ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ 19/10/18

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Παρασκευής,από τις οποίες προέκυψαν 5 ιπποδρομίες.Αν και περιμέναμε περισσότερες εγγραφές,εντούτοις ακόμη και  οι 5 κούρσες ''έκλεισαν'' με μεγάλη δυσκολία.Γιά τις ανάγκες τού σκορ 6 θεωρούμε βέβαιο ότι το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με αλλοδαπή ιπποδρομία.

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10