ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ Φ.Ε.Ε 27.7.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε, κατά την συνεδρίασή του την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 :

  1. Δέχτηκε σε ακρόαση τους εκπροσώπους της Ένωσης Προπονητών και του Συνδέσμου Αναβατών.

Τα Προεδρεία των επαγγελματικών φορέων εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την πορεία της ιπποδρομιακής δραστηριότητας, που συνοδεύεται από συνεχή μείωση του ιππικού δυναμικού, την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος από ιδιοκτήτες και ιπποπαραγωγούς, την μακρά διακοπή των ιπποδρομιών για το καλοκαίρι χωρίς αιτιολόγηση, την πολύμηνη αδυναμία του Δ.Σ να συνεδριάσει και την συνεχιζόμενη έλλειψη σχεδίου για την ανάπτυξη των ιπποδρομιών.

 

Το Δ.Σ της Φ.Ε.Ε έδειξε κατανόηση για τις ανησυχίες των επαγγελματιών τις οποίες συμμερίζεται, ενώ ο Πρόεδρος της Φ.Ε.Ε τους διαβεβαίωσε ότι η Φ.Ε.Ε θα πράξει ότι είναι δυνατόν για να προστατευτούν οι επαγγελματίες αλλά και να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα διεξαγωγής ιπποδρομιών.

Το μέλος του Δ.Σ κ. Αλεξόπουλος απέδωσε την μείωση του ιππικού δυναμικού στην αλλαγή του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε.

  1. Εξέλεξε Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, στην θέση του αποβιώσαντος Κώστα Καλλίρη, το αιρετό μέλος κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο.
  2. Αποφάσισε την προσθήκη στις Γενικές Διατάξεις άρθρου περί «στάβλων αυξημένης επιτήρησης».
  3. Αποφάσισε την συνέχιση των ενεργειών της Φ.Ε.Ε για την καθιέρωση του συστήματος ισοζυγισμού Rating Base Handicapping System (RBHS). Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις βασικές αρχές που έθεσε ο τεχνικός σύμβουλος κ. C. Kennelly και για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης συνεργασία και συμφωνία μεταξύ Φ.Ε.Ε και Φορέα Διεξαγωγής ιπποδρομιών στα πεδία του ισοζυγισμού και του προγράμματος. Έως ότου επιτευχθεί αυτή, η Φ.Ε.Ε με ενέργειές της θα ολοκληρώσει την απαραίτητη υποδομή για την λειτουργία του συστήματος RBHS και θα ανακοινώσει άμεσα το αποτέλεσμα αυτής. Εξαιτίας του απροσδόκητου προβλήματος υγείας του κ. Kennelly, η Υπηρεσία της Φ.Ε.Ε θα προχωρήσει στην έρευνα και επιλογή νέου τεχνικού εμπειρογνώμονα για την αντικατάστασή του. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση της βάσης δεδομένων με τα ratings όλων των ίππων στις ελληνικές ιπποδρομίες.
  4. Έκανε δεκτές τις αιτήσεις επαναχορήγησης άδειας Προπονητή των κ.κ. Χρ. Θεοδωράκη και Χρ. Σταύρου εφόσον εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις τις οποίες το Δ.Σ έθεσε στον καθένα από αυτούς και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αποδέχθηκαν.
  5. Αποφάσισε να εκπονηθεί ειδικό σχέδιο ρύθμισης και είσπραξης των παλαιών ανείσπρακτων προστίμων με την δυνατότητα πρόβλεψης, η τελική ρύθμιση να οδηγήσει σε έκπτωση έως ποσοστού 85% των οφειλών σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής. Περαιτέρω, η ρύθμιση θα προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης όπως μηνιαίες δόσεις, δυνατότητα ποσοστιαίας έκπτωσης ανάλογα με το ύψος της εφάπαξ καταβολής, κ.λ.π. Η ως άνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την εφαρμογή της υπ. αριθμ. 44/9/19.10.2016 απόφασης του Δ.Σ περί πέρατος αναστολής είσπραξης των επιγενομένων προστίμων και χρηματικών ποινών, τα οποία μέλλουν να προσαρμοστούν στην νεότερη οικονομική και αγωνιστική πραγματικότητα. Η ρύθμιση της έκπτωσης, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των χρηματικών προστίμων από ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας.
  6. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 41 των Γενικών Διατάξεων σχετικά με την ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών για τον έλεγχο doping.
  7. Ενέκρινε την διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Προπονητές και Αναβάτες τα οποία οργανώθηκαν και διεξήχθησαν από την Σχολή Ιπποδρομιακών Επαγγελμάτων και υπό την αιγίδα της Φ.Ε.Ε προκειμένου να ενισχυθούν οι επαγγελματικές τάξεις και να αντιμετωπίσουν το μεγάλο χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών. Ο σκοπός των σεμιναρίων είναι να προσφερθεί στους επαγγελματίες γνώση για το αντικείμενό τους, η οποία θα αποβεί προς όφελος των ιπποδρομιών και με το αντίστοιχο κίνητρο προσέλευσης να εξυπηρετηθεί ο σκοπός και της ενίσχυσης των συμμετεχόντων.

Από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος

Άρθρο 35 Ν. 4373/2016

«3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ο οποίος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να τις ακυρώνει, τροποποιεί ή και να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεσή τους. Η έγκριση αυτή παρέχεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης και των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.»

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10