ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ 30/03

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Παρασκευής,από τις οποίες προέκυψαν 8 ''γεμάτες'' και πολύ ενδιαφέρουσες ιπποδρομίες.Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετά άλογα θα τρέξουν γιά 1η φορά στο Μαρκόπουλο,ενώ ελάχιστα είναι τα άλογα πού αποτελούν δυνατή βάση.

 

http://www.fee.gr/FilesUp/FilesUp2/episimo_30_3-18.pdf

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter