Οροι χρήσης

Η Εταιρεία NK HOLDING M.IKE διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη εξασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και προς εξασφάλιση παντός άλλου δικαιώματος της. Άπαντες οι όροι χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας www.ippodromia.gr και δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική εξαίρεση αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης – επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και δίχως καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται κάθε φορά, και λειτουργίας αυτής, σε περίπτωση δε που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί μερικώς ή ολικώς με τους εκάστοτε όρους χρήσης και την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας οφείλει να μην τη χρησιμοποιεί. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί επ’ ουδενί διαφημιστικό μέσο προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
• Εταιρεία: η Εταιρία NK HOLDING M.IKE που εδρεύει στη Φειδίου 14-16, τηλ επικοινωνίας 210-3634320, ΑΦΜ 800616110, Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
• Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα www.ippodromia.gr
• Προϊόν: το εκάστοτε προσφερόμενο σε ειδική τιμή προϊόν/υπηρεσία που προσφέρεται από τον προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας
• Προσφορά: η ειδική εκπτωτική τιμή που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας για την αγορά του προϊόντος
• Προμηθευτής: κάθε τρίτος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτου γεωγραφικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα προκειμένου να διαθέσει σε ειδικές εκπτωτικές τιμές τα προϊόντα/υπηρεσίες του
• Αγοραστής: κάθε χρήστης ο οποίος προβαίνει σε αγορά του εκάστοτε προϊόντος/υπηρεσίας
• Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται στον αγοραστή με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ιστοσελίδας, το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό και ενσωματώνει την παρεχόμενη από τον προμηθευτή προσφορά και το οποίο πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον αγοραστή για την παραλαβή των υπηρεσιών/προϊόντων.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς.
Επίσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος και χρήστης του μέσου πληρωμής το οποίο θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληροί κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προωθήσουν/πωλήσουν στους χρήστες σε ειδικές εκπτωτικές τιμές προϊόντα και υπηρεσίες σε προκαθορισμένο αριθμό και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων εκτός εάν διαθέτει δικά της προϊόντα.
Η Εταιρεία θα διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά κουπόνια, μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος της ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή. Το κάθε κουπόνι ενσωματώνει την προσφορά στην οποία οι αγοραστές συμμετείχαν επιτυχώς. Με την επίδειξη του κουπονιού στον προμηθευτή, ο αγοραστής θα αξιώνει να λάβει από τον προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η προσφορά στην οποία συμμετείχε.
Η Εταιρεία θα θέτει στην ιστοσελίδα προσφορά για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από προμηθευτές είτε από την ίδια, ορίζοντας κάθε φορά την τιμή διάθεσης, την ποσότητα διάθεσης, ενώ σε συνεργασία με την Εταιρεία θα ορίζεται και ο χρόνος για τον οποίο θα διατίθεται η προσφορά. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της διατιθέμενης κάθε φορά προσφοράς, και πατώντας στο κουμπί ”αγόρασέ τo’, είτε θα εισέρχεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού (account) που θα έχει δημιουργήσει μέσω της ιστοσελίδας, είτε θα συμπληρώνει τη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία, ανάμεσα σε αυτά και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο χρήστης θα πατήσει στο κουμπί ”ολοκλήρωση παραγγελίας” με το οποίο θα δεσμεύεται στην πιστωτική/χρεωστική του κάρτα, ποσό ίσο με την αξία των αριθμών κουπονιών που επέλεξε. Το εκάστοτε ποσό θα δεσμεύεται από την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή, ενώ η οριστική χρέωση των χρημάτων θα γίνεται μόνο εφόσον συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών και ενεργοποιηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η προσφορά.
Κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά περισσοτέρων του ενός κουπονιών για συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα και μέχρι το μέγιστο αριθμό που τυχόν θέσει ο προμηθευτής, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τα στοιχεία αυτών και με την προϋπόθεση ότι έχει τη συναίνεση αυτών, αναφορικά με τη δήλωση τυχόν προσωπικών δεδομένων που ζητηθούν. Τα επιπλέον πρόσωπα που κατά τα ως άνω θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την προσφορά θα λογίζονται στο συνολικό απαιτούμενο αριθμό για την ενεργοποίηση της προσφοράς.
Λόγω του γεγονότος ότι η εκάστοτε προσφορά θα ”τρέχει” σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς καθώς επίσης και τον μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικό αριθμό των χρηστών που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για την προσφορά και πόσοι υπολείπονται για την ενεργοποίηση αυτής.
Αν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αγοραστών μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε η προσφορά ενεργοποιείται και αποστέλλονται στους αγοραστές τα αντίστοιχα κουπόνια τα οποία είναι μοναδικά για τον κάθε αγοραστή, ενώ θα γίνεται και η οριστική χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε ποσό αντίστοιχο με τον αριθμό των κουπονιών που αγόρασε.
Σε περίπτωση που κάποια προσφορά υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις, τις οποίες κατά τη διάρκεια της προσφοράς ο προμηθευτής κατέστησε γνωστές και τις οποίες πρέπει να πληροί απαραιτήτως ο αγοραστής, αν κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αποδειχθεί ότι ο αγοραστής δεν τις πληροί, τότε ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον αγοραστή την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία συμμετέχει στη διαδικασία της πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών ως διαμεσολαβητής και όχι ως αγοραστής. Συνεπώς, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που υποσχέθηκε να παρέχει ο προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών από τον προμηθευτή ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της προσφοράς.
Η Εταιρεία ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα για την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς και για την ακρίβεια κατά την περιγραφή τους μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για προϊόντα που εμπορεύεται η ίδια.
Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν αυτοί ενεργούν (προμηθευτές, αγοραστές κλπ) συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη αστικής τους αποκατάστασης, αποζημίωσης, εξόδων κλπ, ούτε σχετίζεται με τον τρόπο και το αποτέλεσμα της παροχής, επιτυχημένο ή μη, των υπηρεσιών από τον προμηθευτή.
Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.ippodromia.gr αναφορικά με την ύπαρξη των τεχνικών και ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που κατά περίπτωση διαθέτει. Τα παρεχόμενα ουσιώδη ή επουσιώδη χαρακτηριστικά αναφορά με την παρεχόμενη κάθε φορά προσφορά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τιμή, διαθεσιμότητα κλπ) έγκεινται υπό τη ρητή επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, ή τεχνικών λαθών που θα υπερέβαιναν του κανόνες των χρηστών, οικονομικών και συναλλακτικών ηθών καθώς επίσης και λαθών που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες/προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσε την προσφορά στην ιστοσελίδα με την επίδειξη των κουπονιών από τους κατόχους.
Η Εταιρεία μετά τη λήξη της προσφοράς θα αποστέλλει στον προμηθευτή λίστα με τα ονόματα των αγοραστών συνοδευόμενα από τον μοναδικό αριθμό του κουπονιού που τους αναλογεί. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, κάθε φορά που του επιδεικνύεται ένα κουπόνι, να διασταυρώνει τα πραγματικά στοιχεία των κατόχων των κουπονιών.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:
• Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
• Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας
• Κατάθεση στα γραφεία της Εταιρίας
• Με τηλεφωνική παραγγελία και παράδοση του κουπονιού στον χώρο που θα υποδείξει ο αγοραστής
Όταν ο χρήστης της ιστοσελίδας δηλώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση της προσφοράς, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, πατώντας το κουμπί ”ολοκλήρωση παραγγελίας”, εκείνη τη στιγμή δεσμεύεται ποσό ίσο με την αξία του αριθμού των κουπονιών για τα οποία ο χρήστης δήλωσε ενδιαφέρον αγοράς. Αν μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου της προσφοράς συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αγοραστών τότε η προσφορά τίθεται σε ισχύ. Από τη στιγμή που η προσφορά τεθεί σε ισχύ τότε γίνεται και η οριστική χρέωση της κάρτας του αγοραστή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την καταρτισθείσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η προσφορά τέθηκε σε ισχύ. Ε
φόσον ο αγοραστής θελήσει να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο και να υποβάλλει αίτηση υπαναχώρησης, είτε γραπτώς, είτε προφορικά.
Η επιστροφή των χρημάτων του αγοραστή, θα γίνει άμεσα με τον τρόπο κατά τον οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος και αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατόν, έπειτα από συνεννόηση με την εταιρία.
Εάν ο αγοραστής θελήσει να υπαναχωρήσει έπειτα από την πάροδο των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, για σπουδαίο λόγο – που αφορά είτε τον ίδιο, είτε τη διαχείριση του από τον προμηθευτή- οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο και να υποβάλλει αίτηση υπαναχώρησης, είτε γραπτώς, είτε προφορικά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη είναι κρυπτογραφημένα μέσω συστήματος κρυπτογράφησης (SSL).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την αγορά των εκάστοτε προσφορών μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η Εταιρεία, θα ζητηθούν, αναλόγως την περίπτωση, από τον αγοραστή να δηλώσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, δίχως την τήρηση των αρμόδιων διατάξεων του ν.2472/1997. Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων.
Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που του ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που θελήσει να πραγματοποιήσει αγοράσει κάποια από τις προσφορές.
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία από το υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ιστοσελίδας, (αγορά υπηρεσιών, προϊόντων κλπ), για την ενημέρωση του αγοραστή/χρήστη για επικείμενες προσφορές (πχ. newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή του χρήστη/αγοραστή αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα δεν αρχειοθετεί ούτε επεξεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών και τα στοιχεία ασφαλείας αυτών και συνεπώς σε κάθε συναλλαγή ο χρήστης θα οφείλει να επανεισάγει κάθε φορά τα απαιτούμενα στοιχεία του μέσου πληρωμής που θα χρησιμοποιήσει.

COOKIES
Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αβλαβή προς κάθε λογισμικό/λειτουργικό αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση χρηστών κλπ. Οι χρήστες θα μπορούν να απενεργοποιούν αν θελήσουν τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Ρητά συμφωνείται ότι το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αγοραστή και της Εταιρείας θα είναι το ελληνικό δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10