Ανακοίνωση της Ιπποδρομίες Α.Ε

Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει την υλοποίηση έκτακτου προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για τους προπονητές που έχουν στην ιδιοκτησία τους δρόμωνες ίππους. Με γνώμονα την ευζωία των ίππων και τη στήριξη των προπονητών-ιδιοκτητών, το πρόγραμμα έχει σκοπό να συμβάλει στην κάλυψη

των αναγκαίων εξόδων διατροφής των ίππων.   

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση άτοκης οικονομικής διευκόλυνσης προς όλους τους προπονητές, οι οποίοι διαθέτουν ίππους που σταβλίζονται στις εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου Αθηνών (βάσει της καταγραφής της 25ης Φεβρουαρίου 2019). Για κάθε ίππο ιδιοκτησίας τους, οι προπονητές θα λάβουν ποσό 300 ευρώ εφάπαξ, με δυνατότητα αποπληρωμής μέσα σε διάστημα πέντε μηνών (Μάιος-Σεπτέμβριος 2019).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι προπονητές μπορούν να απευθυνθούν στην Οικονομική Διεύθυνση της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. (Γιώργος Σκούρας, τηλ. 210 5798665).

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10