ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:28/07

Το τζακ ποτ στο σκορ 6 από το οποίο μεταφέρονται 19.959 ευρώ γιά την επόμενη Κυριακή η οποία είναι και η τελευταία πριν το κλείσιμο των καλοκαιρνών διακοπών,μαζί με το μοναδικό κερδισμένο δελτίο στο σκορ 4 πού ο τυχερός και ικανός φίλιππος κέρδισε 9.678 ευρώ ξεχώρισαν από την χθεσινή συγκέντρωση.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

- Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ (GR)

- Ο ίππος ΝΕΜΕΣΙΣ ξεκίνησε με αναπήδημα.

- Ο ίππος ΣΠΙΡΙΤΗΝΤ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

- Γίνεται αυστηρή σύσταση στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΣΤΑΡΡΥ να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του στην τελική ευθεία.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

- Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ (GR)

- Ο ίππος ΡΟΖΑ ΚΛΕΜΠ διαγράφεται λόγω χωλότητας οπισθίου αριστερού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας . Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου.

- Τον ίππο ΜΟΓΓΥ ίππευσε ο αναβάτης Καποδίστριας Κ. αντί του Μιχαηλίδη Ν. που ασθένησε.

- Λίγα μέτρα μετά την εκκίνηση ο αναβάτης Μερσινιάς Γ. που ίππευε τον ίππο ΤΟΥΤΙ ΦΡΟΥΤΙ προσπέρασε τον ίππο ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ και έκλινε προς την εσωτερική, μη έχοντας την απαιτούμενη απόσταση των δύο (2) μηκών, με συνέπεια ο αναβάτης του παραπάνω ίππου να τον ανακόψει και να έρθει σε επαφή με τον ίππο ΜΟΓΓΥ που δυσχεράνθηκε επίσης . Στην συνέχεια, ο ίππος ΣΑΜΕΡΣΗΤ ΝΤΡΗΜ ο οποίος συνεκάλπαζε με τους δύο παραπάνω ίππους κινήθηκε προς την εξωτερική με συνέπεια και πάλι οι δύο προαναφερθέντες ίπποι να δυσχερανθούν. Για τα παραπάνω, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ στον αναβάτη Μερσινιά Γ. και τον νέο αναβάτη Μπαμπανιώτη Χ. που ίππευαν τους ίππους ΤΟΥΤΙ ΦΡΟΥΤΙ και ΣΑΜΕΡΣΗΤ ΝΤΡΗΜ αντίστοιχα.

- Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ στον αναβάτη Τσέλα Ε. που ίππευε τον ίππο ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

- Επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΤΟΥΤΙ ΦΡΟΥΤΙ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10)

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ (IRE)

- Ο ίππος ΦΑΟΥΣΤΟ ξεκίνησε με αναπήδημα.

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Κρητικό Ε. που ίππευε τον ίππο ΦΑΟΥΣΤΟ διότι χρησιμοποίησε οριακά το μαστίγιό του περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10) .

- Ο ίππος ΜΙΣ ΕΥΗ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας . Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου .

- Ο ίππος ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Κουβαράς Χ. για την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου και δήλωσε ότι ο ίππος δυσφορούσε καθ’ όλη την διαδρομή δεχόμενος την άμμο των προπορευόμενων ίππων και ότι ο ίδιος δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση του ίππου του ιδιαίτερα στην τελική ευθεία. Οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι ο ίππος δεν διαγωνίστηκε συμφώνα με τις δυνατότητες του και αφού έλαβαν υπόψη την σχεδόν μηνιαία αποχή του από τις ιπποδρομίες, επιβάλλουν στον προπονητή κ. Κουβαρά Χ. πρόστιμο διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ (GR)

- Τον ίππο ΓΚΟΣΤ ίππευσε ο αναβάτης Τσέλα Ε. αντί του αναβάτη Μιχαηλίδη Ν.

- Ο ίππος ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά. Ο ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία ). Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου .

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΓΚΡΕΪΣ ΔΕ ΦΛΟΡ διότι χρησιμοποίησε οριακά το μαστίγιό του περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10)

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΟΜΠΡΑΪΖ (GB)

- Ο ίππος ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ διεγράφη.

- Ο ίππος ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΗΜ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΟΥΝΕΕΜΠ (IRE)

- Ο ίππος ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ διαγράφεται λόγω μη ευρέσεως άλλου αναβάτη να αντικαταστήσει τον αναβάτη Μιχαηλίδη Ν.

- Μετά την τοποθέτηση του στο μηχάνημα εκκίνησης και λίγο πριν δοθεί η εκκίνηση ο ίππος ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΕΖΕΝΣ παραβίασε την πόρτα του μηχανήματος και ανετράπη μαζί με τον αναβάτη του. Στην συνέχεια ο ίππος εξετάστηκε από τους κτηνίατρους και δεν κρίθηκε ικανός να διαγωνισθεί. Με απόφαση του Αφέτη αφαιρείται το έχειν καλώς από τον ανωτέρω ίππο. Την ίδια στιγμή ο ίππος ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ παραβίασε την πόρτα του μηχανήματος αλλά συγκρατήθηκε από τον αναβάτη του. Στην συνέχεια εξετάσθηκε από του κτηνιάτρους και κρίθηκε ικανός να διαγωνισθεί. Λόγω των ανωτέρων συμβάντων η εκκίνηση καθυστέρησε δεκαπέντε (15) λεπτά.

- Ο ίππος ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ ξεκίνησε διστακτικά.

- Επιβάλλεται πρόστιμο εβδομήντα (70) ευρώ στον αναβάτη Καποδίστρια Κ. που ίππευε τον ίππο ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του μια (1) φορά με οπίσθια χειρολαβή (χωρίς να κρατά τα ηνία) επί του ώμου του ίππου του, όπως επίσης και μια (1) φορά με εμπρόσθια χειρολαβή. Στον ίδιο αναβάτη γίνεται αυστηρή παρατήρηση διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιο του δύο (2) φορές εντός του ίδιου καλπασμού.

- Επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΔΕ ΦΟΣΙΛ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10) .

- Επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ στους αναβάτες Χριστοφής Μ., που ίππευε τον ίππο ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ και Μερσινιάς Γ., που ίππευε τον ίππο ΔΕ ΦΟΣΙΛ, διότι κατά την μεταζύγιση βρέθηκαν κατά 0.5 kg υπέρβαροι.

- Η προηγούμενη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ στις 30-06-2019, λόγω της οποίας είχε τεθεί η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου υπό παρακολούθηση, παραπέμπεται στην Επιτροπή Ιπποδρομιών προς επανεξέταση (λόγω παρέλευσης δικαιοδοσίας των Ελλανοδικών) μετά την σημερινή επίδοση του ίππου που ήταν σύμφωνη με τις δυνατότητές του .

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΤΑΝΤΑΡΑΚ (GB)

- Τον ίππο ΝΤΑΤΣΜΑΝΣ ΟΥΑΝ ίππευσε ο αναβάτης Καποδίστριας Κ. αντί του αναβάτη Μιχαηλίδη Ν.

- Οι ίπποι ΤΖΙΜ ΓΟΥΪΝΝΕΡ και ΜΠΟΜΠΙΟ ξεκίνησαν διστακτικά.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΠΗΤΕΡ ΛΕΟΝΑΡΝΤ, παρά τις προσπάθειες του αναβάτη του κινήθηκε προς την εξωτερική και δυσχέρανε τον ίππο ΓΟΥΙΝΝΕΡ ΜΩΥΣΗΣ που είχε ξεκινήσει με αναπήδημα.

- Επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ στον αναβάτη Καποδίστρια Κ. που ίππευε τον ίππο ΝΤΑΤΣΜΑΝΣ ΟΥΑΝ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10) .

- Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΤΑΝΤΑΡΑΚ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10) .

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 21-07-2019

- Εξετάστηκαν ο αναβάτης Χριστοφής Μ. και ο προπονητής κ. Μαυρόπουλος Σπ. για την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ. Ο αναβάτης ανέφερε ότι μετά το ύψος των 600μ. ο ίππος δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειές του. Ο προπονητής δήλωσε ότι ο ίππος του δεν αρέσκεται στην απόσταση των 1.800μ., ότι έφερε υψηλά βάρη και ότι θα τον επανεγγράψει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι ο ίππος δεν διαγωνίστηκε σύμφωνα με τις δυνατότητες του και επιβάλλουν πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στον προπονητή κ. Μαυρόπουλο Σπ.

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10