Προτάσεις κουπονιού 22/06/19

Ακόμη ένα ενδιαφέρον αλλοδαπό κουπόνι με μεγάλες δυσκολίες στην τελική πρόβλεψη,πού μπορεί να αποφέρει θεαματικές αφίξεις με μεγάλες αποδόσεις.Η Ν.Α εκπροσωπείται από τούς ιπποδρόμους τού SCOTTSVILLE καί τού KENILWORTH,η Αγγλία από το φέστιβαλ τού ASCOT καί τούς ιπποδρόμους τού NEWMARKET καί LINGFIELD

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

011 SCOTTSVILLE 1 FLAT 1200 11 6.300 12:45 PHUMELELA             8-4-9-10

012 SCOTTSVILLE 2 FLAT 1600 11 6.600 13:20 PHUMELELA             4-2-3-1      διεγρ.10

013 KENILWORTH 1 FLAT 1000 6 4.800 13:35 PHUMELELA              4-3-1

014 SCOTTSVILLE 3 FLAT 1000 10 6.300 13:55 PHUMELELA           3-1-10-2

015 KENILWORTH 2 FLAT 1200 10 4.800 14:15 PHUMELELA            4-10-6-5

016 SCOTTSVILLE 4 FLAT 1200 11 6.300 14:30 PHUMELELA           4-1-5-7

017 KENILWORTH 3 FLAT 1200 10 4.800 14:50 PHUMELELA           10-1-3-5

018 SCOTTSVILLE 5 FLAT 1200 9 7.000 15:05 PHUMELELA             5-1-4-9

019 KENILWORTH 4 FLAT 1200 6 4.800 15:25 PHUMELELA              3-1-6

020 SCOTTSVILLE 6 FLAT 2400 12 15.000 15:40 PHUMELELA         9-1-2-3

021 KENILWORTH 5 FLAT 1800 7 4.800 16:00 PHUMELELA             2-1-3-5

022 SCOTTSVILLE 7 FLAT 2400 10 15.000 16:15 PHUMELELA        2-1-9-3

023 ASCOT 1 FLAT 1400 17 101.900 16:30 GBI                                 15-9-12-6

024 SCOTTSVILLE 8 FLAT 1400 10 5.300 16:55 PHUMELELA          3-8-2-5

025 ASCOT 2 FLAT 1400 18 101.900 17:05 GBI                                  3-6-9-7

026 SCOTTSVILLE 9 FLAT 1200 17 4.200 17:30 PHUMELELA           11-2-1-10

027 ASCOT 3 FLAT 2400 9 254.700 17:40 GBI                                     3-4-9-7

028 NEWMARKET 5 FLAT 1600 12 10.200 18:00 GBI

029 ASCOT 4 FLAT 1200 18 679.200 18:20 GBI                                  8-2-1-5

030 NEWMARKET 6 FLAT 1000 7 22.650 18:40 GBI

031 ASCOT 5 FLAT 1200 31 198.100 19:00 GBI                                  3-19-6-11-2

032 NEWMARKET 7 FLAT 1200 11 14.950 19:15 GBI

033 ASCOT 6 FLAT 1150 13 101.900 19:35 GBI                                  9-1-2-14-5

034 LINGFIELD 1 FLAT 2000 11 8.200 19:45 GBI

035 LINGFIELD 2 FLAT 2350 12 7.300 20:15 GBI

036 LINGFIELD 3 FLAT 2600 10 8.200 20:45 GBI

037 LINGFIELD 4 FLAT 1550 7 11.500 21:15 GBI

038 LINGFIELD 5 FLAT 1400 12 5.500 21:45 GBI

039 LINGFIELD 6 FLAT 1400 18 7.300 22:15 GBI

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter