ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:09/06/19

Τα 3 τυχερά δελτία στο σκορ 6 με τα οποία ο κάθε φίλιππος κέρδισε 5.370 ευρώ καί η νίκη τού σπουδαίου ΚΟΡΑΛ ΤΖΕΜ στο κυπ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ξεχώρισαν από την χθεσινή Ελληνική συγκέντρωση- Στον ίππο ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας μήνας. 

 

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΓΚΛΕΝ ΜΙΛΛΕΡ.

- Ο ίππος ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ διεγράφη.

- Ο ίππος ΕΥΡΙΔΙΚΗ βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης έκλινε προς την εσωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΓΚΛΕΝ ΜΙΛΛΕΡ.

- Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΧΟΝΕΥ ΦΡΕΝΤ. Κλήθηκε ο Προπονητής κ. Σταύρου Χρ,. ο οποίος απέδωσε την μειωμένη επίδοση του ίππου στην μέτρια ποιότητα και την απειρία του και δεσμεύθηκε να τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να τον ξεκουράσει.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΑΤΙΛΝΤΑΣ ΛΟ κινήθηκε προς την εξωτερική, ήλθε σε επαφή και δυσχέρανε τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ.

- Στο ύψος των 1.200 μ. ο ίππος ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ έκλινε προς την εσωτερική και πίεσε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ που δυσχεράνθηκε. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται στον αναβάτη Τσέλα Ε. που ίππευε τον ίππο ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ πρόστιμο 150 ευρώ συνοδευόμενο από αυστηρή σύσταση.

- Ο αναβάτης του ίππου ΛΕΙΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ μετά την παρενόχληση που υπέστη στο ύψος των 1.200 μ. κινήθηκε προς την εξωτερική απρόσεχτα και δυσχέρανε τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ. Στον ανωτέρω αναβάτη Μιχαηλίδη Ν. που ίππευε τον ίππο ΛΕΙΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ, γίνεται αυστηρή παρατήρηση.

- Ο ίππος ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση βρέθηκαν πολλές βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι: Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

- Λήφθησαν ούρα για διαδικαστικούς λόγους από τον ίππο ΜΑΤΙΛΝΤΑΣ ΛΟ.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ.

- Ο Αναβάτης Κεράτσας Π. τερματίζοντας αρκετά μήκη πριν την γραμμή τερματισμού πανηγύριζε για την διαβλεπόμενη νίκη του με τον ίππο ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ υψώνοντας  το χέρι και το μαστίγιο, παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις που του έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ.

- Η ένσταση που υπέβαλε ο προπονητής του ίππου ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ κ. Κουβαράς Χρ. που τερμάτισε τέταρτος κατά του ίππου ΣΤΡΕΙΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΙΤ που τερμάτισε τρίτος επικαλούμενος παρενόχληση στα τελευταία μέτρα της διαδρομής, δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι η ελαφρά παρέκκλιση προς την εσωτερική του ίππου ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ δεν του έδωσε πλεονέκτημα ικανό για να τερματίσει εξ αυτού μπροστά από τον ίππο ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (άρθρο 148 Κ.Ι). Το παράβολο επιστρέφεται. Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Ψαραδάκη Ι. που ίππευε τον ίππο ΣΤΡΕΙΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΙΤ να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια στην τήρηση της γραμμής του στα τελευταία μέτρα.

- Η νέα αναβάτιδα Καμούτση Ε. που ίππευε τον ίππο ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ δεν τήρησε την γραμμή της στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, έκλινε ελαφρά προς την εσωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη του επερχόμενου ίππου ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ. Για τα παραπάνω της επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ συνοδευόμενο από αυστηρή παρατήρηση.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στους ίππους : ΚΟΡΑΛ ΤΖΕΜ, ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ.

- Εξετάστηκε η διαδρομή και η επίδοση των ίππων ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ και ΑΤΡΕΓΙΟΥ και παραπέμφθηκαν για κτηνιατρική εξέταση. Στον ίππο ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π. Ως εκ τούτου οι Ελλανοδίκες δεν προχωρούν σε περαιτέρω εξέταση της επίδοσης του ίππου. Στον ίππο ΑΤΡΕΓΙΟΥ όπου η κτηνιατρική εξέταση απέβη αρνητική, κλήθηκαν αναβάτης και προπονητής προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την επίδοση του ίππου. Ο αναβάτης Ανδρέου Λ. δήλωσε ότι ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες της προπονήτριας (1ος ή 2ος εξωτερικά του 1ου) αλλά μπαίνοντας στην τελική ευθεία, ο ίππος δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειες και στην πίεση που του ασκούσε. Η δε προπονήτρια Κεράτσα Ε. ανέφερε ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος διαδρομής του ίππου και απέδωσε την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου στην ιδιαιτερότητα-ιδιοτροπία του ίππου, όταν τον υπερκαλύπτει άλλος

ίππος από την εξωτερική (πράγμα που συνέβη στο ύψος των 500 μ.), να μειώνει τις προσπάθειές του. Οι Ελλανοδίκες αφού εξέτασαν την διαδρομή του ίππου καθώς και βίντεο παλαιότερων διαδρομών του ίππου ακόμα και με ίδιους αντιπάλους, κρίνουν ότι ο ίππος διαγωνίσθηκε με τον συνήθη τρόπο διαδρομής, πλην όμως απέδωσε κατώτερα των δυνατοτήτων του. Ως εκ τούτου, επιβάλουν στην προπονήτρια πρόστιμο 400 ευρώ.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

- Ολοκληρώθηκε η εξέταση της μη ικανοποιητικής επίδοσης του ίππου ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΙΝΓΚ. Ο προπονητής κ. Κουβαράς Γ. ανέφερε ότι λόγω της πεταχτής εκκίνησης που είχε, παρασύρθηκε σε λίγο πιο γρήγορη διαδρομή, ενώ ιδανικά αποδίδει τα μέγιστα με διαδρομή αναμονής. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

- Ολοκληρώθηκε η εξέταση της μη ικανοποιητικής επίδοσης του ίππου ΙΝΧΕΡΕΝΤ ΒΑΙΣ. Ο προπονητής κ. Καλογερόπουλος Ν. δήλωσε ότι πρόκειται για ίππο με αρκετές  χρόνιες παθήσεις που επηρεάστηκε και από την παρενόχληση που δέχτηκε στο ύψος των 1000 μ. Επίσης δεσμεύτηκε να τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Οι εξηγήσεις γίνονται μερικώς δεκτές και του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ για την μειωμένη επίδοση του ίππου του.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ.

Ο ίππος ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

- Ο ίππος ΜΠΟΜΠΙΟ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Καλούνται ο αναβάτης Τσέλα Ε. και ο προπονητής Χαραλάμπους Χ. να προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών στην επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

- Ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον ίππο ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ, παρόλο που προπορευόταν με μεγάλη απόσταση από τους αντιπάλους του, λίγα μέτρα πριν από την γραμμή του τερματισμού χρησιμοποίησε το μαστίγιό τρεις φορές για να ενθαρρύνει τον ίππο του. Οι Ελλανοδίκες του επιβάλλουν πρόστιμο 100 ευρώ και τελευταία προειδοποίηση για άσκοπη χρήση του μαστιγίου του.

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΤΣΑΡΛΥ ΜΠΙΑΡ ΠΑΝΤ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιο επι του ίππου μία φορά παρόλο που ήταν τελευταίος και δεν είχε καμία πιθανότητα διάκρισης.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ.

- Κατά την στιγμή της εκκίνησης ο ίππος ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ γύρισε την κεφαλή του με συνέπεια να ξεκινήσει με καθυστέρηση

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ έκλινε προς την εσωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΚΟΜΠΡΑΪΖ

- Ο αναβάτης Λαζαρίδης Ι. που ίππευε τον ίππο ΑΠΗΛΙΝΓΚ χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο 80 ευρώ

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10