsloo 049

5 FLEUR DE LIS 6 Θ 4 * E Viriera 60 S von Willingh Smit 000

6 JYSEMYNIE 3 Θ 4 * D Botha 60 Gert Theron 740

7 LIGHT LAKE 2 Θ 3 * T Manganeng 60 Cliffie Miller 058

8 LITTLE LIZZY 9 Θ 3 * J Bessel 60 Corrie Lensley 078

9 COMPASS FIRE 4 Θ 2 * O Maerman 57 Tienie Prinsloo 309

ΤΑΧΥΤ: 3 SERAPHIC  η 2 U FOR ME

ΠΡΟΤ: 3 SERAPHIC-1 DESERT WANDERER-6 JYSEMYNIE-2 U FOR ME

012 -13:55: 3.700 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 2-1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ACEVEDO 5 Ε 2 K Steyn 60 Jannie Borman 0

2 BOUNCING TIGGER 6 Ε 2 J Greyling 60 Tobie Spies 808

3 CAPEZIO 11 A 2 M Yeni 60 Corrie Lensley 5

4 CAPTAIN MORGANE 8 Ε 2 Wes Marwing 60 Tobie Spies 572

5 ESKISTA 7 A 2 E Webber 60 Corrie Lensley 364

6 LINDEN ROCK 4 A 2 M Thackeray 60 Stephanie Miller 673

7 LUMINANCE 2 A 2 * T Juglall -4 kg 60 Ashley Fortune 00

8 ONE KISS 10 Ε 2 * N Klink -1.5 kg 60 Tienie Prinsloo 47

9 TAM'S LOVER 3 Ε 2 S Khumalo 60 Tienie Prinsloo 868

10 VILLA'S WORLD 13 A 2 J Penny 60 Jarett Rugg 0

11 CODE BLACK 9 Θ 2 C Bantam 57 Tobie Spies 480

12 COUNTY DONEGAL 1 Θ 2 C Habib 57 Corrie Lensley 446

13 SAPPHIRE ROCK 12 Θ 2 M V'Rensburg 57 Tobie Spies 260

14 SILENT WYLIE 14 Θ 2 C Storey 57 Phillip Smith 450

ΤΑΧΥΤ: 6 LINDEN ROCK η 13 SAPPHIRE ROCK

ΠΡΟΤ: 6 LINDEN ROCK-3 CAPEZIO-13 SAPPHIRE ROCK-2 BOUNCING TIGGER

013- 14:25 -: 3.700 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 3- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 DANCING FOR RAIN 3 Θ 3 M Thackeray 60 Stephanie Miller 809

2 DANCE DANCE 5 Θ 3 M V'Rensburg 60 Cliffie Miller 962

3 ARCTIC PARTY 9 Θ 3 M Yeni 60 Corrie Lensley 892

4 NOBLE PRINCESS 8 Θ 3 C Storey 60 Cliffie Miller 324

5 RITZI ROCK 7 Θ 3 J Greyling 60 Phillip Smith 550

6 MASTER OF LEGENDS 2 Θ 3 K Steyn 60 Bill Human 006

7 WAY IT IS 1 Θ 3 * T Juglall -4 kg 60 Dennis Cason 765

8 DUCKY FUZZ 4 Θ 3 J Penny 60 Jannie Borman 777

9 NIKHILS WORLD 6 Θ 3 E Webber 60 Corrie Lensley 094

ΤΑΧΥΤ: 4 NOBLE PRINCESS η 3 ARCTIC PARTY

ΠΡΟΤ: 4 NOBLE PRINCESS-2 DANCE DANCE-3 ARCTIC PARTY-1 DANCING FOR RAIN

015- 15:00: 3.300 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 4- 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 GLOBAL PURSUIT 12 Ε 4 S Khumalo 60.5 Tienie Prinsloo 411

2 NOTACADEMICATALL 10 Ε 5 * D R Lerena -1.5 kg 60.5 Bill Human 986

3 LADY OF LIBERTY 15 Θ 3 * T Juglall -4 kg 59.5 Dennis Cason 414

4 TIME TO BE GREAT 4 Ε 6 * N Klink -1.5 kg 59.5 Bill Human 353

5 FIRE HORSE                      διεγραφη

6 DELIRIOUS NOMAD 11 Ε 6 N Patel 58 S von Willingh Smit 470

7 PRINCE JOSH 3 Ε 3 E Webber 54 Corrie Lensley 300

8 AFRICAN MAGIC 1 Ε 4 * K Matsunyane -1.5 kg 53.5 Bill Human 236

9 PALACE ROSE 7 Θ 3 C Storey 53 Cliffie Miller 046

10 ARAMOUSE 14 Ε 6 Wes Marwing +1 kg 53 Corrie Lensley 033

11 HECTOR HEATHCOTE 2 Ε 4 M Yeni 52 Corrie Lensley 842

12 LONDON KNIGHT 17 Ε 6 M V'Rensburg 52 Tienie Prinsloo 980

13 LE TIGRE 6 Ε 5 K Steyn 52 Bill Human 598

14 ROYAL DELIGHT 16 Ε 3 C Bantam 52 Stephanie Miller 864

15 BREACH OF TRUST        διεγραφη

16 DYLAN'S WORLD           διεγραφη

17 HERODUS 8 Ε 4 M Thackeray 52 Gert Theron 000

ΤΑΧΥΤ: 4 TIME TO BE GREAT η 8 AFRICAN MAGIC

ΠΡΟΤ: 4 TIME TO BE GREAT-1 GLOBAL PURSUIT -8 AFRICAN MAGIC-10 ARAMOUSE

 

016-15:30: 3.400 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 5- 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SAO PAULO 11 Θ 6 C Storey 63 Jacques Strydom 484

2 POSTER GIRL 13 Θ 5 Wes Marwing 61 Stephanie Miller 962

3 SWEET PLEASURES 7 Θ 5 C Habib 60 Dennis Cason 625

4 BETTY DAVIS 6 Θ 3 M Thackeray 57 Stephanie Miller 128

5 WHAT A SARAH 9 Θ 3 S Khumalo 57 Tienie Prinsloo 783

6 RANI 5 Θ 4 * T Juglall -4 kg 55 Dennis Cason 044

7 CROWN CHARKA 12 Θ 4 M Yeni 54 S von Willingh Smit 110

8 CARIBBEAN STORM 1 Θ 3 M V'Rensburg 52 Cliffie Miller 941

9 SEA OF ROSES 3 Θ 3 E Webber 52 Corrie Lensley 210

10 MEET THE LOGANS 4 Θ 4 * T Maharaj -4 kg 52 Corrie Lensley 036

11 MAINLAND 8 Θ 4 C Bantam 52 Stephanie Miller 958

12 MBALI 2 Θ 4 * K Matsunyane +1.5 -1.5 kg 52 Bill Human 069

13 SO GOOD 10 Θ 4 * N Klink -1.5 kg 52 Bill Human 048

ΤΑΧΥΤ: 6 RANI η 1 SAO PAULO

ΠΡΟΤ: 5 WHAT A SARAH-3 SWEET PLEASURES-7 CROWN CHARKA-6 RANI

017 16:05: 2.900 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 6- 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 FOR EVER 6 Ε 7 * K Matsunyane -1.5 kg 61 Bill Human 554

2 PETER THE WAILER 5 Ε 5 * N Klink -1.5 kg 60 Bill Human 326

3 THE GOON SHOW 7 Ε 4 M Thackeray 59.5 Stephanie Miller 240

4 BE THE RIGHT 9 Ε 4 C Storey 58 Cliffie Miller 103

5 GRETO 1 Ε 4 M Yeni 56 Corrie Lensley 672

6 HOUSE HUNTER 3 Ε 5 N Patel 56 Jarett Rugg 877

7 REGENT SEVEN 12 Ε 4 J Penny 55.5 Jarett Rugg 235

8 KONCEALED 8 Ε 6 C Habib 54.5 Corrie Lensley 667

9 CALLS TO HEAVEN 13 Ε 3 E Webber 52 Corrie Lensley 345

10 DYLAN'S STAR 2 Ε 3 M V'Rensburg 52 Cliffie Miller 536

11 SPEED MONITOR 11 Ε 5 Wes Marwing +2 kg 52 Corrie Lensley 570

12 PIUS OIL 10 Ε 4 K Steyn 52 Bill Human 000

13 KING JAVELINE 4 Ε 4 C Bantam 52 Gert Theron 097

ΤΑΧΥΤ: 2 PETER THE WAILER η 4 BE THE RIGHT

ΠΡΟΤ: 2 PETER THE WAILER - 4 BE THE RIGHT-7 REGENT SEVEN-3 THE GOON SHOW

018 - 16:35 -: 4.700 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 7-1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 FIRST SEA LORD 10 Ε 7 C Storey 60 S von Willingh Smit 207

2 WARRIOR'S STONE 1 Ε 5 * K Matsunyane -1.5 kg 60 Bill Human 411

3 CHARTER JET 3 Θ 5 * T Juglall -4 kg 59.5 Bill Human 421

4 NETHERBY HALL 4 Ε 7 M Thackeray 58 Stephanie Miller 351

5 PADDINGTON 11 Ε 5 M V'Rensburg 58 Cliffie Miller 622

6 HAPPY PILLS 5 Ε 5 S Khumalo 55 Tienie Prinsloo 226

7 TOWN FLYER 2 Ε 5 N Patel 55 Jarett Rugg 463

8 FIREFOOT 6 Ε 3 Wes Marwing 55 Stephanie Miller 142

9 LORD LAIKA 7 Ε 3 * D R Lerena -1.5 kg 55 S von Willingh Smit 023

10 ATATURK 8 Ε 4 M Yeni 55 Corrie Lensley 624

11 SAINT MARCO 9 Ε 6 C Bantam 55 Stephanie Miller 819

ΤΑΧΥΤ: 2 WARRIOR'S STONE η 5 PADDINGTON

ΠΡΟΤ: 2 WARRIOR'S STONE-6 HAPPY PILLS-5 PADDINGTON-3 CHARTER JET

019 - 17:10 -: 3.100 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 8-1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 TAKATUL 17 Ε 3 Wes Marwing 61 Stephanie Miller 421

2 JONATHAN 4 Ε 3 E Webber 59.5 Corrie Lensley 294

3 BABY LETS MAMBO 9 Ε 2 M Yeni 59 Tobie Spies 584

4 TWO GUNS 12 Ε 4 * D R Lerena -1.5 kg 59 S von Willingh Smit 011

5 CUTTING EDGE 6 Ε 6 * K Matsunyane -1.5 kg 57.5 Bill Human 578

6 ASIAN STAR 1 Ε 5 M V'Rensburg 57 Cliffie Miller 121

7 FLEXIBLE FUGITIVE 3 Ε 4 * T Juglall -4 kg 54.5 Dennis Cason 671

8 DOUBLE DELUXE 15 Ε 3 S Khumalo +0.5 kg 52.5 Tienie Prinsloo 520

9 KIRAV'S TUNE 8 Ε 3 C Storey +1 kg 52 Cliffie Miller 505

10 WINDCHEATER 16 Ε 4 C Habib +1 kg 52 Corrie Lensley 561

11 MANAFTERMIDNIGHT 2 Ε 4 M Thackeray 52 Stephanie Miller 041

12 MIESQUE'S SPEED     διεγραφη

13 DOMITIAN 13 Ε 4 C Bantam 52 Stephanie Miller 269

14 MR TINSEL 7 Ε 5 J Penny 52 Tienie Prinsloo 663

15 MATTHEW LIPS          διεγραφη

16 YESAN STAR 14 Ε 8 * N Klink (-1.5kg) 52 Bill Human 876

ΤΑΧΥΤ: 4 TWO GUNS η 1 TAKATUL

ΠΡΟΤ: 4 TWO GUNS-1 TAKATUL-3 BABY LETS MAMBO-6 ASIAN STAR

 

020 - 17:40 -: 2.900 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 9- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ALPHA SAPHIRE          διεγραφη

2 OLIVIA S 9 Θ 5 * T Juglall -4 kg 60 Dennis Cason 331

3 SUSSEX 7 Θ 4 M Yeni 59 Corrie Lensley 476

4 LA FISTA FLYER 15 Θ 2 S Khumalo 58.5 Tienie Prinsloo 572

5 DAKOTA MIDNIGHT 13 Θ 3 * D R Lerena -1.5 kg 58.5 S von Willingh Smit 150

6 GIRL IN GOLD                διεγραφη

7 IMAGINE THAT 5 Θ 4 J Penny 58 Jarett Rugg 204

8 FLY NORTH 1 Θ 4 * K Matsunyane -1.5 kg 56.5 Bill Human 558

9 VINTAGE TUNE 8 Θ 3 E Webber 55.5 Corrie Lensley 416

10 MISTY HEATH 6 Θ 4 C Storey 55.5 Cliffie Miller 180

11 CLAIRVOYANCE 16 Θ 3 K Steyn 55 Bill Human 636

12 MIRWA 14 Θ 4 D Bogaleboile 53.5 Jarett Rugg 548

13 CRIMEAN QUEEN 11 Θ 3 N Patel 52 Tienie Prinsloo 800

14 WINGS N THINGS        διεγραφη

15 INSOMNIAC 2 Θ 3 M V'Rensburg 56.5 Cliffie Miller 019

16 JUST ROYAL BLUE 10 Θ 4 C Habib 55.5 Jarett Rugg 754

ΤΑΧΥΤ: 7 IMAGINE THAT η 2 OLIVIA

ΠΡΟΤ: 2 OLIVIA-4 LA FISTA FLYER-3 SUSSEX-7 IMAGINE THAT

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10