ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:08/09

-Από το ύψος των 1000μ. ο ίππος ΣΑΜΜΕΡΣΟΛΤ υπέστη έντονη χωλότητα και τον ανέκοψε ο αναβάτης του. Στον ίππο διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα πρώτης φάλαγγας οπισθίου αριστερού άκρου.Δυστυχώς είναι το πολύ άσχημο συμβάν πού αναφέρεται στα Δελτία των Ελλανοδικών της χθεσινής συγκέντρωσης.

 

ΑΦ. ΟΝΟΜΑ  ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΞΟΠ. ΠΡΟΠΟΝ. ΑΝΑΒ. ΧΑΝΤ. ΜΕΤΑΖ. ΧΡΟΝ. ΜΗΚΗ ΣΤΑΡΤ

1.ΤΖΙΑΡΙΝΟ (GR) 6 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 60 60 01:13:81 (4)

2.ΜΟΛΟΤΩΦ (GR) 9 Αρσ. Π Μυκονιάτης Ι. Μπαμπανιώτης Χ. 59 56,5 01:14:50 4 (5)

3.ΦΙΛΙΠ (GR) 6 Εκτ. Κουβαράς Γ. Μερσινιάς Γ. 58 58 01:16:01 9 (3)

4.ΣΠΗΝΤΥ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ (GR) 7 Εκτ. Π Ζευγώλης Ι. Κουμπαράκος Μ. 52,5 53,5 01:16:26 1 1/2 (1)

5.ΓΚΑΜΠΥ (GR) 8 Εκτ. Π Μπαριάμογλου Φ. Χριστοφής Μ. 59,5 59,5 01:16:80 3 1/4 (2)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Ο ίππος ΣΠΗΝΤΥ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ διαγωνίσθηκε με τα χρώματα του νέου ιδιοκτήτη.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΤΖΙΑΡΙΝΟ και ΜΟΛΩΤΟΦ συνέκλιναν και ήρθαν σε επαφή.

2Η

1.ΜΠΙΓΚΜΑΟΥΘ ΣΤΡΑΪΚΣ (IRE) 4 Εκτ. Π Καβρουλάκη Αλ. Μαστοράκης Κ. 54,5 54,5 01:01:59 (2)

2.ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ (IRE) 4 Εκτ. Λεοντσίνης Χ. Μπαμπανιώτης Χ. 60 57,5 01:01:65 1/2 (4)

3.ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ (GR) 5 Εκτ. Κρητικός Α. Κρητικός Ε. 52,5 52,5 01:01:92 1 3/4 (5)

4.ΣΙΝΓΚΛ ΣΑΜΜΙΤ (GB) 5 Εκτ. Κρητικός Α. Χριστοφής Μ. 52,5 54 01:02:08 1 (1)

5.ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΤΡΑ (IRE) 4 Εκτ. Π Πρέντι Λ. Κουμπαράκος Ε. 54,5 54,5 01:03:17 6 1/2 (6)

6.ΒΡΙΣΗΙΔΑ (GR) 4 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Χαλιάσος Α. 51 51 01:05:10 11 1/2 (3)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Ο ίππος ΒΡΙΣΗΙΔΑ ξεκίνησε με καθυστέρηση, αναπτύχθηκε διστακτικά και ακολούθησε τον όμιλο από απόσταση.

-Ο ίππος ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση και αναπήδημα.

3Η

1.ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ (GB) 4 Φορ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 60 60 01:14:03 (5)

2.ΠΕΡΦΕΚΤΛΥ ΦΕΑΡ (GB) 4 Φορ. Π Αλιμπινίσης Γ. Χριστοφής Μ. 53,5 54 01:14:09 1/2 (1)

3.ΟΝΟΡΑΜΠΛ (GB) 3 Φορ. Κεράτσα Ειρ. Δρόσος Δ. 57,5 57,5 01:14:10 Βρ.Κεφ. (2)

4.ΚΟΜΠΤΟΝ ΛΕΪΝΤΥ (IRE) 4 Φορ. Π Σιατούνης Ηλ. Ψαραδάκης Ι. 51 53,5 01:14:39 1 3/4 (8)

5.ΣΑΝΣΕΤ ΝΤΑΖΛ (IRE) 4 Φορ. Καβρουλάκη Αλ. Μαστοράκης Κ. 48 51,5 01:14:59 1 1/4 (3)

6.ΝΟΒΕΜΠΕΡ (IRE) 4 Φορ. Π Κεράτσα Ειρ. Λαζαρίδης Ι. 54 54 01:14:74 1 (4)

7.ΚΕΕΛΑ (IRE) 6 Φορ. Π Χαραλάμπους Χ. Μιχαηλίδης Ν. 63 63 01:15:04 1 3/4 (9)

8.ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ (FR) 4 Φορ. Κεράτσα Ειρ. Κυριακίδης Μ. 54 54 01:15:69 3 3/4 (6)

9.ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ (GR) 3 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Κρητικός Ε. 48,5 48,5 01:15:90 1 1/4 (10)

10.ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ (IRE) 4 Φορ. Π Χαραλάμπους Χ. Μερσινιάς Γ. 54,5 55,5 01:16:15 1 1/2 (7)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ και ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ συνέκλιναν και ήρθαν σε επαφή με συνέπεια να δυσχερανθεί η ανάπτυξη του πρώτου.

-Ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΠΕΡΦΕΚΤΛΥ ΦΕΑΡ χρησιμοποίησε το μαστίγιο του περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο. Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€).

-Ο ίππος ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε τραυματισμός αμφοτέρων οπίσθιων άκρων. Κτην.:Αντωνίου, Φυριππή.

4Η

1.ΤΗ ΑΤ ΔΕ ΡΙΤΖ (IRE) 3 Φορ. Π Κρητικός Α. Χριστοφής Μ. 58 58 01:15:48 (2)

2.ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΣΙΤΥ (USA) 3 Φορ. Π Καβρουλάκη Αλ. Μαστοράκης Κ. 58 58 01:15:79 2 (5)

3.ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ (GR) 3 Φορ. Π Αλιμπινίσης Γ. Μερσινιάς Γ. 58 58 01:15:83 Τράχ. (6)

4.ΜΠΙΓΙΟΝΤ ΔΕ ΣΗ (GR) 3 Φορ. Κεράτσα Ειρ. Δρόσος Δ. 58 58 01:16:90 6 1/2 (1)

5.ΣΤΟΡΜΚΑΤΤΕΡ (IRE) 3 Φορ. Ζευγώλης Ι. Κουμπαράκος Μ. 58 56,5 01:17:10 1 1/4 (3)

6.ΦΡΗ ΑΤ ΛΑΣΤ (IRE) 3 Φορ. Π Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 58 58 01:18:80 10 (7)

7.ΜΙΣ ΣΑΓΙΦ (GB) 3 Φορ. Π Σιατούνης Ηλ. Δημητσάνης Π. 58 58 01:21:97 19 (4)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Ο ίππος ΤΗ ΑΤ ΔΕ ΡΙΤΖ ξεκίνησε διστακτικά.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΣΙΤΥ έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε τον ίππο ΜΙΣ ΣΑΓΙΦ που είχε ξεκινήσει διστακτικά.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΦΡΗ ΑΤ ΛΑΣΤ κινήθηκε προς την εξωτερική. Ο ίδιος ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε τραύμα οπίσθιου δεξιού άκρου. Κτην.: Αντωνίου, Φυριππή.

-Ο ίππος ΜΙΣ ΣΑΓΙΦ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτην.: Αντωνίου, Φυριππή.

5Η

1.ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ (GR) 4 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Μιχαηλίδης Ν. 58,5 58,5 01:14:91 (5)

2.ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΪΜ (GB) 4 Φορ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 57,5 57,5 01:14:94 Κεφ. (6)

3.ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ (GR) 4 Φορ. Π Κεράτσα Ειρ. Λαζαρίδης Ι. 57,5 57,5 01:14:98 Κεφ. (7)

4.ΛΑΒΙΝΙΑ ΡΟΟΥΖ (GB) 4 Φορ. Αλιμπινίσης Γ. Χριστοφής Μ. 60 60 01:15:59 3 1/2 (2)

5.ΔΕ ΤΣΑΖ (GB) 4 Φορ. Πρέντι Λ. Κουμπαράκος Ε. 54,5 54 01:16:16 3 1/4 (3)

6.ΛΑ ΑΣΟΜΑΝΤΑ (GB) 4 Φορ. Γιατράς Αλ. Κυριακίδης Μ. 57,5 57,5 01:16:57 2 1/2 (4)

7.ΡΙΟ ΝΤΕΒΑ (IRE) 4 Φορ. Π Σιατούνης Ηλ. Ψαραδάκης Ι. 59 59 01:17:05 2 3/4 (1)

8.ΜΙΣΙΣ ΜΠΑΜΠΛΣ (IRE) 5 Φορ. Καραμάνογλου Αλ. Καλογρίδης Ρ. 53 53 01:20:78 Μακράν (8)

ΧΑΡΡΥΑΝΑΣ ΣΗΚΡΕΤ (GB) ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Ο ίππος ΧΑΡΡΥΑΝΑΣ ΣΗΚΡΕΤ διεγράφη λόγω πολλαπλών τραυμάτων λόγω πτώσεως στο στάβλο. Κτην.: Αντωνίου, Φυριππή.

-Μετά την τοποθέτηση του στο μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ παραβίασε την πόρτα και συγκρατήθηκε από τον αναβάτη του. Στη συνέχεια εξετάστηκε από τους κτηνιάτρους και κρίθηκε ικανός να διαγωνισθεί.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΛΑ ΑΣΟΜΑΝΤΑ και παρά τις προσπάθειες του αναβάτη του, έκλινε απότομα προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΔΕ ΤΣΑΖ που δυσχεράνθηκε. Από το περιστατικό δυσχεράνθηκε και ο ίππος ΛΑΒΙΝΙΑ ΡΟΟΥΖ.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ κινήθηκε προς την εξωτερική και δυσχέρανε τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΜΙΣΙΣ ΜΠΑΜΠΛΣ που είχε ξεκινήσει διστακτικά.

-Ο αναβάτης Λαζαρίδης Ι. που ίππευε τον ίππο ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ χρησιμοποίησε το μαστίγιο του περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο. Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

-Ο αναβάτης Μιχαηλίδης Ν. που ίππευε τον ίππο ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο και χωρίς να δίνει χρόνο στον ίππο του να ανταποκριθεί. Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ(100€).

6Η

1.ΛΙΟΥΑΜΥ (IRE) 7 Εκτ. Κάσσης Π. Μαστοράκης Κ. 58 58 01:15:09 (2)

2.ΚΕΪΠ ΡΑΘ (GB) 6 Εκτ. Κρητικός Α. Χριστοφής Μ. 60 60 01:15:10 Βρ.Κεφ. (3)

3.ΒΙΡΜΑΝΟΣ (GR) 8 Εκτ. Κρητικός Α. Κρητικός Ε. 57,5 57,5 01:15:33 1 1/2 (6)

4.ΝΑΣΜΙ (GB) 6 Εκτ. Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 57 57 01:15:41 1/2 (5)

5.ΟΜΠΛΙΤΕΡΕΪΤ (IRE) 8 Εκτ. Καραμάνογλου Αλ. Δρόσος Δ. 58 58 01:15:77 2 (1)

6.ΛΟΣΤΡΟΜΟΣ (GR) 8 Εκτ. Π Κρητικός Α. Μπαμπανιώτης Χ. 53 53 01:16:08 2 (4)

7.ΦΛΑΪ ΟΝ ΜΠΑΪ (GB) 8 Εκτ. Π Αλιμπινίσης Γ. Κατσιμίχας Α. 50 50 01:16:94 5 (8)

--ΣΑΜΜΕΡΣΟΛΤ (IRE) 6 Εκτ. Π Γιατράς Αλ. Ξυνός Μ. 56 Δ.Τ. (7)

ΝΙΚΕΣ: 9

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΣΑΜΜΕΡΣΟΛΤ κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΦΛΑΪ ΟΝ ΜΠΑΪ.

-Από το ύψος των 1000μ. ο ίππος ΣΑΜΜΕΡΣΟΛΤ υπέστη έντονη χωλότητα και τον ανέκοψε ο αναβάτης του. Στον ίππο διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα πρώτης φάλαγγας οπισθίου αριστερού άκρου. Κτην.: Αντωνίου, Φυριππή

7Η

1.ΧΑΡΤ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ (GR) 5 Εκτ. Π Κεράτσα Ειρ. Δρόσος Δ. 57,5 57,5 01:28:16 (4)

2.ΧΙΑΡΓΟΥΟΡΝΤ ΔΕ ΓΟΥΕΪΚ (GB) 4 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Ανδρέου Λ. 60 60 01:28:35 1 (5)

3.ΕΞΕΛΕΝΤ ΑΛΑΜΠΑΪ (GB) 4 Εκτ. Ιωαννίδης Μ. Χαλιάσος Α. 56 56 01:28:37 Κεφ. (9)

4.ΜΟΝΤΡΙΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ (GB) 4 Εκτ. Π Αλιμπινίσης Γ. Κρητικός Ε. 56,5 56,5 01:28:65 1 3/4 (6)

5.ΕΣΧΑΑΝ (IRE) 4 Εκτ. Π Αλιμπινίσης Γ. Χριστοφής Μ. 59 59 01:28:70 1/2 (2)

6.ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ (IRE) 4 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 57,5 57,5 01:28:80 1/2 (10)

7.ΑΡΚΑΝΟ ΓΚΟΛΝΤ (IRE) 5 Εκτ. Κεράτσα Ειρ. Λαζαρίδης Ι. 58 58 01:29:01 1 1/4 (3)

8.ΠΑΤΡΙΟΤ ΓΚΕΪΜ (GB) 4 Εκτ. Π Γιατράς Αλ. Κουμπαράκος Μ. 59 57,5 01:29:15 3/4 (11)

9.ΜΟΥΝΕΕΜΠ (IRE) 4 Εκτ. Π Ιωαννίδης Μ. Δημητσάνης Π. 56,5 56,5 01:29:40 1 1/2 (1)

10.ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ (IRE) 4 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Μερσινιάς Γ. 59 59 01:29:67 1 3/4 (8)

11.ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΑΛΙΜΠΑΪ (GB) 5 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Μαστοράκης Κ. 54 54 01:29:88 1 1/4 (7)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Ο ίππος ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΑΛΙΜΠΑΪ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΧΙΑΡΓΟΥΟΡΝΤ ΔΕ ΓΟΥΕΪΚ κινήθηκε προς την εξωτερική και δυσχέρανε των εξωτερικά αναπτυσσόμενο ίππο ΜΟΝΤΡΙΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ που είχε ξεκινήσει διστακτικά.

-Ο αναβάτης Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΧΙΑΡΓΟΥΟΡΝΤ ΔΕ ΓΟΥΕΪΚ έκανε υπερβολική χρήση μαστιγίου και για το λόγο αυτό του επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών.

-Η επίδοση του ίππου ΜΟΥΝΕΕΜΠ εξετάζεται. Καλείται ο προπονητής κ. Ιωαννίδης Μ. όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

-Εξετάζεται η ίππευση του αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΕΣΧΑΑΝ στα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Καλείται ο ανωτέρω αναβάτης όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter