Προτάσεις κουπονιού 10/08/19

Σε 3 χώρες διεξάγονται οι 28 κούρσες πού περιλαμβάνει το αλλοδαπό κουπόνι,με τη Ν.Α να έχει την μερίδα τού λέοντος καθώς εκπροσωπείται από τούς ιπποδρόμους τού Turffontein καί τού Kenilworth.Στην Γαλλία καί την Deauville περιλαμβάνονται 4 κούρσες,ενώ στην Αγγλία ολόκληρο το πρόγραμμα από το Lingfield.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ  ΔΙΟΡΓΑΝ.

011 TURFFONTEIN 1 FLAT 1160 8 5.700 13:20 PHUMELELA              5-3-7-1

012 TURFFONTEIN 2 FLAT 1000 6 7.800 13:55 PHUMELELA              1-2    διεγρ.4-6

013 KENILWORTH 1 FLAT 1000 8 4.800 14:15 PHUMELELA               2-3-8-6

014 TURFFONTEIN 3 FLAT 2000 9 5.700 14:30 PHUMELELA              3-2-1-4

015 KENILWORTH 2 FLAT 1200 12 4.800 14:55 PHUMELELA            12-6-9-3

016 TURFFONTEIN 4 FLAT 2000 12 5.700 15:10 PHUMELELA           10-1-9-11

017 KENILWORTH 3 FLAT 1200 12 4.800 15:30 PHUMELELA            7-10-1-2

018 TURFFONTEIN 5 FLAT 2000 8 3.600 15:50 PHUMELELA             2-1-3-5  διεγρ.4

019 KENILWORTH 4 FLAT 1600 8 4.800 16:05 PHUMELELA             1-5-3-6

020 TURFFONTEIN 6 FLAT 1400 7 7.800 16:25 PHUMELELA             1-3-4-2

021 KENILWORTH 5 FLAT 1600 12 4.800 16:40 PHUMELELA            9-3-2-1

022 TURFFONTEIN 7 FLAT 1600 6 5.300 17:00 PHUMELELA             2-4-5  διεγρ.1

023 KENILWORTH 6 FLAT 2000 7 5.150 17:15 PHUMELELA              7-1-3-4

024 TURFFONTEIN 8 FLAT 1600 9 4.500 17:35 PHUMELELA             1-6-3-8

025 KENILWORTH 7 FLAT 1200 11 4.800 17:47 PHUMELELA            1-5-9-3  διεγρ.5

026 DEAUVILLE 6 FLAT 2000 6 50.000 18:00 PMU

027 TURFFONTEIN 9 FLAT 1600 10 6.000 18:10 PHUMELELA           4-5-8-2

028 KENILWORTH 8 FLAT 1200 13 4.300 18:25 PHUMELELA           2-3-1-12  διεγρ.4-13

029 DEAUVILLE 7 FLAT 1600 17 28.000 18:35 PMU

030 LINGFIELD 1 FLAT 2600 7 8.000 19:10 GBI

031 DEAUVILLE 8 FLAT 1900 7 23.000 19:14 PMU

032 LINGFIELD 2 FLAT 2000 14 4.900 19:45 GBI

033 DEAUVILLE 9 FLAT 1900 8 25.000 19:57 PMU

034 LINGFIELD 3 FLAT 1550 10 5.900 20:15 GBI

035 LINGFIELD 4 FLAT 1550 12 6.800 20:45 GBI

036 LINGFIELD 5 FLAT 1200 11 6.800 21:15 GBI

037 LINGFIELD 6 FLAT 1200 7 8.000 21:45 GBI

038 LINGFIELD 7 FLAT 1000 8 6.000 22:15 GBI

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10