ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΕΠΔΙ 29/5/20

Η Ένωση Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΝΕΠΔΙ), η οποία εκπροσωπεί τους προπονητές που είναι υπεύθυνοι για τη συντριπτική πλειοψηφία των ίππων που συμμετέχουν στις ελληνικές ιπποδρομίες (περίπου 300 σε σύνολο 400), είναι αναγκασμένη να αναδείξει ζητήματα, που προκαλούν σοβαρότατο 

 

προβληματισμό στο σύνολο της ιπποδρομιακής κοινότητας. Ενημερωθήκαμε από τον Τύπο για δράσεις του «σωματείου», με την επωνυμία Ένωση Προπονητών

Δρομώνων Ίππων (ΕΠΔΙ). Το πρώτο και κύριο ζήτημα το οποίο δημιουργείται σχετικά με τη ΕΠΔΙ είναι εάν υφίσταται νομίμως το ως άνω σωματείο ή εάν αυτό έχει

πάψει προ πολλού να υφίσταται, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου από το νόμο αριθμού μελών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Αστικού Κώδικα, το

σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, καθώς και μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα. Πρόκειται για αυτοδίκαιη διάλυση

του σωματείου, χωρίς να απαιτείται ουδεμία απόφαση οργάνου του σωματείου ή Δικαστηρίου, αποτέλεσμα της αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργικότητας του

σωματείου, η οποία όταν επέλθει δεν δύναται να θεραπευθεί ούτε καν με τη συναίνεση όλων των μελών του, δοθέντος ότι καταλύει την έννομη σχέση μεταξύ

εκείνωνπου παραμένουν, χωρίς να απαιτείται η σημείωση της διάλυσης στο βιβλίο σωματείων, ενώ ούτε και η επανείσοδος των μελών που αποχώρησαν αναβιώνει

το σωματείο (βλ. AΠ 1397/91 Δνη 33/1480, ΕφΠειρ 755/86 Δνη 27/1199, ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλης, τόμος Α σελ. 507,508). Με ανακοίνωση στις 25 Μαΐου, η

φερόμενη ως ΕΠΔΙ, πρακτικά μιλάμε για μία χούφτα ανθρώπων με λιγότερους από 60 ίππους στην προπόνηση τους, ανέφερε ότι διεξήγαγε «αρχαιρεσίες» και

ανέδειξε Διοικητικό Συμβούλιο, στις 20 Μαΐου. Στις 27 Μαΐου, το υποτιθέμενο σωματείο ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό

Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, για «σοβαρά επίκαιρα ιπποδρομιακά ζητήματα». Ας σημειωθεί ότι χρειάστηκαν πέντε μέρες για να ανακοινώσουν Διοικητικό

Συμβούλιο, αλλά μόλις δύο ημέρες για να προγραμματίσουν, να διεξάγουν και να ανακοινώσουν τηλεδιάσκεψη με έναν Υπουργό. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτουν

σοβαρότατα ερωτήματα: Γνωρίζει ο κύριος Αυγενάκης ποια είναι η φερόμενη ως Ένωση με την οποία είχε τηλεδιάσκεψη και με ποιους συνδιαλέχθηκε; Είναι ή δεν

είναι επονείδιστο να επικαλείται κάποιος την ύπαρξη ενός σωματείου-σφραγίδα, για να κανονίσει σύσκεψη με Υπουργό; Γνωρίζει ο κύριος Αυγενάκης για τις

μεθοδεύσεις στις οποίες προχώρησαν οι άνθρωποι αυτοί για να θεωρούν εαυτόν σωματείο, παρουσιάζοντας ένα καταστατικό-κουρελόχαρτο; Η φερόμενη ως ΕΠΔΙ

έχει ως μέλη συνταξιούχους πρώην προπονητές και προπονητές στους οποίους έχει επιβληθεί οριστικός αποκλεισμός από την Φίλιππο Ένωση Ελλάδος, δηλαδή

το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει τις ιπποδρομίες εκ μέρους του Κράτους. Οι μεθοδεύσεις έγιναν στα πλαίσια πρόσφατα επιχειρηθείσας

τροποποίησης των άρθρων 4 και 7 του «καταστατικού» της ΕΠΔΙ. Καταστρατηγώντας την έννοια του προπονητή ίππων, το νέο άρθρο 4 αναφέρει ότι μέλη αυτής της

ένωσης μπορούν να είναι «προπονητές δρομώνων ίππων κατά κύριο επάγγελμα, ή/και συνταξιούχοι προπονητές δρομώνων ίππων, που διατελούν ή διετέλεσαν

κάτοχοι της σχετικής άδειας της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ)». Επίσης, το νέο άρθρο 7 του καταστατικού της φερόμενης ως ΕΠΔΙ προβλέπει ότι «μέλος

αποστερούμενο με απόφαση της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ) οριστικώς της αδείας του προπονητή διαγράφεται δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

και κατά την κρίση αυτής ερευνούσης την εκάστοτε ειδική περίπτωση». Με απλά λόγια, όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη «συλλλογικότητα» επιδιώκουν να έχουν ρόλο

στον ιππόδρομο και να συμμετέχουν σε αποφάσεις συνταξιούχοι, αλλά και άνθρωποι που έχουν τιμωρηθεί από την Φ.Ε.Ε. με οριστική αφαίρεση της αδείας του

προπονητή και επιπρόσθετα με οριστικό αποκλεισμό τους από τους χώρους του Ιπποδρόμου, για σοβαρότατα δηλαδή ιπποδρομιακά αδικήματα. Πιστεύουμε ότι

αυτό ξεπερνάει τη λογική, είναι επικίνδυνο για τη νομιμότητα, εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας και επιχειρεί να παγιδεύσει όσους συνομιλούν με τους εκπροσώπους

αυτής της συλλογικότητας. Πέρα από τα παραπάνω, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συζήτηση του Υφυπουργού με την υποτιθέμενη ένωση εστίασε σε

διάφορα ζητήματα, αλλά κανένα δεν αφορούσε αυτό που «καίει» τις οικογένειες που ζουν από τις ιπποδρομίες, δηλαδή την επανέναρξη των ιπποδρομιών. Φαίνεται

ότι τόσο νοιάζεται η «παρέα» της ΕΠΔΙ για τις ελληνικές ιπποδρομίες… Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό, δεδομένου ότι πρόσφατα

διεξήχθη συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και εκπροσώπων του ΣΙΙΔΙΠ, μιας κολεκτίβας φερόμενων ιδιοκτητών και ιπποπαραγωγών, που δεν

έχουν ούτε έναν ίππο στην ιδιοκτησία τους. Γνωρίζει ο κύριος Αυγενάκης ότι εκπρόσωπος αυτής της κολεκτίβας διατυπώνει ευθείες απειλές προς τον ίδιο; Από το

Facebook και με αφορμή την ατυχή τηλεδιάσκεψη με την ΕΠΔΙ, σημειώνει ο συγκεκριμένος: «Αν οι υπεύθυνοι κρατικοί φορείς για τον ιππόδρομο και το συμφέρον

του Ελληνικού Δημοσίου δεν αντιδράσουν μετά την ενημέρωση που έχουν τύχει… υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δώσουν την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι δεν

ασκούν τον επιβεβλημένο έλεγχο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Κάτι που είναι ποινικά κολάσιμο». Ως ΕΝΕΠΔΙ, πρώτο μέλημα μας είναι η άμεση

επανέναρξη των ιπποδρομιών, με προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια όλων, μετά την περιπέτεια του κορωνοϊού. Δεν αξιώνουμε να κάνουμε υποδείξεις στο

Κράτος και θεωρούμε απαράδεκτο να διατυπώνονται απειλές. Ωστόσο, δεν θα σιωπήσουμε απέναντι στην επανεμφάνιση ανθρώπων που όλοι στον ιππόδρομο

ξέρουν ποιοι είναι και γιατί θέλουν να καταστούν προνομιακοί συνομιλητές υπουργών – ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Τα σοβαρότατα ζητήματα αξιοπιστίας και

νομιμότητας που εγείρονται απαιτούν από κάθε αρμόδιο τη λήψη αποφάσεων που επιβάλλει ο θεσμικός του ρόλος. Ο καθένας είναι προ των ευθυνών του.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΠΔΙ ΤΟ Δ.Σ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10