Ισοζυγισμός ιπποδρομιών 10/11/19

Πραγματοποιήθηκαν οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Κυριακής,από τις οποίες προέκυψαν 7 ενδιαφέρουσες ιπποδρομίες.Αν και στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται κάποια κλασική ιπποδρομία,εντούτοις οι ανοιχτές διαδρομές καί η εναλλαγή αποστάσεων θα κρατείσουν αμείωτο το ενδιαφέρον.

 

Μετά το πέρας της Διαδικασίας Εγγραφών διαπιστώθηκε πως οι ίπποι ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ δεν δικαιούνται συμμετοχής στις αντίστοιχες rating ιπποδρομίες 0-55 και 0-40.

Κατόπιν τούτου οι ίπποι διαγράφονται.

Μετά την διαγραφή της ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ η ιπποδρομία παραμένει με 5 ίππους και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να προχωρήσει προς τη Διαδικασία Δηλώσεων Αναβατών – Διαγραφών Ίππων, βάσει της Διαδικασίας Εγγραφών του Φορέα Ιπποδρομιών, (άρθρο 1. Παράγραφος 1 ).

Ενημερώνουμε πως η ιπποδρομία θα επαναπροκηρυχτεί ως 9η στην ιπποδρομιακή συγκέντρωση της 17ης Νοεμβρίου 2019 και θα περιέχεται στη φόρμα εγγραφών που θα αποσταλεί στους προπονητές.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10