ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ 02/11/18

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Παρασκευής,το οποίο θα έχει ώρα έναρξης της 17.00.Το ενδιαφέρον γιά την συγκέντρωση ''γίνεται'' πολύ μεγάλο καθώς έχουμε μεταφορά 35.500 ευρώ μετά και το 2ο συνεχόμενο τζακ ποτ στο σκορ 6 και τα χρήματα πού αναμένεται να μοιραστούν να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

 

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10