Νόμος τού κράτους το νομοσχέδιο

Το νέο νομοσχέδιο πού αφορά τις Ελληνικές ιπποδρομίες έγινε νόμος τού κράτους καί αναρτήθηκε πλέον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Από εδώ καί πέρα αναμένουμε να ''τρέξουν'' η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε όλα τα θέματα καί να έχουμε σύντομα επανεκκίνηση των ιπποδρομιών με αισιοδοξία γιά ένα καλύτερο μέλλον.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10