ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε. Ι. 31/12/18

Συνήλθε στις 28 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τo δελτίo Ελλανοδικών της 21/12/2018, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  1. Συνεχίζεται η εξέταση του παραπεφθέντος από τους κκ Ελλανοδίκες προς την Επιτροπή Ιπποδρομιών φραστικού επεισοδίου μεταξύ των προπονητών κκ Χαρ.Χαραλαμπους και Ι.Μυκονιάτη σε συνδυασμό με την αυθημερόν προφορική αναφορά του ΓΓ γραμματέα της ΦΕΕ για απεύθυνση του προπονητή κου Χαρ. Χαραλάμπους ως αυτά περιγράφονται ότι συνέβησαν μετά το πέρας της 4ης ιπποδρομίας της 14/12/2018 καθώς και όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν και επακολούθησαν αυτού. Καλείται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 4/1/2019  και ώρα 12.00 μ στα γραφεία της Φιλίππου Ενώσεως (εντός Ελληνικού Κέντρου Ιππασίας - 2ος όροφος) η ιδιοκτήτρια κα Πάολα Κοσεντίνι .
  2. Μετά από αναφορές του Επόπτη Προπονήσεων και του αναβάτη Εντιόν Τσέλα εξετάζεται το επεισόδιο μεταξύ των αναβατών Μάριου Χριστοφή και Εντιόν Τσέλα που έλαβε χώρα στα γραφεία του Συνδέσμου Αναβατών  το πρωϊ της 27/12/18. Καλούνται οι παραπάνω αναβάτες στην συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 4/1/2019 και ώρα 12.00  στα γραφεία της ΦΕΕ .
  3. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους:

-Αναβάτη Π. Δημητσάνη αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ(FR) στην 2η ιπποδρομία της 21/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10).

-Νέο αναβάτη Ελ. Μαγκαφά πρόστιμο €50 διότι με το ίππο ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ(GB) στην 2η ιπποδρομία της 21/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το μαστίγιο του με εμπρόσθια χειρολαβή επί του τραχήλου του ίππου του και χωρίς να κρατάει τα ινία.

-Αναβάτη Ε. Τσελά πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΚΑΟΥΝΤΥ ΣΟΟΥ(GB) στην 3η ιπποδρομία της 21/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

-Αναβάτη Ι. Ψαραδάκη πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΚΟΥΙΝΤΕΟ(ΙRE) στην 3η ιπποδρομία της 21/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

-Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ(GB) στην 3η ιπποδρομία της 21/12/2018, δεν τήρησε τη γραμμή του και στο ύψος των 150μ. περίπου και κινήθηκε προς την εξωτερική με συνέπεια να δυσχεράνει στιγμιαία την ανάπτυξη του ίππου ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ(GB).

-Αναβάτη Μ. Χριστοφή  αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας διότι με τον ίππο ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ(ΙRE) στην 4η ιπποδρομία της 21/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (15) από το επιτρεπόμενο (10).

-Αναβάτη Δ. Δρόσο πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΜΙΝΩΑΣ στα τελευταία μέτρα της διαδρομής στην 5η ιπποδρομία της 21/12/2018 χρησιμοποίησε το μαστίγιο του επί του τραχήλου του ίππου του χωρίς να κρατάει τα ινία του.

-Αναβάτη Π. Δημητσάνη πρόστιμο €20  διότι με τον ίππο ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤΟΥΜΗ(ΙRE) στην 6η ιπποδρομία της 21/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

                                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

                                                 Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10