ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:16/06/19

- Εξετάστηκε η ίππευση του αναβάτη Μαστοράκη Κ. με τον ίππο ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ. Συγκεκριμένα για τα τελευταία μέτρα της διαδρομής όπου ο αναβάτης εμφανίζεται να χαλαρώνει τις προσπάθειές του ενώ διεκδικούσε την δεύτερη αμειβόμενη θέση την οποία και τελικά έχασε με διαφορά βραχείας κεφαλής.( 18.765,00€ μεταφορά σκορ 6),5.925,00 μεταφορά στο 4πλο.

 

1ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΠΙΚΑΠΟΚΕΤ.

- Ο ίππος ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ κατά την στιγμή της εκκίνησης αρνήθηκε να εξέλθει από το μηχάνημα εκκίνησης. Τελικά ξεκίνησε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ακολούθησε τον όμιλο από απόσταση.

- Εξετάστηκε η ίππευση του αναβάτη Μαστοράκη Κ. με τον ίππο ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ. Συγκεκριμένα για τα τελευταία μέτρα της διαδρομής όπου ο αναβάτης εμφανίζεται να χαλαρώνει τις προσπάθειές του ενώ διεκδικούσε την δεύτερη αμειβόμενη θέση την οποία και τελικά έχασε με διαφορά βραχείας κεφαλής.

Οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν στον ανωτέρω αναβάτη ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) ιπποδρομιακών ημερών.

- Ο ίππος ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Εξετάστηκε η επίδοση του ανωτέρω ίππου και κλήθηκαν ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. και ο προπονητής Σταύρου Χρ. Ο μεν αναβάτης δήλωσε ότι ο ίππος δεν ήταν τόσο ευδιάθετος στην τελική ευθεία όπως στις προηγούμενες συμμετοχές του που τον ίππευε ο ίδιος ο δε προπονητής ανέφερε ότι ο ίππος του αυτή την εποχή δεν διανύει την καλύτερη περίοδο αγωνιστικής φόρμας. Οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι ο ίππος ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ δεν διαγωνίστηκε σύμφωνα με τις δυνατότητές του και ως εκ τούτου επιβάλλουν στον προπονητή Σταύρου Χρ. πρόστιμο 400 ευρώ.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΜΟΓΓΥ.

- Ο ίππος ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΗ διεγράφη.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΟΥΑΝΜΟΡΝΤΕΪ παραπάτησε.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΕΞΤΡΙΜΛΥ έκλινε προς την εσωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΑΛΛΕΪΦΑ.

- Ο ίππος ΕΞΤΡΙΜΛΥ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι : Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ.

- Μετά την τοποθέτησή τους στο μηχάνημα εκκίνησης και λίγο πριν δοθεί η εκκίνηση, οι ίπποι ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ και ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ παραβίασαν την πόρτα του μηχανήματος, εξήλθαν και συγκρατήθηκαν από τους αναβάτες τους. Στην συνέχεια εξετάστηκαν από τους κτηνιάτρους και κρίθηκαν ικανοί να διαγωνισθούν.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ κινήθηκε προς την εξωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ.

- Στο ύψος των 300 μ. περίπου, ο αναβάτης Ψαραδάκης Ι. που ίππευε τον ίππο ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ, κινήθηκε απότομα προς την εξωτερική χωρίς να έχει την απαιτούμενη

απόσταση των δύο μηκών, με συνέπεια να δυσχερανθεί έντονα και να ανακόψει ο επερχόμενος ίππος ΠΟΣΤΜΠΑΓΚ. Για τα παραπάνω του επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών.

- Η ένσταση που υπέβαλε ο αναβάτης Λαζαρίδης Ι. που ίππευε τον ίππο ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ που τερμάτισε τρίτος κατά του ίππου ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ που τερμάτισε πρώτος, επικαλούμενος παρενόχληση στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, δεν έγινε δεκτή διότι από την αλλαγή γραμμής προς την εσωτερική του ίππου ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ δεν αλλοιώθηκε

το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας. (άρ. 148 Κ.Ι). Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα παραμένει ως έχει. Το παράβολο επιστρέφεται. Στο αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ για την έντονη αλλαγή γραμμής προς την εσωτερική στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ.

- Στον δεύτερο διασκελισμό ο ίππος ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ σκόνταψε.

- Μετά την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου ΓΚΑΤΣΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝ, ο προπονητής του ίππου Χαραλάμπους Χ. δεσμεύθηκε να τον εγγράψει μετά από εύλογο χρονικό

διάστημα.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ.

- Ο ίππος ΔΕ ΦΟΣΙΛ διαγωνίστηκε με λευκά χρώματα. Επιβάλλεται πρόστιμο 30 € στον προπονητή του ίππου κ. Κουβαρά Γ. διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα της ιδιοκτησίας. Για την επίδοση του ίππου κλήθηκε ο προπονητής ο οποίος δήλωσε ότι είναι η πρώτη συμμετοχή του μετά από επτάμηνο και πλέον διάστημα αποχής και ότι στην επόμενη επανεγγραφή του στα μέτρα της αρεσκείας του θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός μετά και από την σημερινή μέτρια συμμετοχή του. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

6η ιπποδρομία της 09.06.2019

- Ολοκληρώθηκε η εξέταση της επίδοσης του ίππου ΜΠΟΜΠΙΟ. Κλήθηκε ο αναβάτης Τσέλα Ε. ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπόρεσε σε όλη την διαδρομή να πιάσει φιλέτο με

τον ίππο του και επίσης επεσήμανε ότι ο ίππος δεν «πάει στο χέρι του». Εξετάστηκε ο προπονητής Χαραλάμπους Χ. ο οποίος ανέφερε ότι στον ίππο δεν ταιριάζουν οι

μεγαλύτερες αποστάσεις, ότι δυσφορούσε δεχόμενος την άμμο των προπορευόμενων και δεσμεύτηκε να επανεγγράψει τον ίππο του μετά από εύλογο χρονικό διάστημα

και με άλλον αναβάτη διότι με τον συγκεκριμένο δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί για δεύτερη φορά. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική

συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο : ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ.

-Στον ίππο ΟΡΚ που εκ παραδρομής δεν είχε δηλωθεί ότι θα διαγωνισθεί με παρωπίδες, μετά από έλεγχο των προηγούμενων συμμετοχών του, δόθηκε άδεια να φέρει παρωπίδες.

- Ο ίππος ΦΙΛΝΤΣ ΟΦ ΠΛΕΙ ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΟΡΚ παρά τις προσπάθειες του αναβάτη του κινήθηκε απότομα προς την εξωτερική, ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ και αυτός με την σειρά του ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΜΑΝΟΥΣΟΣ. Από το συμβάν οι δύο τελευταίοι ίπποι δυσχεράνθηκαν και ανέκοψαν.

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter