Πρόγραμμα Ν.Α 06/06/19

Στο VAAL διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο σημερινό αλλοδαπό κουπόνι.Οι περισσότερες αναμετρήσεις είναι ιδιαίτερα ανοιχτές γιά κάθε αποτέλεσμα καί αναμένουμε μεγάλες αποδόσεις.Στην συγκέντρωση δεν ιππεύουν οι D de Gouveia & C Dicken καί μπορείτε να δείτε τούς αντικαταστάτες τους.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 VAAL 1 13:00 011-012-013 011-012

012 VAAL 2 13:35 012-013-014 012-013-014-015-016-018 012-013

013 VAAL 3 14:10 013-014-015 013-014-015-016-018-020-023 013-014

014 VAAL 4 14:45 014-015-016 014-015-016-018-020-023 014-015

015 VAAL 5 15:20 015-016-018 015-016-018-020 015-016

016 VAAL 6 15:55 016-018-020 016-018

018 VAAL 7 16:30 018-020-023 018-020

020 VAAL 8 17:05 020-023

023 VAAL 9 17:45

 

011 - 13:00 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 1 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LORD GRANTHAM 3 Ε 3 C Bantam 60 Grant Maroun 668

2 CATEGORY FOUR             ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 PITCH PINE                        ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 ELLIPTICAL 4 Ε 3 J Penny 60 Brett Warren 078

5 INSIDE POLITICS 16 Ε 4 C Habib 60 Clinton Binda 787

6 FORT SIOUX 8 Ε 3 * T Juglall -4 kg 60 Grant Maroun 908

7 DAYLIGHT SAVER 10 A 4 C Maujean 60 Scott Kenny ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 IN FOR A PENNY 9 A 3 * N Klink -1.5 kg 60 St John Gray ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 SOLOMON'S PRIDE 2 Ε 3 K Steyn 60 Chris Jonker ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

10 ABLE SURPRISE              ΔΙΕΓΡΑΦΗ

11 AQUA DELTA 13 A 2 R Simons 57 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

12 BLUE SPARK 5 A 2 R Danielson 57 Alec Laird ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 DARK TIDE 1 A 2 C Zackey 57 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 GREY POWER 12 A 2 S Khumalo 57 Tony Nassif 96

15 GROBAN 11 A 2 M Yeni 57 Ashley Fortune 596

16 IRREVOCABLE DREAM 17 A 2 G Lerena 57 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

17 TAMEMETIGER 6 Ε * D Schwarz 60 Heinrich van der Westhuizen 080

18 GLOBAL EXPOSURE 18 Ε 3 M Mjoka 60 Romeo Francis 070

ΤΑΧΥΤ: 15 GROBAN η 14 GREY POWER

ΠΡΟΤ: 16 IRREVOCABLE DREAM-11 AQUA DELTA-15 GROBAN-13 DARK TIDE

012 - 13:35 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 2 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PRINCESS PENELOPE 18 Θ 3 S Khumalo 60 Lucky Houdalakis 557

2 CASTLE GATE 4 Θ 3 K Steyn 60 Paul Peter 596

3 CAPTAIN'S LEGACY 3 Θ 3 C Habib 60 Clinton Binda 006

4 MIDNIGHT TOP                 ΔΙΕΓΡΑΦΗ

5 STARLIGHT DANCER 2 Θ 3 * D R Lerena (-1.5kg) 60 Coenie de Beer 808

6 CATCH A GLIMPSE 1 Θ 3 * T Juglall -4 kg 60 Clinton Binda 900

7 CAPTAIN'S REWARD 17 Θ 3 L Hewitson 60 Sean Tarry ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 CHICA D' ORO 7 Θ 3 M Yeni 60 Robbie Sage ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 COLD DUCK 14 Θ 4 R Munger 60 Scott Kenny ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

10 LUSCIOUS LOCKS 15 Θ 3 C Bantam 60 Chris Jonker 00

11 PAVLOVA PROJECT 16 Θ 3 D L Habib 60 St John Gray 6

12 RUSTLING BREEZE              ΔΙΕΓΡΑΦΗ

13 BELLE VIEW 10 Θ 2 M V'Rensburg 57 Stuart Pettigrew ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 MACHALI 11 Θ 2 G Lerena 57 Candice Dawson ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

15 SERAPHINA 5 Θ 2 M Thackeray 57 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

16 WISTERIA WALK                  ΔΙΕΓΡΑΦΗ

17 SWEET TAFIA 13 Θ 4 C Maujean 60 Heather E Adamson 670

18 PARTY IN MAINE 6 Θ 3 C Zackey 60 Heinrich van der Westhuizen 900

ΤΑΧΥΤ: 1 PRINCESS PENELOPE η 11 PAVLOVA PROJECT

ΠΡΟΤ: 1 PRINCESS PENELOPE-7 CAPTAIN'S REWARD-14 MACHALI-8 CHICA D' ORO

013 -14:10 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 3-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 JENGA 9 Θ 3 S Khumalo 60 M G Azzie/A A Azzie 950

2 VARQUERA 8 Θ 3 L Hewitson 60 Brian Wiid 037

3 FAVOURITE MODEL 5 Θ 3 D L Habib 60 Paul Matchett 476

4 ETERNAL SUMMER 11 Θ 3 * K Matsunyane -1.5 kg 60 Sean Tarry 676

5 AIDEEN 1 Θ 3 R Munger 60 Ashley Fortune 598

6 STELLARMEIN                 ΔΙΕΓΡΑΦΗ

7 MY SECRET 10 Θ 3 C Habib 60 Grant Maroun 908

8 ALWAYS RED 7 Θ 3 R Simons 60 Alec Laird 0

9 BLACKFYRE 3 Θ 2 M V'Rensburg 56 Stuart Pettigrew ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

10 CARRY ME CARRIE 6 Θ 2 * N Klink -1.5 kg 56 Paul Matchett 655

11 FOREVER INDIGO 2 Θ 2 M Yeni 56 Paul Peter 5

ΤΑΧΥΤ: 3 FAVOURITE MODEL η 10 CARRY ME CARRIE

ΠΡΟΤ: 3 FAVOURITE MODEL-2 VARQUERA-10 CARRY ME CARRIE-11 FOREVER INDIGO

014 - 14:45 -: 7.300 €

VAAL Επίπεδη Race 4-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CASHEL PALACE 8 Θ 4 R Danielson 60 Alec Laird 300

2 FOLK DANCE 9 Θ 4 M Yeni 59.5 Paul Peter 430

3 VISTULA 4 Θ 3 G Lerena 58.5 Paul Peter 211

4 CARIOCA 1 Θ 3 S Khumalo 57.5 Joey Ramsden 715

5 HIGH SEAS BEAUTY 3 Θ 5 R Simons 57.5 Dianne Stenger 440

6 I LIKE IT 5 Θ 3 R Munger 56.5 Stephen Moffatt 204

7 EMILY JAY 2 Θ 5 * N Klink -1.5 kg 56.5 Brian Wiid 060

8 SAINTS ALIVE 6 Θ 3 L Hewitson 53 Sean Tarry 514

9 BELIEVE ME 7 Θ 4 C Habib 52 J A Janse van Vuuren 533

ΤΑΧΥΤ: 4 CARIOCA η 5 HIGH SEAS BEAUTY

ΠΡΟΤ: 3 VISTULA-4 CARIOCA-8 SAINTS ALIVE-2 FOLK DANCE

015 - 15:20 -: 5.650 €

VAAL Επίπεδη Race 5-2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BATED BREATH 8 Θ 3 D L Habib 60 Paul Matchett 385

2 EMILY HOBHOUSE 13 Θ 4 C Maujean 59.5 Geoff Woodruff 322

3 CRANBERRY CRUSH 9 Θ 6 * N Klink -1.5 kg 58.5 Chris Erasmus 850

4 EMERALD BAY 11 Θ 5 C Zackey 58 Erico Verdonese 464

5 JOSI DI NERO 3 Θ 3 G Lerena 57 Lucky Houdalakis 317

6 WESTERN DANCE 5 Θ 3 L Hewitson 57 Brett Webber 233

7 SANTA VITTORIA 4 Θ 4 C Habib 57 J A Janse van Vuuren 340

8 GLAMOROUS SCANDAL 7 Θ 4 R Simons 56 Fabian Habib 377

9 PLUM FIELD 2 Θ 3 M Yeni 55 Lucky Houdalakis 415

10 SHE ROCKS 1 Θ 3 M V'Rensburg 53.5 Stuart Pettigrew 090

11 POWER OF LOVE 10 Θ 4 R Munger 52.5 David Nieuwenhuizen 050

12 PURDEY 12 Θ 4 M Mjoka 52 Romeo Francis 800

13 MUSETTE 6 Θ 5 * T Juglall -4 kg 52 Gary Alexander 777

ΤΑΧΥΤ: 6 WESTERN DANCE η 2 EMILY HOBHOUSE

ΠΡΟΤ: 6 WESTERN DANCE-2 EMILY HOBHOUSE-5 JOSI DI NERO-9 PLUM FIELD

016 - 15:55 -: 3.600 €

VAAL Επίπεδη Race 6 - 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SKIMINAC 7 Ε 4 * T Juglall -4 kg 60 Alec Laird 241

2 TENDRE 15 Ε 5 C Little 59.5 Joe Soma 578

3 CRYSTAL STREAM 2 Θ 3 C Zackey 59 Lucky Houdalakis 407

4 FESTIVE LINNGARI 4 Ε 4 G Lerena 59 David Nieuwenhuizen 973

5 ROYAL HONOUR 11 Ε 6 R Simons 59 Paul Matchett 686

6 COUNTESS TRENTON 8 Θ 3 C Maujean 58.5 Heather E Adamson 470

7 REVELATION 13 Ε 6 M Yeni 58 Erico Verdonese 077

8 KURT'S APPROVAL 9 Ε 4 D L Habib 56.5 Brian Wiid 873

9 WAQAAS 6 Ε 3 M V'Rensburg 56 Fabian Habib 064

10 RATION MY PASSION 1 Θ 4 * D Schwarz 56 Gary Alexander 179

11 FLATTLEY 12 Ε 3 * K Matsunyane -1.5 kg 55.5 Sean Tarry 060

12 PRINCE OF PROMISE              ΔΙΕΓΡΑΦΗ

13 TWISTER VORTEX 5 Ε 5 L Hewitson 54 Sean Tarry 260

14 STORM OUTGOING 10 Ε 5 R Munger 52 Craig Mayhew 080

15 TWO OF US 14 Ε 3 R Danielson 61 Paul Peter 432

ΤΑΧΥΤ: 5 ROYAL HONOUR η 15 TWO OF US

ΠΡΟΤ: 9 WAQAAS-4 FESTIVE LINNGARI-8 KURT'S APPROVAL-1 SKIMINAC

018 -16:30 -: 4.550 €

VAAL Επίπεδη Race 7- 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 VARIMAX 1 Ε 4 M V'Rensburg 59.5 M G Azzie/A A Azzie 356

2 STREAKING STAR 10 A 3 * N Klink -1.5 kg 59 St John Gray 100

3 LIGHTHEARTED               ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 HARTLEYFOUR 7 Ε 3 R Simons 58 Roy Magner 190

5 ICE EATER 6 Ε 3 K Steyn 58 Chris Jonker 070

6 LADY JACKSON 4 Θ 3 C Maujean 58 Grant Maroun 609

7 MARCUS ATTILIUS          ΔΙΕΓΡΑΦΗ

8 REBEL RENEGADE 14 Ε 6 * D Schwarz 57.5 Roy Magner 422

9 PEARL OF SIBERIA 16 Ε 4 * K Matsunyane -1.5 kg 57 Clinton Binda 326

10 GOOD EMPEROR 13 Ε 4 D L Habib 55 Clinton Binda 748

11 OTTAWA 8 Θ 3 C Zackey 54.5 Grant Maroun 708

12 ALEX THE GREAT 15 Ε 4 C Storey 54.5 Roy Magner 643

13 QUEEN OF WAR 9 Θ 4 J Penny 54 Grant Maroun 040

14 HEYWOT 11 Ε 8 R Munger 53 Craig Mayhew 776

15 SEVENTH SON 12 Ε 4 C Habib 52.5 Clinton Binda 074

16 SPLAT THE CAT 5 Θ 3 * T Maharaj -4 kg 52 Grant Maroun 000

17 QUEEN RACHEL 2 Θ 4 * T Juglall (-4.0kg) 52 Grant Maroun 060

18 RING OF FIRE 18 A 2 L Hewitson 61 Paul Peter 314

ΤΑΧΥΤ: 8 REBEL RENEGADE η 12 ALEX THE GREAT

ΠΡΟΤ: 8 REBEL RENEGADE-12 ALEX THE GREAT-1 VARIMAX-15 SEVENTH SON

020 - 17:05 -: 4.900 €

VAAL Επίπεδη Race 8 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 NOW YOU SEE ME 10 Θ 3 * D Schwarz 60 Fabian Habib 539

2 VIRGINIA 3 Θ 3 R Danielson 60 Alec Laird 038

3 SEATTLE TANGO 6 Θ 5 G Lerena 60 Stephen Lerena 863

4 CRYSTAL'S WORLD 11 Θ 3 S Brown 59.5 Fabian Habib 661

5 THE SASH 1 Θ 3 S Khumalo 59.5 M G Azzie/A A Azzie 621

6 SAMMI MOOSA 5 Θ 5 * N Klink -1.5 kg 59.5 St John Gray 582

7 UFO 18 Θ 3 J Greyling 59 Fabian Habib 190

8 DREAM ON 14 Θ 3 M V'Rensburg 58.5 Stuart Pettigrew 800

9 QUEBEC QUEEN 9 Θ 5 C Habib 58 Paul Peter 708

10 EIGHTFOLDS LASS 12 Θ 3 L Hewitson 57.5 Joe Soma 221

11 MY ELUSIVE 16 Θ 3 D L Habib 57 Paul Matchett 610

12 PASSION PEACH 2 Θ 4 R Simons 57 Barend Botes 089

13 OUTLANDER 15 Θ 4 M Thackeray 55 Tobie Spies 709

14 PICCADILLY SQUARE 8 Θ 4 M Yeni 55 Brett Webber 360

15 MWELASE 17 Θ 4 C Maujean 53.5 Joe Soma 800

16 PRETTY JOLLY 13 Θ 3 J Penny 53 Tobie Spies 806

ΤΑΧΥΤ: 3 SEATTLE TANGO η 6 SAMMI MOOSA

ΠΡΟΤ: 3 SEATTLE TANGO-2 VIRGINIA-5 THE SASH-14 PICCADILLY SQUARE

023 - 17:45 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 9- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LEFT HOOK 14 Ε 4 C Little 60 Joe Soma 623

2 MOVIE MAGIC 15 Ε 3 C Zackey 60 Lucky Houdalakis 392

3 DOUBLE WINNER 5 Ε 3 L Hewitson 60 Sean Tarry 875

4 SETABLAZE 12 Ε 3 * K Matsunyane -1.5 kg 60 Clinton Binda 304

5 ARABIAN SNIPER             ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 PETRONI VINI 17 Ε 3 G Lerena 60 Gokhan Terzi 330

7 COUNTRY SQUIRE 4 A 3 M V'Rensburg 60 Grant Maroun 838

8 EIGHT SECRETS 9 A 4 K Steyn 60 Chris Erasmus 9

9 ELUSIVE JACK 11 Ε 3 S Brown 60 Johan van Eck 0

10 SEASON'S END 10 A 3 * N Klink -1.5 kg 60 St John Gray 0

11 TOUGH CHOICE 7 Ε 3 C Storey 60 Paul Matchett 0

12 AKWAAN 8 A 2 R Simons 56 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 JOHNNY HERO 2 A 2 * D Schwarz 56 Tyrone Zackey 4

14 SHANE 13 A 2 M Yeni 56 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

15 SNELLER 6 Ε 2 M Mjoka 56 Paul Matchett 080

16 WAR JEWEL 16 Ε 2 C Maujean 56 Dorrie Sham 775

17 ZABARJAD 18 Ε 3 R Danielson 60 Paul Peter 290

ΤΑΧΥΤ: 6 PETRONI VINI η 16 WAR JEWEL

ΠΡΟΤ: 12 AKWAAN-13 JOHNNY HERO-6 PETRONI VINI-2 MOVIE MAGIC

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter