Δελτία Ελλανοδικών 07/12/18

''Εξεταζόμενος ο αναβάτης δήλωσε ότι μετά την παρενόχληση που δέχτηκε φοβήθηκε και θεώρησε ότι ο ίππος του έχει υποστεί τραυματισμό και για αυτό το λόγο χαλάρωσε τις προσπάθειες του. Για τα παραπάνω επιβάλλεται στον ανωτέρω αναβάτη ποινή αποκλεισμού δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών.''

 

ΑΦΙΞΗ ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΞΟΠ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΧΑΝΤ. ΜΕΤΑΖ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΚΗ ΣΤΑΡΤ

1.ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ (GR) 4 Εκτ. Π Πρέντι Λ. Ανδρέου Λ. 59,5 59,5 01:28:776 (3)

2.ΜΠΟΜΠΙΟ (IRE) 4 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 60 60 01:28:983 1 1/4 (1)

3.ΤΣΑΡΛΥ ΜΠΙΑΡ ΠΑΝΤ (IRE) 4 Εκτ. Π Κεράτσα Ειρ. Κουμπαράκος Μ. 58,5 58 01:29:005 Κεφ. (4)

4.ΠΑΜΠΛΟ (GR) 4 Εκτ. Κρητικός Α. Μιχαηλίδης Ν. 58,5 59 01:29:292 1 3/4 (7)

5.ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ (IRE) 4 Εκτ. Σιατούνης Ηλ. Χριστοφής Μ. 58,5 58,5 01:29:617 2 (6)

6.ΑΣΤΥΔΑΜΕΙΑ (GR) 4 Φορ. Θεολόγου Π. Μαγκαφάς Ε. 54 52,5 01:29:675 1/2 (8)

7.ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ (GR) 6 Εκτ. Κρητικός Α. Μερσινιάς Γ. 59,5 59,5 01:30:112 2 1/2 (2)

8.ΣΙΤΙ ΟΦ ΣΟΟΥΛ (IRE) 4 Αρσ. Π Θεολόγου Π. Μαστοράκης Κ. 58,5 58,5 01:36:365 Μακράν (5)

ΙΠΠΟΠ/ΓΟΣ: Ιππ.Κάστρου Βοιωτίας Α.Ε

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ (GR).

-Ο ίππος ΣΙΤΙ ΟΦ ΣΟΟΥΛ ξεκίνησε με καθυστέρηση.

-Ο ίππος ΑΣΤΥΔΑΜΕΙΑ ξεκίνησε δυσφορώντας.

 -Ο αναβάτης Μερσινιάς Γ. που ίππευε τον ίππο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα ευρώ (80€).

-Ο αναβάτης Μιχαηλίδης Ν. που ίππευε τον ίππο ΠΑΜΠΛΟ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€). Επίσης στον ίδιο αναβάτη γίνεται αυστηρή παρατήρηση διότι δύο φορές έκανε χρήση του μαστιγίου του χωρίς να δίνει χρόνο στον ίππο του να ανταποκριθεί.

-Ο ίππος ΣΙΤΙ ΟΦ ΣΟΟΥΛ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική ως προς το κλινικό σκέλος. Κλήθηκε ο προπονητής του ίππου κ. Θεολόγου Π. για τη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου του και δήλωσε πως αντιμετωπίζει χρόνιες παθήσεις , που δεν του επέτρεψαν να διαγωνισθεί για πολλούς μήνες μετά από την έλευση του στον ελληνικό ιππόδρομο. Επίσης δεσμεύτηκε να τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Οι εξηγήσεις του προπονητή γίνονται δεκτές.

2η

1.ΤΑΡΑΓΚΟΝ (GB) 6 Εκτ. Π Κουβαράς Γ. Δημητσάνης Π. 55 55 01:39:324 (1)

2.ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ (GR) 7 Αρσ. Π Λεοντσίνης Χ. Μπαμπανιώτης Χ. 58 56 01:39:856 3 1/4 (7)

3.ΣΟΥΟΡΝΤ ΙΝ ΧΑΝΤ (GB) 9 Εκτ. Χαραλάμπους Χ. Μαστοράκης Κ. 48 51,5 01:39:905 1/2 (5)

4.ΝΑΣΜΙ (GB) 7 Εκτ. Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 59 59 01:40:142 1 1/2 (6)

5.ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ (IRE) 7 Εκτ. Π Μαυρόπουλος Σπ. Χριστοφής Μ. 61,5 61,5 01:40:213 1/2 (3)

6.ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΙΝΓΚ (USA) 6 Εκτ. Π Κουβαράς Γ. Μερσινιάς Γ. 55 55 01:40:404 1 (2)

7.ΣΟΥΪΤ ΠΡΑΛΙΝ (IRE) 7 Φορ. Μαυρόπουλος Σπ. Κατσιμίχας Α. 57,5 57,5 01:42:581 13 (4)

ΝΙΚΕΣ: 6

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΧΑΪΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΤΑΡΑΓΚΟΝ (GB).

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΣΟΥΟΡΝΤ ΙΝ ΧΑΝΤ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΣΟΥΟΡΝΤ ΙΝ ΧΑΝΤ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΣΟΥΪΤ ΠΡΑΛΙΝ ο οποίος με τη σειρά του έκλινε προς την εσωτερική και πίεσε τον ίππο ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ ο οποίος δυσχεράνθηκε στιγμιαία.

-Ο ίππος ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΙΝΓΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική ως προς το κλινικό σκέλος. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Κουβαράς Γ. για την επίδοση του ίππου του για τον οποίο δήλωσε ότι δεν ευνοήθηκε από τον αργό ρυθμό της διαδρομής προτιμάει δε, μικρότερες αποστάσεις. Επίσης προσέθεσε ότι αντιμετωπίζει εν γένει και κάποια παθολογικά προβλήματα. Οι εξηγήσεις του κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

3η

1.ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ (IRE) 3 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Δρόσος Δ. 60,5 60,5 01:13:157 (3)

2.ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ (IRE) 5 Φορ. Κουβαράς Χρ. Ξυνός Μ. 63 63 01:13:191 Κεφ. (2)

3.ΣΟΤΖΟΥΡΝΑ (GB) 5 Φορ. Αμίτση Αγγ. Μερσινιάς Γ. 51 54 01:13:289 1/2 (4)

4.ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ (GB) 5 Φορ. Αγγελόπουλος Στ. Μαστοράκης Κ. 48 51,5 01:13:780 3 (6)

5.ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ (USA) 5 Φορ. Αμίτση Αγγ. Λαζαρίδης Ι. 48 52 01:14:308 3 (5)

6.ΜΕΪ ΣΚΑΪ (GB) 4 Φορ. Π Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 61,5 61,5 01:15:585 7 1/2 (8)

7.ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ (IRE) 4 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Ψαραδάκης Ι. 53 54,5 01:15:864 1 3/4 (1)

8.ΒΟΛΒΗ (GR) 4 Φορ. Π Αμίτση Αγγ. Ανδρέου Λ. 54 54 01:16:108 1 1/2 (7)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ (IRE).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ και ΣΟΤΖΟΥΡΝΑ συνέκλιναν και δυσχέραναν τον ενδιάμεσα αναπτυσσόμενο ίππο ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΣΟΤΖΟΥΡΝΑ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Ο ίππος ΜΕΪ ΣΚΑΪ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική ως προς το κλινικό σκέλος. Καλείται ο προπονητής κ. Κουβαράς Χ. όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών. Προσήλθε ο προπονητής κ. Κουβαράς Χ. για την επίδοση του ίππου ΜΕΪ ΣΚΑΪ και δήλωσε ότι ο ίππος του δεν ευνοήθηκε από τις συνθήκες διαδρομής που συνάντησε, διανύοντας όλη την απόσταση από την απώτατη εξωτερική. Οι εξηγήσεις του προπονητή γίνονται δεκτές.

-Για διαδικαστικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ.

4η

1.ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB) 4 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 55 55 01:12:255 (2)

2.ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ (GB) 5 Εκτ. Π Αγγελόπουλος Στ. Ξυνός Μ. 60 60 01:12:339 1/2 (5)

3.ΜΑΝΝΕΡΣ ΠΛΗΖ (GB) 4 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Δρόσος Δ. 58 58 01:13:220 5 1/4 (4)

4.ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ (GR) 5 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Ψαραδάκης Ι. 56 56 01:14:039 4 3/4 (3)

5.ΓΟΥΕΣΤΜΠΟΥΡΝ ΓΚΡΟΟΥΒ (USA) 5 Εκτ. Π Κάσσης Π. Χριστοφής Μ. 52 54 01:14:210 1 (1)

ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ (IRE) ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΦΕΚΤ ΣΤΕΪΤΖ (GB) ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΝΙΚΕΣ: 5

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΛΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB).

-Μετά την τοποθέτηση στο μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ έκανε συνεχείς και έντονες ανορθώσεις . Αμέσως μετά ο ίππος ΠΕΡΦΕΚΤ ΣΤΕΪΤΖ επέδειξε έντονη και διαρκής νευρικότητα. Οι ίπποι εξήλθαν από το μηχάνημα εκκίνησης και με απόφαση του Αφέτη ο ίππος ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ διεγράφη και αφαιρείται το «έχειν καλώς». Απαραίτητη προϋπόθεση για να επαναχορηγηθεί το «έχειν καλώς» είναι η επανεκπαίδευση του ίππου στο μηχάνημα εκκίνησης και η θετική αξιολόγησή του. Επίσης ο ίππος ΠΕΡΦΕΚΤ ΣΤΕΪΤΖ διεγράφη μετά από κτηνιατρική γνωμάτευση λόγω τραυματισμού. Λόγω των παραπάνω, η εκκίνηση της ιπποδρομίας ξεκίνησε με καθυστέρηση 15 λεπτά (15’).

5η

1.ΜΠΑΖΟΥΛΑ (IRE) 5 Εκτ. Ιωαννίδης Μ. Δημητσάνης Π. 58,5 58,5 00:59:595 (8)

2.ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΕΖΕΝΣ (GB) 4 Εκτ. Κρητικός Α. Μερσινιάς Γ. 53,5 54 00:59:670 1/2 (2)

3.ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ (GB) 5 Εκτ. Π Ιωαννίδης Μ. Ψαραδάκης Ι. 57 57 01:00:168 3 (1)

4.Ο ΤΖΙΝΟ (GB) 4 Εκτ. Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 57,5 57,5 01:00:173 Βρ.Κεφ. (4)

5.ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ (GB) 5 Εκτ. Π Αγγελόπουλος Στ. Μαστοράκης Κ. 53,5 53,5 01:00:525 2 (5)

6.ΚΟΥΙΝΤΕΟ (IRE) 4 Εκτ. Π Ιωαννίδης Μ. Μιχαηλίδης Ν. 60 60 01:00:646 3/4 (3)

7.ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ (GB) 5 Εκτ. Σιατούνης Ηλ. Χριστοφής Μ. 55,5 55,5 01:00:931 1 3/4 (6)

8.ΝΟΜΠΙΛΙΤΥ (IRE) 4 Εκτ. Π Σιατούνης Ηλ. Μπαμπανιώτης Χ. 57,5 55,5 01:03:573 15 3/4 (7)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΜΠΑΖΟΥΛΑ (IRE).

-Η ένσταση που υπέβαλλε ο αναβάτης του ίππου ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΕΖΕΝΣ Μερσινιάς Γ. που τερμάτισε 2ος κατά του ίππου ΜΠΑΖΟΥΛΑ που τερμάτισε 1ος επικαλούμενος παρενόχλησή του από το μαστίγιο του αναβάτη του ίππου ΜΠΑΖΟΥΛΑ στα τελευταία μέτρα της διαδρομής δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι η όποια επαφή δεν είχε επίπτωση στη σειρά άφιξης της ιπποδρομίας. (Άρθρο 148 του Κ.Ι). Το παράβολο επιστρέφεται. Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Δημητσάνη Π. που ίππευε τον ίππο ΜΠΑΖΟΥΛΑ να είναι προσεκτικός στη χρήση μαστιγίου.

6η

1.ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ (IRE) 6 Εκτ. Αγγελόπουλος Στ. Ξυνός Μ. 60 60 01:18:838 (6)

2.ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ (IRE) 5 Εκτ. Κεράτσα Ειρ. Λαζαρίδης Ι. 56 56 01:19:108 1 1/2 (2)

3.ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ (USA) 6 Αρσ. Αγγελόπουλος Στ. Ανδρέου Λ. 55 55 01:19:192 1/2 (5)

4.ΟΝΟΡΑΜΠΛ (GB) 4 Φορ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 55,5 55,5 01:19:720 3 (4)

5.ΧΑΪΤΑΪΜ ΧΙΡΟΟΥ (GB) 6 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Ψαραδάκης Ι. 55 55 01:20:162 2 1/2 (1)

6.ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ (GR) 8 Εκτ. Π Μυκονιάτης Ι. Μερσινιάς Γ. 53 54 01:20:364 1 1/4 (3)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ (IRE).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΟΝΟΡΑΜΠΛ που σκόνταψε.

-Η ένσταση που υπέβαλλε η προπονήτρια κα Κεράτσα Ε. του ίππου ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ που τερμάτισε 2ος κατά του ίππου ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ που τερμάτισε 1ος επικαλούμενη παρενόχληση στα πρώτα μέτρα της διαδρομής δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι η κλίση του ίππου ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ προς την εσωτερική και η στιγμιαία δυσχέρανση του ενιστάμενου δεν είχαν ως συνέπεια την αλλοίωση του αποτελέσματος. (Αρθρο 148 του Κ.Ι). Το παράβολο επιστρέφεται. Στον αναβάτη Ξυνό Μ. που ίππευε τον ίππο ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€).

7η

1.ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ (IRE) 4 Εκτ. Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 56 56 01:26:660 (6)

2.ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ (GB) 4 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 53 53 01:26:922 1 1/2 (2)

3.ΟΡΚ (GR) 4 Εκτ. Π Μυκονιάτης Ι. Δρόσος Δ. 55,5 57 01:27:265 2 (5)

4.ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ (IRE) 4 Εκτ. Π Κουβαράς Χρ. Μαστοράκης Κ. 53 53 01:27:339 1/2 (7)

5.ΠΙΣ ΟΦ ΑΚΣΙΟΝ (GR) 4 Εκτ. Κεράτσα Ειρ. Ανδρέου Λ. 55 55 01:27:626 1 3/4 (4)

6.ΚΛΑΟΥΝΤ ΜΠΕΡΣΤ (GR) 4 Εκτ. Κεράτσα Ειρ. Λαζαρίδης Ι. 53 53 01:27:912 1 3/4 (8)

7.ΦΑΟΥΣΤΟ (GB) 4 Εκτ. Αγγελόπουλος Στ. Μιχαηλίδης Ν. 60 60 01:28:378 2 3/4 (1)

8.ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ (GB) 4 Εκτ. Π Γιατράς Αλ. Μερσινιάς Γ. 53,5 54 01:28:921 3 1/4 (3)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ (IRE).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΟΡΚ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ που δυσχεράνθηκε.

-Λίγο μετά το ύψος των 1300μ ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ δεν τήρησε τη γραμμή του, έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΠΙΣ ΟΦ ΑΚΣΙΟΝ. Για το λόγοαυτό του επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ

(100€).

-Στο ύψος των 100μ. ο ίππος ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ παρά τη χρήση αριστερού μαστιγίου συνέχισε να κινείται σταδιακά προς την εξωτερική και δυσχέρανε τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Δημητσάνη Π. που ίππευε τον ίππο ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ.

-Στα τελευταία μέτρα της διαδρομής εμφανίζεται ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ να χαλαρώνει τις προσπάθειες του με αποτέλεσμα να χάσει την 3η αμειβόμενη θέση. Εξεταζόμενος ο αναβάτης δήλωσε ότι μετά την παρενόχληση που δέχτηκε

φοβήθηκε και θεώρησε ότι ο ίππος του έχει υποστεί τραυματισμό και για αυτό το λόγο χαλάρωσε τις προσπάθειες του. Για τα παραπάνω επιβάλλεται στον ανωτέρω αναβάτη ποινή αποκλεισμού δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών.

-Ο ίππος ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση οπού διαπιστώθηκε χωλότητα οπισθίου αριστερού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτην.: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο ίππος ΠΙΣ ΟΦ ΑΚΣΙΟΝ επέστρεψε με τραυματισμό προσθίου αριστερού άκρου. Κτην.: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο αναβάτης Δρόσος Δ. που ίππευε τον ίππο ΟΡΚ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Ο ίππος ΦΑΟΥΣΤΟ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική ως προς το κλινικό σκέλος. Καλούνται ο προπονητής κ. Αγγελόπουλος Σ. και ο αναβάτης Μιχαηλίδης Ν. όπως προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

-Εξετάζεται η ίππευση του αναβάτη Λαζαρίδη Ι. με τον ίππο ΚΛΑΟΥΝΤ ΜΠΕΡΣΤ. Καλούνται ο ανωτέρω αναβάτης και η προπονήτρια κα Κεράτσα Ε. όπως προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10