Δελτία ελλανοδικών 10/11/19

-Στον ίππο ΦΕΙΔΙΑΣ διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας.-Ο ίππος ΦΟΞ ΧΑΠΠΥ ρινορράγισε-Ο ίππος ΜΟΥΝΕΕΜΠ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας.Στον ίππο ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου αριστερού άκρου. 

 

1Η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΟΞ ΧΑΠΠΥ (IRE).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΧΑΑΝΤΕΦ και ΕΚΛΕΚΤΩΡ συνέκλιναν και δυσχέραναν τον ενδιάμεσα ίππο ΦΕΙΔΙΑ που είχε ξεκινήσει με αναπήδημα.

-Ο ίππος ΦΕΙΔΙΑΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση οπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Μετά το πέρας της ιπποδρομίας στον ίππο ΣΤΥΛΙΑΝΕΚΚΟΣ διαπιστώθηκε σπασμένο δόντι. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο ίππος ΦΟΞ ΧΑΠΠΥ ρινορράγισε. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο αναβάτης Ψαραδάκης Ι. που ίππευε τον ίππο ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

2Η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ (GB)

-Ο ίππος ΜΠΑΡΑΣΤΙ ΝΤΑΝΣΕΡ διαγωνίστηκε με παρωπίδες, κατόπιν αιτήματος του προπονητή του κ. Κουβαρά Χρ. ο οποίος λανθασμένα δεν είχε δηλώσει παρωπίδες στον

ίππο του. Οι Ελλανοδίκες έκαναν το αίτημα του προπονητή δεκτό, κατόπιν ελέγχου των προηγούμενων συμμετοχών του ίππου, όπου ο ίππος έφερε παρωπίδες. Για τα παραπάνω, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (€50) στον ανωτέρω προπονητή.

-Ο ίππος ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Ο ίππος ΤΖΙΜ ΓΟΥΪΝΝΕΡ ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση και ακολούθησε τον όμιλο από απόσταση.

-Ο ίππος ΜΟΥΝΕΕΜΠ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

3Η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΕΪΣΑΝ (GB) -Ο ίππος ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση

όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου αριστερού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου. -Εξετάστηκε η βελτιωμένη επίδοση του ίππου

ΝΕΪΣΑΝ σε σχέση με την προ εβδομάδος συμμετοχή του. Κλήθηκε ο προπονητής του ίππου κ. Σταύρου Χρ. και ανέφερε ότι ο ίππος του διαγωνίστηκε σε

υποδεέστερο όμιλο και σε απόσταση που τον ευνοεί χωρίς να παρουσιάσει τις γνωστές ιδιορρυθμίες (δυσφορία) του. Λήφθηκαν υπόψη τα ανωτέρω και οι

Ελλανοδίκες δεν προχωρούν σε πειθαρχικό έλεγχο του προπονητή.

4Η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΕΪΣΑΝ (GB)

-Ο ίππος ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου αριστερού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Εξετάστηκε η βελτιωμένη επίδοση του ίππου ΝΕΪΣΑΝ σε σχέση με την προ εβδομάδος συμμετοχή του. Κλήθηκε ο προπονητής του ίππου κ. Σταύρου Χρ. και

ανέφερε ότι ο ίππος του διαγωνίστηκε σε υποδεέστερο όμιλο και σε απόσταση που τον ευνοεί χωρίς να παρουσιάσει τις γνωστές ιδιορρυθμίες (δυσφορία) του.

Λήφθηκαν υπόψη τα ανωτέρω και οι Ελλανοδίκες δεν προχωρούν σε πειθαρχικό έλεγχο του προπονητή.

5Η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΣΑΡΡΕΪ ΜΠΡΗΖ (IRE)

 -Εξετάστηκε η βελτιωμένη επίδοση του ίππου ΜΙΝΩΑΣ σε σχέση με την προ εβδομάδος συμμετοχή του. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Καμούτσης Γ. και δήλωσε οτι στην

τελευταία του συμμετοχή ο ίππος διαγωνίστηκε ύστερα από 40ήμερη αποχή λόγω ρινορραγίας και ότι μετά από αποτυχημένη εκκίνηση αναγκάστηκε να διατρέξει όλη την

απόσταση από την απώτατη εξωτερική. Πρόσθεσε ότι στη σημερινή συμμετοχή του ο ίππος ήταν πιο ευδιάθετος μετά την κούρσα που “τράβηξε” και εξασφαλίζοντας πιο

δυναμική ανάβαση απέδωσε βελτιωμένα και σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες. Λήφθηκαν υπόψη τα ανωτέρω και οι Ελλανοδίκες δεν προχωρούν σε

πειθαρχικό έλεγχο του προπονητή.

 -Ο ίππος ΓΟΥΟΤΣΜΑΪΕΒΡΥΜΟΥΒ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Σταύρου Χρ. για την μη

ικανοποιητική επίδοση του ίππου του και δήλωσε ότι πρόκειται για ίππο μετρίων δυνατοτήτων και ότι θα τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Οι Ελλανοδίκες

κάνουν σύσταση στον προπονητή να επανεγγράψει τον ίππο του όταν αυτός θα είναι σε θέση να διαγωνισθεί ικανοποιητικά.

6Η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ (GR)

 -Για διαδικαστικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΚΟΥΗΝ ΜΠΕΪΝΟΥΝΑ.

 -Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Ψαραδάκη Ι. που ίππευε τον ίππο ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΚΕΡΛ να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

 -Ο αναβάτης Ξυνός Μ. που ίππευε τον ίππο ΣΕΝΣ ΟΦ ΝΤΑΪΡΕΞΙΟΝ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το

επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε

ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10