Δελτία ελλανοδικών 24/11/19

-Ο ίππος ΣΠΙΝ ΤΟΠ επέστρεψε με τραυματισμό προσθίου δεξιού άκρου. -Οι ίπποι ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ και ΣΚΑΙ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ παραπέμφθηκαν προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία. Αποχή ένας (1) μήνας-Ο ίππος ΑΛΣΑΦΑ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας -

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΡΕΝΤΣΜΑΝΣ ΚΡΗΚ (IRE).

-Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του προπονητή κ. Θεολόγου Π., οι ίπποι του θα διαγωνιστούν με ευθύνη του ιδίου και μέριμνα του προπονητή κ. Θεολόγου Ι.

-Ο ίππος ΚΑΛΑ ΣΒΕΒΑ ξεκίνησε με αναπήδημα.

-Ο ίππος ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ ξεκίνησε με αναπήδημα και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Ψαραδάκη Ι. που ίππευε τον ίππο ΦΡΕΝΤΣΜΑΝΣ ΚΡΗΚ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου

χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΠΛΗΚΤΟΝ (IRE).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΑΠΛΗΚΤΟΝ κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΜΠΑΡΑΣΤΙ ΝΤΑΝΣΕΡ.

-Η ένσταση που υπέβαλλε η προπονήτρια του ίππου ΔΕ ΝΤΡΗΜ κα. Κεράτσα Ειρ. που τερμάτισε 4ος κατά του ίππου ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ που τερμάτισε 2ος επικαλούμενη

παρενόχληση στα πρώτα μέτρα της διαδρομής δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι μετά τη διστακτική εκκίνηση του ίππου ΔΕ ΝΤΡΗΜ, η στιγμιαία παρενόχληση

που δέχθηκε από τον ίππο ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ ο οποίος είχε κινηθεί προς την εξωτερική δεν προκάλεσε αλλοίωση του αποτελέσματος. (Άρθρο 148 του Κ.Ι). Το παράβολο

επιστρέφεται. Δεν έγινε πειθαρχικός έλεγχος στον αναβάτη Ψαραδάκη Ι. που ίππευε τον ίππο ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΟΥΠ διότι βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης κινήθηκε απότομα προς την εξωτερική.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ (GR)

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΓΚΟΛΝΤ ΤΖΑΣΜΙΝ και ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ συνέκλιναν και δυσχέραναν τον ενδιάμεσα αναπτυσσόμενο ίππο ΦΛΗΤΙΝΓΚ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ που ανέκοψε.

-Λίγο μετά την εκκίνηση ο ίππος ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ παρουσίασε έντονη δυστροπία, κινήθηκε προς την εξωτερική και αρνήθηκε να ακολουθήσει τον όμιλο. Κλήθηκε

ο προπονητής του ίππου κ. Κουβαράς Χ. και ανέφερε ότι και μετά τη σημερινή δυστροπία πιθανότατα θα αποσυρθεί ο ίππος από την ενεργό δράση.

-Στα πρώτα μέτρα της διαδρομής ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΕΥΡΙΔΙΚΗ επέτρεψε στον ίππο του να κλίνει προς την εσωτερική και να πιέσει τον

εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ ο οποίος με τη σειρά του δυσχέρανε τον επερχόμενο ίππο ΣΠΑΡΤΗ. Για τα παραπάνω του επιβάλλεται πρόστιμο

εκατόν πενήντα ευρώ (150€) συνοδευόμενο από αυστηρή παρατήρηση να είναι συνεπής στην τήρηση της γραμμής του.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΑΣΜΙ (GB).

 -Οι ίπποι ΜΙΡΜΠΟΥΣ και ΡΗΛΜ ΡΟΥΛΕΡ ξεκίνησαν διστακτικά.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Χριστοφή Μ. Που ίππευε τον ίππο ΝΑΣΜΙ να τηρεί την γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

 -Ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΝΑΣΜΙ, στην προσπάθεια του να ελέγξει τον ίππο του έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε τον επερχόμενο ίππο ΜΙΡΜΠΟΥΣ.

 -Ο ίππος ΣΠΙΝ ΤΟΠ επέστρεψε με τραυματισμό προσθίου δεξιού άκρου. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ (GB).

-Ο ίππος ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά και απόλεσε έδαφος.

 -Στο ύψος των 250μ. ο ίππος ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ δεν τήρησε την γραμμή του, κινήθηκε προς την εξωτερική με συνέπεια να δυσχερανθεί η ανάπτυξη του ίππου ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ

που ανέκοψε. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό πενήντα ευρώ (150€) στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ.

 Στην επιμέτρηση ποινής λήφθηκε υπόψη η χρήση αριστερού μαστιγίου από τον αναβάτη.

 -Ο ίππος ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΠΗΛΙΝΓΚ (GR).

-Ο ίππος ΓΚΑΤΣΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.

 -Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ κινήθηκε προς την εξωτερική.

 -Ο ίππος ΑΛΣΑΦΑ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ (USA), ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ (IRE).

 -Ουδέν.

8η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ (GR).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ και ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ συνέκλιναν και δυσχέραναν την ανάπτυξη του ίππου ΝΤΕΪΝΤΡΗΜ.

 -Ο ίππος ΤΣΕΪΝΣ ΟΦ ΛΑΒ ξεκίνησε με αναπήδημα.

 -Ο ίππος ΣΚΑΙ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

 -Ο ίππος ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ επέστρεψε με τραυματισμό στο οπίσθιο αριστερό άκρο. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

9η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ (IRE).

 -Ο ίππος ΑΣΤΕΡΙΩΝ ο οποίος είχε στραμμένη τη κεφαλή του μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης κατά τη στιγμή της εκκίνησης ξεκίνησε με καθυστέρηση. Επίσης ο ίππος ΧΟΡ ΑΛ

ΟΥΝΤΕΪΝΤ κατέβασε την κεφαλή του κατά την στιγμή της εκκίνησης και ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

 -Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και

διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

 -Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10