Δελτία ελλανοδικών 15/09/19

Γενικά ήταν μία ήσυχη ιπποδρομιακή συγκέντρωση πού δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τον ιπποδρομιακό έλεγχο.Από τα συμβάντα ξεχωρίζει η ρινορραγία τού ίππου ΓΚΙΛΤΕΝΤ ΠΡΙΝΣΕΣ (αποχή ένας (1) μήνας) καί κάποια πρόστιμα γιά υπερβολική χρήση μαστιγίου πού δεν συνετίζουν τούς αναβάτες καί κάθε Κυριακή επαναλαμβάνεται.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΤΑΤΣΜΑΝΣ ΟΥΑΝ (IRE).

- Ο ίππος ΓΚΙΛΤΕΝΤ ΠΡΙΝΣΕΣ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΠΛΗΚΤΟΝ (IRE).

- Ο ίππος ΝΤΟΥΓΚΑΝ ΑΛΜΠ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση και αναπτύχθηκε διστακτικά.

- Ο ίππος ΤΖΩΡΤΖΑΛΕ βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης κινήθηκε απότομα προς την απώτατη εξωτερική και απώλεσε έδαφος. Ο ίδιος ίππος μπαίνοντας στην τελική ευθεία φάνηκε πως δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον υπόλοιπο όμιλο και ο αναβάτης του σταμάτησε να τον πιέζει με αποτέλεσμα να τερματίσει σε απόσταση τελευταίος.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΤΟΝΤ ΚΡΑΙ ΦΟΡ ΜΗ (GB).

- Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του προπονητή κου Λεοντσίνη Χ. ο ίππος ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ διαγωνίστηκε με μέριμνα του προπονητή κου Μυκονιάτη Ι.

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΤΟΡΚ ΜΑΟΥΝΤΕΝ να είναι πιο συνεπής στην τήρηση της γραμμής του στην τελική ευθεία.

Επίσης στον ίδιο αναβάτη γίνεται παρατήρηση διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του οριακά (11) περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο (10).

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΟΜΠΡΑΪΖ (GB).

- Ο ίππος ΓΚΟΣΤ διεγράφη.

- Ο ίππος ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ ξεκίνησε με αναπήδημα.

- Οι Ελλανοδίκες εξέτασαν την ίππευση στα τελευταία μέτρα της διαδρομής του αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΚΟΜΠΡΑΪΖ. Αφού εξέτασαν το βίντεο της ιπποδρομίας κάνουν αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μερσινιά Γ. διότι στα τελευταία μέτρα της διαδρομής όφειλε να πιέσει με επιπλέον δυναμισμό τον ίππο του ώστε να διασφαλίσει την θέση του υπό την απειλή του επερχόμενου ίππου ΑΠΗΛΙΝΓΚ που τερμάτισε πίσω του στην δεύτερη θέση σε απόσταση μόλις βραχείας κεφαλής.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ (IRE).

- Ο ίππος ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση και ακολούθησε τον όμιλο από απόσταση.

- Η ένσταση που υπέβαλλε ο προπονητής κος Κουβαράς Χρ. του ίππου ΠΑΡΤΥ ΤΑΙΓΚΕΡ που τερμάτισε δεύτερος κατά του ίππου ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ που τερμάτισε πρώτος

επικαλούμενος παρενόχληση στα πρώτα μέτρα της διαδρομής δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι η αλλαγή γραμμής προς την εσωτερική του ίππου ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ που είχε ως συνέπεια την στιγμιαία δυσχέρανση του ενιστάμενου ίππου δεν είχε επίδραση στην διαμόρφωση του αποτελέσματος (Άρθρο 148 του Κ.Ι.). Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας παραμένει ως έχει. Το παράβολο επιστρέφεται. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ στον αναβάτη Δρόσο Δ. που ίππευε τον ίππο ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ.

- Για διαδικαστικούς λόγους ελήφθησαν ούρα από τον ίππο ΓΟΥΕΪ ΑΧΕΝΤ.

- Κατόπιν αναφοράς του κου Ιπποδρομιάρχη και προστίμου που επέβαλλε, οι Ελλανοδίκες προσαυξάνουν το επιβαλλόμενο πρόστιμο στα πενήντα (50) ευρώ στον καθένα

από τους παρακάτω, προπονητή κο Αγγελόπουλο Στ. και αναβάτη προπονήσεων Δάλαρη Γ. Οι ανωτέρω βρέθηκαν με τον ίππο τους για εκπαιδευτικούς λόγους στον χώρο επίδειξης (πάντοκ), ο μεν αναβάτης δεν ήταν ευπρεπώς ενδεδυμένος και ο προπονητής δεν είχε μεριμνήσει προς τούτο όπως επίσης δεν είχε μεριμνήσει ώστε ο ίππος του να φέρει την ενδεδειγμένη ιπποσκευή.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ (FR).

- Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του προπονητή κου Λεοντσίνη Χ. ο ίππος ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ διαγωνίστηκε με μέριμνα του προπονητή κου Μυκονιάτη Ι.

- Ο ίππος ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

- Οι αναβάτες Ξυνός Μ. και Ευτυχίου Γ. που ίππευαν τους ίππους ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ και ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ αντίστοιχα, παραβίασαν τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για τον λόγο αυτό τους επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.

- Οι αναβάτης Μερσινιάς Γ. που ίππευε τον ίππο ΤΑΝΤΑΡΑΚ, παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.

- Ο ίππος ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση που απέβη αρνητική. Καλούνται να προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση ο αναβάτης Χριστοφής Μ. και ο προπονητής κος Θεολόγου Π.  

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10