Επιστολή Χρ.Σταύρου γιά ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ

Λάβαμε επιστολή από τον Χρ.Σταύρου με την οποία δημοσιεύει το περιεχόμενο των ενημερώσεων πού απέστειλε το Αγγλικό εργαστήριο LGC στην Φ.Ε.Ε,αναφορικά με το θέμα της μη ανίχνευσης τού μεταβολίτη της ουσιας LIDOCAINE καθώς καί γιά την απώλεια τού δείγματος Β.

 

 

 

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10