Πρόγραμμα Ν.Α 03/09/19

Στο Turffontein διεξάγονται οι ιπποδρομίες της Ν.Α πού περιλαμβάνινται στο αλλοδαπό κουπόνι,με τις περισσότερες από αυτές να είναι ανοιχτές γιά κάθε αποτέλεσμα καί να περιμένουμε μεγάλες αποδόσεις.Δεν ιππεύουν ο D De Gouviea πού ιππεύει στον Mauritius καί N Klink & S Brown λόγω άδειας ιατρού.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ ΣΚΟΡ 3 BIPOT PLACE ACCUMUL. ΣΚΟΡ 6 ΣΚΟΡ 4 ΣΥΝΘΕΤΟ

011 TURFFONTEIN 1 13:35 011-012-013

012 TURFFONTEIN 2 14:10 012-013-015 012-013-015-017-019-021

013 TURFFONTEIN 3 14:45 013-015-017 013-015-017-019-021-023-025

015 TURFFONTEIN 4 15:20 015-017-019 015-017-019-021-023-025

017 TURFFONTEIN 5 15:55 017-019-021 017-019-021-023

019 TURFFONTEIN 6 16:35 019-021-023 019-021

021 TURFFONTEIN 7 17:10 021-023-025

023 TURFFONTEIN 8 17:45

025 TURFFONTEIN 9 18:20

 

011 - 13:35: 5.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 1-1160m

ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HOUSE MASTER 7 A 3 R Munger 60 Chris Erasmus 064

2 TITELIST 14 Ε 3 D L Habib 60 Paul Matchett 045

3 UNDISCLOSED 4 A 3 M Yeni 60 St John Gray 066

4 JUMPIN JACK FLASH 6 Ε 3 * C F Dicken -4 kg 60 Fabian Habib 008

5 THE KRAKEN 8 Ε 3 * D R Lerena 60 Roy Magner 800

6 BEND THE KNEE 1 A 3 K Zechner 60 St John Gray ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

7 BOLD RANSOM 10 A 3 W Kennedy 60 Paul Peter 5

8 EL ROMIACHI 3 Ε 3 C Bantam 60 Romeo Francis 0

9 IMPERIAL RUBY 9 Ε 3 J Greyling 60 Tobie Spies ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

10 MASTER TOBE 2 Ε 3 B Nyawo 60 J A Janse van Vuuren 7

11 OUR MAN IN HAVANA 12 A 3 S Khumalo 60 Fabian Habib 7

12 RAMKAT 5 Ε 3 J Penny 60 Tobie Spies 0

13 SPEED ZONE 11 Ε 3 M Thackeray 60 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 SPERO OPTIMA 15 Ε 3 C Murray 60 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

15 SUCCESSION 13 A 3 R Danielson 60 Sean Tarry 20

ΠΡΟΤ: 7 BOLD RANSOM-1 HOUSE MASTER-15 SUCCESSION-2 TITELIST

012 -14:10: 5.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 2 - 1160m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 NORDIC QUEEN 16 Θ 3 R Munger 60 Grant Maroun 252

2 FLOWER OF SCOTLAND 2 Θ 3 * D Schwarz 60 Roy Magner 025

3 AFLAME 8 Θ 3 * C F Dicken -4 kg 60 Robbie Sage ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

4 BLACK FERRARI 15 Θ 3 M Yeni 60 Ashley Fortune 3

5 CHEVAL 1 Θ 3 C Bantam 60 Craig Mayhew ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

6 CRIME SCENE 3 Θ 3 M Thackeray 60 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

7 DUNARA 11 Θ 3 K Steyn 60 Chris Erasmus ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 FLOWER SEASON 7 Θ 3 S Khumalo 60 M G Azzie/A A Azzie ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 GIMME WOLFF 14 Θ 3 M Mjoka 60 Stephen Lerena ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

10 MAY QUEEN 13 Θ 3 C Storey 60 Heather E Adamson ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

11 NUNZIATELLA                    ΔΙΕΓΡΑΦΗ

12 PEACEONTHEROCKS        ΔΙΕΓΡΑΦΗ

13 POWER PRINCESS 4 Θ 3 W Kennedy 60 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 SASSKIA 6 Θ 3 * T Juglall -2.5 kg 60 Ashley Fortune 7

15 STAR LADY 5 Θ 3 J Sampson 60 J A Janse van Vuuren 0

16 WINTERWIND 10 Θ 3 * K Matsunyane -1.5 kg 60 Sean Tarry 0

ΠΡΟΤ: 1 NORDIC QUEEN-4 BLACK FERRARI-2 FLOWER OF SCOTLAND-13 POWER PRINCESS

013 - 14:45: 5.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 3 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 KALAHARI CHROME 5 Ε 4 J Greyling 60 Paul Matchett 690

2 JUNGLE BOOK 7 A 4 S Khumalo 60 Alec Laird 852

3 BLAME GAME                  ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 GIMME THE FIRE 4 Ε 4 C Maujean 60 Dorrie Sham 460

5 MATLOOB 6 Ε 4 * K Matsunyane -1.5 kg 60 Sean Tarry 4

6 STAR BOLT 15 Ε 4 M Thackeray 60 Paul Peter 0

7 ROYAL SIEGE 1 Ε 3 R Munger 57 Tyrone Zackey 847

8 AMANDLA 8 Ε 3 * D Schwarz 57 Gary Alexander 65

9 DATE PALM 13 Ε 3 W Kennedy 57 Paul Peter 5

10 EARTH SHAKER 14 Ε 3 C Storey 57 Mike de Kock 86

11 FORT LOVE 2 Ε 3 M V'Rensburg 57 Grant Maroun 04

12 IRVINE 16 A 3 M Yeni 57 Dianne Stenger ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 MARMARA SEA 10 A 3 K Zechner 57 Mike de Kock 54

14 MASTEROFTHEHICOURT 12 Ε 3 M Mjoka 57 Romeo Francis 09

15 OUT OF YOUR LEAGUE 3 Ε 3 * D R Lerena 57 Fabian Habib 0

16 SWORDER STREET 11 Ε 3 C Bantam 57 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΡΟΤ: 2 JUNGLE BOOK-13 MARMARA SEA-5 MATLOOB-9 DATE PALM

015 - 15:20: 3.600 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 4- 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 WHAT A JOKER 9 Ε 5 M Yeni 60 Barend Botes 163

2 SEE ME RUN 7 Θ 4 * D Schwarz 59 Gary Alexander 532

3 JACKMAN 2 Ε 6 D L Habib 58.5 Brian Wiid 043

4 THE BEE EFF GEE 12 Ε 5 C Bantam 58.5 Gary Alexander 496

5 YER-MAAN 11 Ε 1 C Murray 58.5 St John Gray 386

6 SERENDIPITY 3 Θ 5 R Munger 58 Lucky Houdalakis 803

7 IN THE GAME 5 H 5 K Zechner 57 Brett Webber 029

8 ALL I GOT 8 Θ 5 W Kennedy 56.5 St John Gray 550

9 PRINCE OF PROMISE 1 Ε 5 S Khumalo 55 Stephen Moffatt 064

10 SO LONG SPRING 6 Ε 5 * K Matsunyane -1.5 kg 55 Tyrone Zackey 022

11 REVELATION 4 Ε 7 C Habib 54 Erico Verdonese 655

12 FLATTLEY 10 Ε 4 * C F Dicken -4 kg 53.5 Sean Tarry 908

ΠΡΟΤ: 10 SO LONG SPRING- 2 SEE ME RUN-3 JACKMAN-6 SERENDIPITY

017 - 15:55: 6.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 5 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 NICKY NOO 5 Θ 5 * J R Syster -4 kg 61.5 Clinton Binda 809

2 NAWAASI 3 Θ 5 * K Matsunyane -1.5 kg 60.5 Paul Matchett 611

3 SEEMYVISION 1 Θ 3 * D Schwarz 59 Roy Magner 722

4 THREE STARS 7 Θ 4 R Danielson 59 Sean Tarry 646

5 ELBI 4 Θ 4 S Khumalo 58 Mike de Kock 233

6 OCEAN CITY            ΔΙΕΓΡΑΦΗ

7 LEAGUE OF HER OWN 6 Θ 3 * C F Dicken -4 kg 56 Stephanus Botha 115

8 MERCER GIRL 8 Θ 4 D L Habib 55 Bridget Stidolph 700

ΠΡΟΤ: 2 NAWAASI-5 ELBI-3 SEEMYVISION-4 THREE STARS

019 - 16:35: 5.300 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 6 -1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HEAR THE TRUMPET 3 Θ 4 C Murray 61 David Nieuwenhuizen 879

2 MOGGIE BROWN 11 Θ 5 S Khumalo 60 Gerald C Walker 713

3 QUEEN OF WAR 10 Θ 5 * T Juglall -2.5 kg 59 Grant Maroun 524

4 CLAREMORRIS 8 Θ 6 C Maujean 58.5 Roy Magner 353

5 PHILLYDELPHIA 1 Θ 5 W Kennedy 57 Paul Peter 772

6 ILHA DA VAR 5 Θ 5 * D Schwarz 56.5 Roy Magner 999

7 LEVI LADY 9 Θ 6 R Munger 56.5 Roy Magner 849

8 PASSION PEACH 2 Θ 5 * J R Syster -4 kg 56.5 Barend Botes 474

9 NYMERIA 7 Θ 3 D L Habib 56 Paul Matchett 581

10 COSMIC MIST 6 Θ 5 M Yeni 55 Stephen Moffatt 025

11 BRAVE ZNDAYA 4 Θ 4 * C F Dicken (-4.0kg) 52 Chris Erasmus 067

12 CLASS PROTECTOR 12 Θ 6 J Penny 52 Tobie Spies 095

ΠΡΟΤ: 2 MOGGIE BROWN-3 QUEEN OF WAR-4 CLAREMORRIS-5 PHILLYDELPHIA

021 - 17:10: 6.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 7- 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ONLY TO WIN 7 Θ 5 K Zechner 60.5 Mike de Kock 541

2 DESTINYS GAME 3 Θ 4 W Kennedy 59.5 Paul Peter 412

3 ELUSIVE BUTTERFLY 4 Θ 4 C Maujean 59 Lucky Houdalakis 833

4 SOUL OF WIT 5 Θ 4 R Munger 59 Romeo Francis 751

5 VIRGINIA 2 Θ 4 S Khumalo 59 Alec Laird 851

6 TOMBOLA 9 Θ 4 M V'Rensburg 57.5 Grant Maroun 815

7 VI VA PI PA 8 Θ 4 R Danielson 57.5 Sean Tarry 300

8 SAMMI MOOSA            ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 SATIN SLIPPER 1 Θ 4 * K Matsunyane -1.5 kg 53.5 Sean Tarry 906

ΠΡΟΤ: 2 DESTINYS GAME-1 ONLY TO WIN-4 SOUL OF WIT-5 VIRGINIA

023 - 17:45: 6.000 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 8 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 TRIPPLE Z 6 Ε 4 W Kennedy 60 Paul Peter 247

2 SHUCKRA 1 Ε 4 R Danielson 59.5 Sean Tarry 797

3 ELECTROMAGNETIC 9 Ε 4 * K Matsunyane -1.5 kg 59 Sean Tarry 336

4 LEMON DROP SHOT 2 Ε 4 C Maujean 58.5 Geoff Woodruff 210

5 DRY YOUR EYES 4 Ε 4 C Habib 57.5 J A Janse van Vuuren 611

6 THE MAKWAKKERS 5 Ε 4 M Yeni 57.5 Roy Magner 304

7 NORLAND 7 Ε 5 R Munger 57 Chris Erasmus 056

8 GENTLEMAN ONLY 3 Ε 7 * C F Dicken -4 kg 55 Tyrone Zackey 085

9 CRIMSON GOD 8 A 3 S Khumalo 53 Gerald C Walker 431

ΠΡΟΤ: 9 CRIMSON GOD-3 ELECTROMAGNETIC-4 LEMON DROP SHOT-5 DRY YOUR EYES

025 - 18:20: 5.700 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 9-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 THE JOCELYN TREE 3 Θ 4 * D Schwarz 60 Gary Alexander 385

2 MIDNIGHT TOP 9 Θ 4 M Yeni 60 St John Gray 793

3 ACRONYM 2 Θ 4 B Nyawo 60 David Nieuwenhuizen 708

4 GRACIOUS EBONY 1 Θ 4 C Maujean 60 David Nieuwenhuizen 008

5 PAVLOVA PROJECT 6 Θ 4 C Habib 60 St John Gray 058

6 EARLY DAWN 8 Θ 4 C Bantam 60 Gary Alexander 9

7 CONSTANTIA 5 Θ 3 * C F Dicken -4 kg 57 Grant Maroun 50

8 DEEBAA 7 Θ 3 K Zechner 57 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 HAWTHORN 10 Θ 3 C Murray 57 Mike de Kock 9

10 MAJESTY RHEA 11 Θ 3 R Danielson 57 Sean Tarry 06

11 NABEELA 12 Θ 3 M Mjoka 57 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

12 TOBEFAIR 4 Θ 3 W Kennedy 57 Paul Peter 7

ΠΡΟΤ: 12 TOBEFAIR-8 DEEBAA-9 HAWTHORN-1 THE JOCELYN TREE

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10