Απόφαση Επιτροπής Ιπποδρομιών

1. Μετά από αναφορά του Επόπτη Προπονήσεων κλήθηκε στην Επιτροπή ο αναβάτης Ροδόλφος Καλογρίδης και του έγινε αυστηρή σύσταση στο μέλλον να τηρεί την από 1/12/17 απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών σχετικά με την δυνατότητα εκγύμνασης ίππων από τους αναβάτες μετά από τραυματισμό τους στις ιπποδρομίες. 

 

. Ο εν λόγω αναβάτης στις πρωϊνές προπονήσεις της 23/7/18 προσπάθησε να εισέλθει στον στίβο από δύο εισόδους για να προπονήσει ίππο του και ενώ του απαγορεύτηκε αρχικά η είσοδος από τα αρμόδια όργανα , του επετράπη τελικά μετά την προσκόμιση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που βεβαίωνε ότι ο αναβάτης έχει την δυνατότητα να προπονήσει σε σχέση με τον προηγηθέντα τραυματισμό του.

  1. Εξέτασε το παραπεμπτικό σημείωμα του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρήσεων της ΦΕΕ καθώς και τον προπονητή κο Παναγιώτη Θεολόγου για την διαγραφή του ίππου του ΠΕΡΦΕΚΤ ΣΤΕΪΤΖ(GB), κατά την διαδικασία δηλώσεων αναβατών για την 8η ιππ/μία της 27/7/18, λόγω ελλείψεως αναβάτη. Η Επιτροπή ελέγχοντας τον ισοζυγισμό της ιπποδρομίας , την διαθεσιμότητα των αναβατών την ημέρα εκείνη όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία , καθώς και τους λόγους που προέβαλε ο προπονητής , κάνει δεκτές τις εξηγήσεις του θεωρώντας την διαγραφή του ίππου δικαιολογημένη. Στον ως άνω προπονητή κάνει σύσταση για το μέλλον να δεσμεύει έγκαιρα αναβάτη πριν την επανεγγραφή του ίππου του.
  2. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :
  • Αναβάτη Ευαγγ. Κρητικό πρόστιμο 100€ λίαν επιεικώς διότι στην 1η ιπποδρομία της 20/7/2018, χρησιμοποίησε το μαστίγιο του επί του ίππου του ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ(IRE) λίγα μέτρα μετά τη γραμμή του τερματισμού.
  • Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο 150€ διότι στην 2η ιπποδρομία της 20/7/2018, με τον ίππο ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το τρεις (3) φορές συνεχόμενα χωρίς να δίνει χρόνο στον ίππο του ν΄ανταποκριθεί.
  • Αναβάτη Εντιόν Τσέλα πρόστιμο 100€ διότι στην 4η ιπποδρομία της 20/7/2018, με τον ίππο ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ(GB) χρησιμοποίησε το μαστίγιο του επί του ίππου του αφού πέρασε τη γραμμή του τερματισμού.
  • Νέα αναβάτιδα Ευα Καμούτση αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομικής ημέρας διότι λίγα μέτρα μετά την εκκίνηση με τον ίππο ΚΑΖΜΕΡ(GB) στην 4η ιπποδρομία της 20/7/2018, έκλινε προς την εσωτερική , δυσχέρανε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΟΠΕΝΙΝΓΚ ΤΑΪΜ(GB), ο οποίος ανέκοψε.
  • Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο 100€ διότι στην 5η ιπποδρομία της 20/7/2018, με τον ίππο ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ(ΙRE) δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική.
  • Αναβάτη Δ. Δρόσο πρόστιμο 100€ διότι στην 7η ιπποδρομία της 20/7/2018, με τον ίππο ΣΠΑΡΤΗ δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική.
  • Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο 100€ διότι στην 7η ιπποδρομία της 20/7/2018, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του αντικανονικά επί του ώμου του ίππου ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ(GER) με εμπρόσθια χειρολαβή.
  • Αναβάτη Κ. Μαστοράκη αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομικής ημέρας & πρόστιμο €100 διότι στην 7η ιπποδρομία της 14/7/2018, εμφανίζεται στα τελευταία μέτρα της διαδρομής να χαλαρώνει τις προσπάθειές του με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να κατακτήσει την 3η αμειβόμενη θέση.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

                                                                                                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

                                                                                               Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ –Γ. ΚΩΤΣΙΚΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10