Δελτία ελλανοδικών 08/09

Το Τζακποτ στο σκορ 6 όπου μεταφέρονται 17.262€,η ρινορραγία τού ίππου ΦΟΞ ΧΑΠΠΥ, η πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία) και βλέννες στον  ίππος ΜΟΥΝΕΕΜΠ αλλά καί οι χωλότητες των ίππων ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ (προσθίου αριστερού άκρου)και ΝΤΙΣΚΑΒΕΡΝΤ (πρόσθιου δεξιού άκρου) ξεχώρισαν από την χθεσινή συγκέντρωση.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ (IRE).

- Ο ίππος ΣΤΑΡΡΥ ξεκίνησε με αναπήδημα, κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΦΕΙΔΙΑΣ.

- Ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (15) από το επιτρεπόμενο (10). Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας.

- Ο ίππος ΦΟΞ ΧΑΠΠΥ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου.

- Για διαδικαστικούς λόγους ελήφθησαν ούρα από τον ίππο ΑΛΣΑΦΑ.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΚΟΛΝΤΕΝ (GR).

- Ο ίππος ΚΑΖΜΕΡ διεγράφη.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΑΓΓΕΛΟΣ σκόνταψε.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 01-09-2019

Εξετάστηκαν ο αναβάτης Ξυνός Μ. και ο προπονητής κος Σταύρου Χ. για την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου ΦΑΡΜΑΣΟΥΤΙΚΑΛ. Ο αναβάτης δήλωσε ότι από το ύψος των 700μ. ο ίππος δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τον ρυθμό της διαδρομής και ότι από το ύψος των 400μ. σταδιακά ανέκοπτε και δεν ανταποκρίνονταν στις προσπάθειες του. Ο προπονητής ανέφερε ότι ο ίππος δεν αρέσκεται σε διαδρομή όπου συγκαλπάζει και συναγωνίζεται με άλλο ίππο και ότι αυτή την εποχή δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι ο ίππος δεν διαγωνίστηκε σύμφωνα με τις δυνατότητές του και επιβάλλουν στον προπονητή πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ (FR).

- Ο ίππος ΠΙΚΑΝΤΙΛΟ αρνήθηκε να εξέλθει από το μηχάνημα εκκίνησης. Τελικά εξήλθε μετά από λίγο με την επέμβαση των βοηθών του Αφέτη και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν τερμάτισε.

- Ο ίππος ΛΑ ΜΑΝΓΚΑ βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ

- Η νέα αναβάτιδα Καμούτση Ε. που ίππευε τον ίππο ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ δεν τήρησε την γραμμή της στα πρώτα μετρά της διαδρομής, έκλινε προς την εσωτερική και πίεσε σε αυτήν τον ίππο ΓΚΡΕΪΣ ΔΕ ΦΛΟΡ. Για τα παραπάνω της επιβάλλεται πρόστιμο εκατό πενήντα (150) ευρώ.

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ διότι στο ύψος των 1200μ. περίπου, στην προσπάθεια του να μειώσει την ταχύτητα του ώστε να αποφύγει επαφή με τον προπορευόμενο ίππο, κινήθηκε ελαφρά προς την εξωτερική και ήρθε σε στιγμιαία επαφή με τον ίππο ΣΠΑΡΤΗ. Επιπλέον του επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ διότι στο ύψος των 1000μ. πίεσε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΓΚΡΕΪΣ ΔΕ ΦΛΟΡ ο οποίος ήρθε σε επαφή με το προστατευτικό κάγκελο.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΛ ΧΑΜΝΤ (IRE).

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΙΝΩΑΣ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΑΙΜ ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ ΧΙΕΡ.

- Ο ίππος ΜΟΥΝΕΕΜΠ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία) και βλέννες. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης – Αντωνίου.

- Ο ίππος ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου αριστερού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης –

Αντωνίου.

- Ο αναβάτης Λαζαρίδης Ι. που ίππευε τον ίππο ΜΙΝΩΑΣ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10). Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ.

- Ο αναβάτης Τσέλα Ε. που ίππευε τον ίππο ΑΛ ΧΑΜΝΤ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.

- Ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΑΙΜ ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ ΧΙΕΡ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΙΤ (GB).

- Η ένσταση που υπέβαλλε ο προπονητής κος Θεολόγου Π. του ίππου ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ που τερμάτισε 5ος κατά του ίππου ΑΛΑΝΑΡΙ που τερμάτισε 4ος επικαλούμενος παρενόχληση στα πρώτα μέτρα της διαδρομής δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι η αλλαγή γραμμής του ίππου ΑΛΑΝΑΡΙ προς την εξωτερική παρά τις προσπάθειες του αναβάτη του, αμέσως μετά την εκκίνηση δεν είχε επίπτωση στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα παραμένει ως έχει. (Άρθρο 148 του Κ.Ι.). Το παράβολο επιστρέφεται.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΡΕΝΤΣ ΣΟΝΝΕΤ (FR).

- Ο ίππος ΝΤΙΣΚΑΒΕΡΝΤ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα πρόσθιου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης – Αντωνίου.

- Ο αναβάτης Μιχαηλίδης Ν. που ίππευε τον ίππο ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10). Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 01-09-2019

Λόγω μη προσέλευσης του προπονητή κου Χαραλάμπους Χ. η εξέταση της επίδοσης του ίππου ΜΠΟΜΠΙΟ παραπέμπεται στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10