Πρόγραμμα Ν.Α 20/08/19

Στο Turffontein διεξάγονται οι ιπποδρομίες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο κουπόνι καί οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον.Οι περισσότεροι όμιλοι είναι ολιγομελής καί ευνοούν τούς φιλίππους πού θέλουν να στοιχηματίσουν στα πολύπλοκα παιχνίδια.Δεν ιππεύει ο αναβάτης M V'Rensburg.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 BIPOT PLACE ACCUM. ΣΚΟΡ 6 ΣΚΟΡ 4 ΣΥΝΘΕΤΟ

011 TURFFONTEIN 1 13:15 011-012-013

012 TURFFONTEIN 2 13:50 012-013-015 012-013-015-016-017-019

013 TURFFONTEIN 3 14:25 013-015-016 013-015-016-017-019-021-023

015 TURFFONTEIN 4 15:00 015-016-017 015-016-017-019-021-023

016 TURFFONTEIN 5 15:35 016-017-019 016-017-019-021

017 TURFFONTEIN 6 16:15 017-019-021 017-019

019 TURFFONTEIN 7 16:55 019-021-023

021 TURFFONTEIN 8 17:35

023 TURFFONTEIN 9 18:15

 

011 - 13:15: 4.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 1- 1400m

ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 KELLAN'S COMET 4 Ε 4 C Maujean 60 Geoff Woodruff 305

2 DUKE OF SWING 3 Ε 4 * D Schwarz 59.5 Gary Alexander 627

3 BRAVE DETAIL 2 Ε 4 * C F Dicken -4 kg 55.5 Romeo Francis 870

4 AMAZING TUNE 6 A 3 * J R Syster -4 kg 55 Fabian Habib 046

5 FOLLOW MY PATH 1 A 3 J Greyling 53.5 Chris Erasmus 868

6 DESERT BANDIT 7 Ε 3 * N Klink -1.5 kg 52 Paul Matchett 000

7 GREY POWER 8 A 3 M Yeni 52 Tony Nassif 975

8 GENTLEMAN'S WAGER 5 Ε 5 C Habib 52 J A Janse van Vuuren 906

9 RACING MAN 9 Ε 4 K Steyn 52 Chris Jonker 600

ΠΡΟΤ: 1 KELLAN'S COMET-2 DUKE OF SWING-4 AMAZING TUNE-7 GREY POWER

012 - 13:50: 6.300 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 2 - 1160m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LEAGUE OF HER OWN 1 Θ 3 * C F Dicken -4 kg 60 Stephanus Botha 115

2 BOSS BABE 2 Θ 4 R Danielson 59.5 Candice Dawson 022

3 CAPTAIN'S REWARD 6 Θ 4 * K Matsunyane -1.5 kg 59.5 Sean Tarry 1

4 COMANECI 4 Θ 4 C Maujean 59 Joe Soma 346

5 LOUVAIN 3 Θ 4 J Sampson 57.5 Erico Verdonese 767

6 THE FIFTH WAVE 5 Θ 3 R Munger 57 Roy Magner 917

ΠΡΟΤ: 2 BOSS BABE-3 CAPTAIN'S REWARD-4 COMANECI

013 - 14:25: 5.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 3-2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 FINAL OCCASION 2 Ε 4 C Maujean 60 Geoff Woodruff 535

2 LEFT HOOK 8 Ε 5 R Munger 60 Joe Soma 002

3 GREY STREET 4 Ε 4 S Brown 60 Stephen Moffatt 765

4 SMART DEAL 3 Ε 5 M Yeni 60 Lucky Houdalakis 703

5 VOODOO 5 Ε 6 W Kennedy 60 Tony Nassif 955

6 POPPYCOCK 6 A 4 * D Schwarz 60 Tyrone Zackey 08

7 SHORT SKIRT FLIRT 1 Θ 4 * T Juglall -2.5 kg 56.5 Grant Maroun 766

8 FLORIBUNDA 7 Θ 3 C Habib +0.5 kg 51.5 Grant Maroun 058

ΠΡΟΤ: 4 SMART DEAL-2 LEFT HOOK-1 FINAL OCCASION-3 GREY STREET

015 - 15:00 -: 4.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 4 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 DOUBLED OVER 8 Θ 4 M Yeni 60 Barend Botes 435

2 LITTLE SPARROW 6 Θ 4 W Kennedy 60 Paul Peter 332

3 HIGHTAIL 1 Θ 3 R Munger 59.5 Chris Erasmus 937

4 WINNING QUEEN 5 Θ 4 * D Schwarz 59.5 Erico Verdonese 359

5 KISUMU 3 Θ 3 * J R Syster -4 kg 57 Fabian Habib 443

6 NOTQUITETHEREYET 10 Θ 4 * N Klink -1.5 kg 57 Shaylen Naidoo 480

7 COTOPAXI 7 Θ 3 D L Habib 56.5 Paul Matchett 034

8 THE GREAT QUEEN 2 Θ 4 * C F Dicken -4 kg 56.5 David Nieuwenhuizen 569

9 THEA MARIA 4 Θ 3 M Mjoka 53.5 Stuart Pettigrew 076

10 BLACK TIE 9 Θ 3 * T Juglall -2.5 kg 52 Ashley Fortune 706

ΠΡΟΤ: 2 LITTLE SPARROW-1 DOUBLED OVER-7 COTOPAXI-9 THEA MARIA

016 - 15:35 -: 4.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 5 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 KALAHARI CHROME 9 Ε 4 * K Matsunyane -1.5 kg 60.5 Paul Matchett 269

2 BLANCO 5 Ε 4 * T Juglall -2.5 kg 58.5 Geoff Woodruff 634

3 SILVER STONE 4 A 3 M Mjoka 58 Stephen Lerena 076

4 CAUSEWAY CRUISER 10 Ε 5 C Maujean 57 Joe Soma 407

5 ROCK MANOR 8 Ε 3 S Khumalo 56.5 Dorrie Sham 453

6 SEMPER FI 1 Ε 3 M Yeni 55 Barend Botes 855

7 UNDISCLOSED 2 A 3 K Zechner +0.5 kg 52 St John Gray 806

8 WHIPPING BOY 6 Ε 3 W Kennedy 52 Tyrone Zackey 606

9 FREE DEAL 3 Ε 3 * N Klink -1.5 kg 52 Paul Matchett 066

10 GLOBAL EXPOSURE 7 Ε 4 * J R Syster +1 -4 kg 52 Romeo Francis 980

ΠΡΟΤ: 5 ROCK MANOR-6 SEMPER FI-4 CAUSEWAY CRUISER-3 SILVER STONE

017 - 16:15 -: 6.000 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 6 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BID BEFORE SUNSET 4 Θ 5 * T Juglall -2.5 kg 60 Shaylen Naidoo 134

2 STARLIGHTTEMPTRESS 7 Θ 4 C Maujean 59 Geoff Woodruff 914

3 GREEN DRAGON 6 Θ 4 W Kennedy 58.5 Paul Peter 040

4 WALNUT DASH 9 Θ 4 M Yeni 58.5 Tyrone Zackey 084

5 SATIN SLIPPER 8 Θ 4 * K Matsunyane -1.5 kg 58 Sean Tarry 690

6 KIRKCONNEL LASS 5 Θ 6 S Brown 58 Stephen Moffatt 342

7 JUST KIDDING 2 Θ 3 * D Schwarz 57 Gary Alexander 21

8 HEAR THE TRUMPET 1 Θ 4 R Munger 57 David Nieuwenhuizen 787

9 NO MORE WORDS 11 Θ 5 S Khumalo 57 Robbie Sage 740

10 KAPAMA 10 Θ 4 K Zechner 54 Brett Webber 350

11 ROSALINA 3 Θ 3 R Danielson 53.5 Roy Magner 671

ΠΡΟΤ: 7 JUST KIDDING-2 STARLIGHTTEMPTRESS-3 GREEN DRAGON-4 WALNUT DASH

019 - 16:55 -: 5.300 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 7 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 RIBOUX EN VAR 1 Ε 4 J Sampson 60.5 Paul Peter 248

2 LIGHTHEARTED 3 Ε 3 W Kennedy 60 Paul Peter 971

3 PRINCE JORDAN 2 Ε 5 D De Gouveia 60 Grant Maroun 513

4 MASTER BOULDER 4 Ε 6 D L Habib 59.5 Paul Matchett 331

5 OLOFBERG 12 Ε 4 J Greyling 59 Paul Matchett 809

6 CATEGORY FOUR 7 Ε 4 R Munger 59 Grant Maroun 691

7 ROCKY PATH 6 Ε 4 K Zechner 57 St John Gray 042

8 SWEET TRIAL 8 Ε 5 * D Schwarz 57 Roy Magner 182

9 TAPENZEE 10 Ε 6 C Murray 57 M G Azzie/A A Azzie 569

10 WHAT A JOKER 9 Ε 5 M Yeni 57 Barend Botes 016

11 IN THE GAME 11 H 5 * N Klink -1.5 kg 55 Brett Webber 002

12 GONNAFLY 5 Ε 5 N Qaule 52 Tyrone Zackey 487

ΠΡΟΤ: 2 LIGHTHEARTED-4 MASTER BOULDER-3 PRINCE JORDAN-10 WHAT A JOKER

021 - 17:35 -: 6.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 8 - 1160m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 WESTWING BELTER 6 Θ 4 M Yeni 60 Stephen Moffatt 652

2 DIVE CAPTAIN 2 Θ 3 W Kennedy 58 Dorrie Sham 213

3 LILY STARLETTE 3 Θ 5 S Brown 57.5 Paul Matchett 154

4 RIPTIDE 4 Θ 4 * K Matsunyane -1.5 kg 57.5 Sean Tarry 200

5 SOUL OF WIT         ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 MAGIC SCHOOL 7 Θ 3 * D Schwarz 55.5 Gary Alexander 321

7 PRINCESS NICOLE 5 Θ 3 * C F Dicken -4 kg 53 Coenie de Beer 621

ΠΡΟΤ: 6 MAGIC SCHOOL-2 DIVE CAPTAIN-1 WESTWING BELTER

023 - 18:15 -: 3.600 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 9- 1160m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 MARULA 6 Ε 4 C Murray 61.5 Gary Alexander 431

2 NENG KAPA NENG 4 Ε 4 * C F Dicken -4 kg 61 Roy Magner 755

3 NOW AND FOREVER 7 Ε 4 * K Matsunyane -1.5 kg 61 Paul Matchett 213

4 ALEX THE GREAT 8 Ε 5 * D Schwarz 60.5 Roy Magner 476

5 CHAINSAW 1 Ε 4 * T Juglall -2.5 kg 60.5 Stephen Lerena 204

6 KING OF THE DELTA 5 Ε 5 S Khumalo 60.5 Stuart Pettigrew 371

7 ROYAL CITY 3 Ε 4 R Munger 59.5 Erico Verdonese 875

8 GOA 11 Θ 5 W Kennedy 59 Candice Dawson 460

9 PEARL OF SIBERIA 2 Ε 5 C Habib 59 Clinton Binda 686

10 SNOW IN SEATTLE 10 Ε 6 M Yeni 58 Barend Botes 232

11 HOT AUGUST 9 Ε 7 C Maujean 55 David Nieuwenhuizen 442

ΠΡΟΤ: 3 NOW AND FOREVER-10 SNOW IN SEATTLE-11 HOT AUGUST-3 NOW AND FOREVER

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10