ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Συνήλθε στις 2 Ιουνίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τα δελτία Ελλανοδικών της 19/5& 26/5/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Κλήθηκε ο βοηθός προπονητής κος Ντίνος Γεωργίου στην συνεδρίαση της Επιτροπής στις 26/05/2019 για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την επιβληθείσα
 2.  ποινή από τους κκ Ελλανοδίκες για απρεπή συμπεριφορά, η οποία συνίστατο στο ότι φωνασκούσε και χειρονομούσε στο χώρο του ζυγιστηρίου κατά την διάρκεια της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης στις 19/05/2019. Ο εν λόγω βοηθός προπονητή, κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε ότι δεν απευθυνόταν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και ότι δεν είχε σκοπό να θίξει κανέναν. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό του για την νίκη του ίππου του. Κλείνοντας ζήτησε συγγνώμη και δεσμεύτηκε ότι δεν θα ξανά απασχολήσει την Επιτροπή και τους λοιπούς θεσμικούς φορείς του Ιπποδρόμου με τέτοιου είδους ζητήματα. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν την ειλικρινή μεταμέλεια του βοηθού προπονητή, μετατρέπει το χρηματικό πρόστιμο των διακοσίων ευρώ (€200) που του επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες σε αποκλεισμό επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τους χώρους ευθύνης της ΦΕΕ. Η έναρξη της ποινής αποκλεισμού του ανωτέρω βοηθού προπονητή εκκινεί την Δευτέρα 10/6/2019.
 3. Κλήθηκε ο αναβάτης Γεώργιος Μερσινιάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής στις 26/05/19 για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την επιβληθείσα ποινή από τους κκ Ελλανοδίκες για την απρεπή συμπεριφορά που επέδειξε στο χώρο του ζυγιστηρίου, στον οποίο φωνασκούσε. Ο εν λόγω αναβάτης, κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής, δεν αρνήθηκε το συμβάν, επικαλέστηκε όμως ως δικαιολογητικό λόγο τον έντονο εκνευρισμό του, όταν έμαθε τελικά ότι δεν θα του επιτραπεί να ιππεύσει στις επόμενες ιπποδρομίες από τον γιατρό του ιπποδρόμου, εξαιτίας του τραυματισμού του στην 2η ιπποδρομία της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης στις 19/5/19, πριν την έναρξη της οποίας αντικαταστάθηκε. Επίσης, ανέφερε ότι ένιωθε καλά και ήταν σε θέση να ιππεύσει τους ίππους του, τους οποίους εκγύμναζε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πίστευε πως είχαν ακέραια τύχη για διάκριση. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών, αφού έλαβε γνώση του όλου συμβάντος από το σύνολο των εμπλεκομένων, απορρίπτει τις εξηγήσεις του αναβάτη κρίνοντας ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές στον χώρο του ιπποδρόμου. Μετά ταύτα, εγκρίνει το χρηματικό πρόστιμο των διακοσίων ευρώ (€200) που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες και επιβάλλει επιπροσθέτως στον ανωτέρω αναβάτη ποινή αποκλεισμούμίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας.

Με αφορμή τα δυο παραπάνω περιστατικά, η Επιτροπή απευθύνει σύσταση σε όλους τους επαγγελματίες και τους παρευρισκόμενους στους χώρους ευθύνης της ΦΕΕ για ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους συμβάντα δεν θα είναι ανεκτά και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιπποδρομιών.

 1. Κλήθηκε ο αναβάτης Γεώργιος Μερσινιάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής στις 26/05/2019 προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την αναφορά και την επιβληθείσα ποινή των τριάντα ευρώ (€ 30) από τον Επόπτη Προπονήσεων κατά την διάρκεια των πρωινών προπονήσεων στις 23/05/2019, διότι, εκνευρισμένος, αφίππευσε και λάκτισε στην κοιλιακή χώρα τον ίππο ΚΟΥΑΤΡΟ ΜΠΕΛΛΑ επειδή δυστροπούσε στο χώρο της Αφετηρίας και αρνούνταν να εισέλθει στο μηχάνημα εκκίνησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του. Ο αναβάτης Γ. Μερσινιάς κατά την ακρόασή του στις 26/05/2019 ενώπιον της Επιτροπής δεν αρνήθηκε ότι έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν, προέβαλε όμως τον ισχυρισμό ότι η συμπεριφορά του δεν κατέτεινε στην εκδικητική κακομεταχείριση του αλόγου αλλά αποτελούσε ένα είδος σωφρονισμού αυτού, λόγω της έντονης δυστροπίας που παρουσίαζε. Επικαλέστηκε, επίσης, ότι το λάκτισμα στην κοιλιακή χώρα του ίππου δεν ήταν δυνατό.

Η Επιτροπή, μετά από ενδελεχή έρευνα του συμβάντος και ακροάσεως του Επόπτη Προπονήσεων κο Ι. Τριανταφύλλη, απορρίπτει τον ισχυρισμό του αναβάτη, δεχόμενη ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές και συνιστούν σε κάθε περίπτωση κακομεταχείριση ίππου, η οποία τιμωρείται κατ’ άρθρο 2 περ. 23 του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή εγκρίνει την επιβληθείσα από τον Επόπτη Προπονήσεων χρηματική ποινή των τριάντα ευρώ (€30) και επιπροσθέτως επιβάλλει στον αναβάτη ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής  ημέρας.

Εξ αφορμής του κριθέντος συμβάντος η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η προστασία της υγείας και εν γένει της «ευ-ζωίας» των ιπποδρομιακών αλόγων αποτελεί  πρωταρχική υποχρέωση όλων των φορέων του ιπποδρόμου. Τονίζει δε ότι τυχόν αντιβαίνουσες στον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές συμπεριφορές, που συνιστούν κακομεταχείριση ίππου, θα ερευνώνται αυτεπαγγέλτως και θα τιμωρούνται αυστηρά.

 1. Κλήθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής ο προπονητής κος Μιχαήλ Ιωαννίδης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας COBALT στα ούρα του ίππου ΜΠΑΖΟΥΛΑ(IRE) που τερμάτισε 1ος στην 7η ιπποδρομία της 05/05/2019. Ο εν λόγω προπονητής ζήτησε και του χορηγήθηκε προθεσμία έως της 06/06/2019 για την υποβολή γραπτού υπομνήματος.
 2. Κλήθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής ο προπονητής κος Χρήστος Σταύρου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας LIDOCAINE στα ούρα του ίππου ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ(USA). Ο προπονητής κος Χρήστος Σταύρου ενημέρωσε ότι έκανε αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα της ΦΕΕ για να εξεταστεί το δεύτερο δείγμα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 40 παρ. 3 των Γενικών Διατάξεων.
 3. Εξέτασε το παραπεμπτικό σημείωμα του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρήσεων της ΦΕΕ καθώς και τον προπονητή κοΧρ. Κουβαρά για την διαγραφή του ίππου ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ(GB), κατά την διαδικασία δηλώσεων αναβατών για την 6η ιππ/μία της 2/6/2019, λόγω ελλείψεως αναβάτη. Η Επιτροπή ελέγχοντας τον ισοζυγισμό της ιπποδρομίας, την διαθεσιμότητα των αναβατών την ημέρα εκείνη  όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία , καθώς και τους λόγους που προέβαλε ο προπονητής , κάνει δεκτές τις εξηγήσεις του θεωρώντας την διαγραφή του ίππου δικαιολογημένη. Στον ως άνω προπονητή κάνει σύσταση για το μέλλον να δεσμεύει έγκαιρα αναβάτη πριν την επανεγγραφή των ίππων του.
 4. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξέτασε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 697/29.05.2019 γραπτό αίτημα του προπονητή κου Νικόλαου Καλογερόπουλου να του δοθεί ειδική άδεια για την χρησιμοποίηση χειλοσφικτήρα  («γιαβασιά») στον ίππο του ΚΟΥΑΤΡΟ ΜΠΕΛΛΑο οποίος παρουσιάζει έντονη δυστροπία στο χώρο της Αφετηρίας και αρνείται να εισέλθει στο μηχάνημα εκκίνησης κατά την διάρκεια των πρωινών προπονήσεων. Η Επιτροπή αφού ερεύνησε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα το όλο ζήτημα και σε συνεννόηση με τον Αφέτη κάνει δεκτό  το αίτημα του προπονητού, δίνοντάς του την άδεια να χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή καθαρά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο χώρο της αφετηρίας. Ο ίππος ΚΟΥΑΤΡΟ ΜΠΕΛΛΑ, εφόσον εκπαιδευτεί με επιτυχία και περάσει επιτυχώς τα δοκιμαστικά τεστ στην Αφετηρία και αξιολογηθεί θετικά από τον  Αφέτη, θα μπορέσει να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες.

8.Με αφορμή την επιβληθείσα ποινή στον προπονητή κο Χρήστο Σταύρου και στον αναβάτη Ιωάννη Λαζαρίδη από τους κκ Ελλανοδίκες για τις οδηγίες και την ίππευση του ίππου ΝΕΪΣΑΝ (26/05/2019) αντίστοιχα, η Επιτροπή υπενθυμίζει  προς όλους τους προπονητές να δίδουν σαφείς προφορικές και γραπτές οδηγίες προς τους αναβάτες, όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες  των ίππων που ιππεύουν και τον υποδεικνυόμενο τρόπο διαδρομής, έτσι ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να τις ακολουθήσουν  όσο πιο  πιστά γίνεται, στο πλαίσιο πάντα που το επιτρέπουν οι συνθήκες και οι συγκυρίες της διαδρομής.

 1. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :
 • Αναβάτη Π. Κεράτσα αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο €50διότι με τον ίππο ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ(GB) στην 6η ιπποδρομία της 19/5/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του επί του ίππου, περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10).  
 • Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο €80 διότι με τον ίππο ΝΕΪΣΑΝ (GB) στην 2η ιπποδρομία της 26/5/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του επί του ίππου περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10). Επίσης του επιβάλλεται πρόστιμο €150 λόγω υπερβολικής λεκτικής αντίδρασης αμέσως μετά τον τερματισμό.
 • Αναβάτη Ι. Ψαραδάκη αποκλεισμός μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΟΥΑΝΜΟΡΝΤΕΪ(GB) δεν τήρησε τη γραμμή του , έκλινε προς την εσωτερική και αφού δυσχέρανε στιγμιαία τον ίππο ΑΛΛΕΪΦΑ(IRE) συνέχισε να κινείται προς την εσωτερική χωρίς να καταβάλει προσπάθειες να τηρήσει τη γραμμή του.
 • Αναβάτη Ι. Ψαραδάκη πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΑΓΓΕΛΟΣ (IRE) στην 4η ιπποδρομία της 26/5/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του επί του ίππου περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).
 • Αναβάτη Ι. Ψαραδάκη πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ (IRE) στην 5η ιπποδρομία της 26/5/2019 χρησιμοποίησε το μαστίγιό του επί του ίππου περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).Επιπλέον του επιβάλλεται πρόστιμο €20 λόγω υποτροπής του ίδιου παραπτώματος.
 • Αναβάτη Γ. Μερσινιά πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΠΑΜΠΛΟ στην 5η ιπποδρομία της 26/5/2019 χρησιμοποίησε το μαστίγιό του επί του ίππου, περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).
 • Αναβάτη Π. Δημητσάνη πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤΟΥΜΗ(IRE) στην 6η ιπποδρομία της 26/5/2019 χρησιμοποίησε το μαστίγιό του επί του ίππου, περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).
 • Αναβάτη Ι. Λαζαρίδηαποκλεισμός πέντε (5) ιπποδρομιακών ημερών για κακή εκτίμηση διαδρομής με τον ίππο ΝΕΪΣΑΝ(GB), που διαγωνίσθηκε στην 6η ιπποδρομία της 19/5/2019.
 • Προπονητή κο Χρ. Σταύρου πρόστιμο €200 διότι δεν φρόντισε να καταστήσει σαφές στον αναβάτη του ίππου ΝΕΪΣΑΝ(GB), που διαγωνίσθηκε στην 6ηιππ/μία της 19/5/2019, Ι. Λαζαρίδη , τις ιδιαιτερότητες του ίππου και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να τον ιππεύσει.

 

 

 

 

 

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ.ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ.ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10