ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ενόψει της σκόπιμης παραφιλολογίας που διαβάζω να έχει αναπτυχθεί από συγκεκριμένους κύκλους και για να μην εκτίθενται περισσότερο τους παραθέτω τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΦΕΕ στις 02/02/2018.

Θέμα 6α.: Επιβάλλει τιμωρίας σε εμένα αθροιστικά για 3 περιπτώσεις.

 

α. Την τιμωρία του προπονητή κ. Χρ. Κουβαρά με πρόστιμο 26.412,30 € (αθροιστικά για τα τρία περιστατικά) για την ανίχνευση της απαγορευμένης

ουσίας HEPTAMINOL στους ίππους ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΪΜ (GB), ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB) και ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ (GB) μετά την ουροληψία της 11.02.2017,

12.04.2017 και 13.05.2017 αντίστοιχα. Τον αποκλεισμό για ένα (1) μήνα των ίππων ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΪΜ (GB), ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB) και ΠΡΙΝΣΕΣ

ΜΟΜΟΚΑ (GB) από τις αντίστοιχες ημερομηνίες ουροληψιών 11.02.2017, 12.04.2017 και 13.05.2017. Την αφαίρεση των επάθλων της 3ης

ιπποδρομίας της 11.02.2017 (1ος) και της 7ης ιπποδρομίας της 25.02.2017 (1ος) από τον ίππο ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΙΜ (GB) και την τοποθέτησή του ως

τελευταίου. Την αφαίρεση του επάθλου της 5ης ιπποδρομίας της 12.04.2017 (1ος) από τον ίππο ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB) και την τοποθέτησή του ως

τελευταίου. Την αφαίρεση του επάθλου της 6ης ιπποδρομίας της 13.05.2017 (1ος) από τον ίππο ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ (GB) και την τοποθέτησή του ως

τελευταίου.

Θέμα 6β + 6γ.: Επιβάλλει χωριστές τιμωρίες για δύο περιστατικά του Άδωνη Κρητικού.

β. Την τιμωρία του Προπονητή κ. Άδωνι Κρητικού με πρόστιμο 1.467,35 €. Τον αποκλεισμό για ένα (1) μήνα του ίππου ΤΖΙΝ ΤΡΑΠ (USA) από την

ημέρα ουροληψίας 03.06.2017. Την αφαίρεση του επάθλου της 2ης ιπποδρομίας της 03.06.2017 (2ος), της 6ης ιπποδρομίας της 23.06.2017 (3ος) και

της 5ηςιπποδρομίας της 29.06.2017 (2ος) και την τοποθέτηση του ίππου στην τελευταία θέση.

γ. Την τιμωρία του προπονητή κ. Άδωνι Κρητικού με πρόστιμο 2.934,70 €. Τον αποκλεισμό για ένα (1) μήνα του ίππου ΚΕΪΠ ΡΑΘ (GB) από την ημέρα

ουροληψίας 10.06.2017. Την αφαίρεση του επάθλου της 5ης ιπποδρομίας της 03.06.2017 (1ος) και της 5ης ιπποδρομίας της 23.06.2017 (5ος) και την

τοποθέτηση του ίππου στην τελευταία θέση.

Επισημαίνεται, για όσους δεν διάβασαν την παραπάνω απόφαση, ότι τα αποτελέσματα ουροληψιών για τα 3 περιστατικά ανακοινώθηκαν μετά και από

τη πάροδο ικανού χρόνου από την ημερομηνία που ελήφθη η δειγματοληψία και του τρίτου περιστατικού.

Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η απόφαση του Δ.Σ. της ΦΕΕ 02/02/2018, ελήφθη 5μιση μήνες μετά από το τελευταίο περιστατικό (3ο), επί προεδρίας κου

Ι. Μυτιληναίου.

7 Φεβρουαρίου 2018

7/2/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε κατά την συνεδρίασή του την Παρασκευή 2

Φεβρουαρίου 2018 :

1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρακτικό υπ. αριθμ. 2/15.01.2018 μειοψηφούντων των κ.κ. Σπ. Φωκά και F. Powrie οι οποίοι επέμειναν στην άποψη ότι

για το θέμα των Γ.Δ τα Μέλη ψήφισαν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν, που τα ίδια τα Μέλη ψήφισαν και επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά κατά την

συνεδρίαση.

2. Ενημερώθηκε για την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, αφορώσα την εκτέλεση σειράς παρεπόμενων ποινών στον Προπονητή Αριστείδη

Μυκονιάτη. Οι παρεπόμενες ποινές αναφέρεται σε έξη (6) περιπτώσεις θετικών δειγμάτων σε ελέγχους φαρμακοδιέγερσης την χρονική περίοδο από

31.05.2010 – 21.06.2010, η εξέταση των οποίων τελεσιδίκησαν στην τακτική δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου υλοποιώντας την Εισαγγελική εντολή, προχωρεί

στην αφαίρεση αδείας Προπονητή Δρομώνων ίππων από τον Αριστείδη Μυκονιάτη για το χρονικό διάστημα των 36 μηνών, όπως ορίζεται σε αυτήν.

3. Έκανε δεκτή την υπ. αριθμ. πρωτ.199/19.1.2018 εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών και επαναχορηγεί την άδεια Προπονητή Δρομώνων ίππων

στον Νικ. Δέρβη

4. Ενημερώθηκε από τις Υπηρεσίες της ΦΕΕ για τις αιτήσεις επαναχορήγησης αδείας προπονητού που υπέβαλαν οι συνταξιούχοι προπονητές κ.κ

Σταύρου και Θεοδωράκης καθώς και για την σχετική αλληλογραφία των Υπηρεσιών με τον ΕΦΚΑ προκειμένου να παρασχεθούν αρμοδίως απαραίτητες

πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα επιτρέψουν την, επι της ουσίας, εξέταση των εν λόγω αιτήσεων.

Το ΔΣ αποφάσισε ομοφώνως την αποστολή μιας ακόμη υπενθύμισης, τρίτης κατά σειρά, προς τον ΕΦΚΑ για το θέμα του κ. Σταύρου ενώ αποφάσισε

κατά πλειοψηφία την εξέταση του αιτήματος του κ. Θεοδωράκη μετά την λήψη απάντησης από τον ΕΦΚΑ. Τα Μέλη κ.κ Φωκάς και Powrie μειοψήφησαν

θεωρώντας ότι το αίτημα του κ. Θεοδωράκη είχε ωριμότητα εξέτασης και λήψης απόφασης και ότι κακώς υπεβλήθη από τις Υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε προς

τον ΕΦΚΑ αίτημα παροχής στοιχείων και διευκρινίσεων.

5. Αποφάσισε ομοφώνως να μην εξετασθεί το αίτημα μείωσης της ποινής που υπέβαλε η κα Καβρουλάκη, ώστε να της δοθεί η ευκαιρία να αποστείλει

σχετικό υπόμνημα που έχει ήδη προαναγγείλει η/και να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του ΔΣ κατά την επόμενη συνεδρίαση του.

6. Αποφάσισε ομοφώνως την έγκριση των εισηγήσεων της ΕΙ σχετικά με χρήση απαγορευμένων ουσιών σε συγκεκριμένους ίππους και επιβάλλει τις εξής ποινές

α. Την τιμωρία του προπονητή κ. Χρ. Κουβαρά με πρόστιμο 26.412,30 €

(αθροιστικά για τα τρία περιστατικά) για την ανίχνευση της απαγορευμένης

ουσίας HEPTAMINOL στους ίππους ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΪΜ (GB), ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ

(GB) και ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ (GB) μετά την ουροληψία της 11.02.2017,

12.04.2017 και 13.05.2017 αντίστοιχα. Τον αποκλεισμό για ένα (1) μήνα

των ίππων ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΪΜ (GB), ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB) και ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ

(GB) από τις αντίστοιχες ημερομηνίες ουροληψιών 11.02.2017, 12.04.2017

και 13.05.2017. Την αφαίρεση των επάθλων της 3ης ιπποδρομίας της

11.02.2017 (1ος) και της 7ης ιπποδρομίας της 25.02.2017 (1ος) από τον ίππο

ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΙΜ (GB) και την τοποθέτησή του ως τελευταίου. Την αφαίρεση

του επάθλου της 5ης ιπποδρομίας της 12.04.2017 (1ος) από τον ίππο

ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB) και την τοποθέτησή του ως τελευταίου. Την αφαίρεση του

επάθλου της 6ης ιπποδρομίας της 13.05.2017 (1ος) από τον ίππο ΠΡΙΝΣΕΣ

ΜΟΜΟΚΑ (GB) και την τοποθέτησή του ως τελευταίου.

β. Την τιμωρία του Προπονητή κ. Άδωνι Κρητικού με πρόστιμο 1.467,35 €. Τον αποκλεισμό για ένα (1) μήνα του ίππου ΤΖΙΝ ΤΡΑΠ (USA) από την

ημέρα ουροληψίας 03.06.2017. Την αφαίρεση του επάθλου της 2ης ιπποδρομίας της 03.06.2017 (2ος), της 6ης ιπποδρομίας της 23.06.2017 (3ος) και

της 5ηςιπποδρομίας της 29.06.2017 (2ος) και την τοποθέτηση του ίππου στην τελευταία θέση. γ. Την τιμωρία του προπονητή κ. Άδωνι Κρητικού με

πρόστιμο 2.934,70 €. Τον αποκλεισμό για ένα (1) μήνα του ίππου ΚΕΪΠ ΡΑΘ (GB) από την ημέρα ουροληψίας 10.06.2017. Την αφαίρεση του επάθλου

της 5ης ιπποδρομίας της 03.06.2017 (1ος) και της 5ης ιπποδρομίας της 23.06.2017 (5ος) και την τοποθέτηση του ίππου στην τελευταία θέση.

δ. Την τιμωρία του προπονητή κ. Παναγιώτη Θεολόγου με πρόστιμο 1.467,35 €. Τον αποκλεισμό για ένα (1) μήνα του ίππου ΝΑΣΜΙ (GB) από την

ημέρα της ουροληψίας 20.10.2017. Την αφαίρεση του επάθλου της 7ης ιπποδρομίας της 20.10.2017 (1ος) και της 5ης ιπποδρομίας της 03.11.2017

(1ος) και την τοποθέτηση του ίππου στην τελευταία θέση. Οι στάβλοι των ανωτέρω προπονητών, εντάσσονται στον κατάλογο στάβλων στοχευμένων

ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 51 των Γενικών Διατάξεων.

7. Ενέκρινε ομοφώνως την υπ’ αριθμ. 1647/19.6.2017 εισήγηση της ΕΙ σχετικά με τα αποτελέσματα εκτάκτου ελέγχου φαρμακοδιέγερσης στους

αναβάτες Ε. Κρητικό, Κ. Μαστοράκη και Π. Κεράτσα και τις επιβληθείσες σε αυτούς ποινές ενώ διαπιστώθηκε η ανάγκη ενσωμάτωσης στις ΓΔ

πρόβλεψης για επιβολή αυστηρότατων ποινών σε αναβάτες που αποφεύγουν τον σχετικό έλεγχο.

8. Έκανε δεκτή την εισήγηση της Ε.Ι για την παρακάτω τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 των Γενικών Διατάξεων σχετικά με τις

δηλώσεις αναβατών : « 3. Στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του προπονητή ή του αναβάτη στο ειδικό γραφείο που διενεργείται η

διαδικασία των δηλώσεων η δήλωση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) της ΦΕΕ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στο φαξ της ΦΕΕ

(2299041334). Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει προηγηθεί υποχρεωτικά στην ΦΕΕ η ταυτοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ενδιαφερόμενου

προπονητή (ή ιδιοκτήτη) ή αναβάτη . Το email ή το φαξ για να γίνει αποδεκτό πρέπει να έχει αποσταλεί έως τις 7.00 π.μ. της ημέρας των δηλώσεων και

στην μεν περίπτωση των προπονητών θα πρέπει να αναφέρονται οι ίπποι, οι αντίστοιχοι αναβάτες που δηλώνονται, το βάρος του κάθε αναβάτη

εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση, οι παρωπίδες και το ειδικό πλακέτοMontyRoberts εφόσον χρειάζονται για κάποιον ίππο, ενώ στην περίπτωση των

αναβατών θα καταγράφονται οι ιππεύσεις τους και το πιθανό υπερβάλλον βάρος . Το υπερβάλλον βάρος αναγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα, είναι

δεσμευτικό για όλους και σε περίπτωση αντικατάστασης αναβάτη ο αντικαταστάτης αναβάτης θα ιππεύσει με το βάρος που αναγράφεται στο επίσημο

πρόγραμμα. Δεν θα γίνεται καμιά αλλαγή ή προσθήκη στις δηλώσεις μετά το πέρας της διαδικασίας και την κλήρωση των θέσεων στο μηχάνημα

εκκίνησης (σταρτς). Σε περίπτωση που αναβάτης δεν δηλώσει έγκαιρα την ίππευση (ή τις ιππεύσεις του) δεν θα έχει δικαίωμα ίππευσης και θα

παραπέμπεται στην Ε.Ι. Το εντεταλμένο όργανο των δηλώσεων θα πρέπει να ειδοποιήσει τον ή τους προπονητές που τον έχουν δηλώσει ώστε να

αλλάξουν αναβάτη. Σε περίπτωση που αναβάτης έχει δηλωθεί από δύο ή περισσότερους προπονητές να ιππεύσει τους ίππους τους στην ίδια

ιπποδρομία τότε θα ισχύσει η γραπτή επιλογή του αναβάτη. Το εντεταλμένο όργανο των δηλώσεων θα πρέπει να ειδοποιήσει τον ή τους προπονητές

, να τους το ανακοινώσει και να τους επιδείξει την γραπτή επιλογή του αναβάτη ώστε να προχωρήσουν σε άλλη επιλογή. Σε περίπτωση που δύο ή

περισσότεροι αναβάτες έχουν δηλώσει να ιππεύσουν

τον ίδιο ίππο στην ίδια ιπποδρομία τότε θα ισχύει η γραπτή επιλογή του προπονητή. Το εντεταλμένο όργανο των δηλώσεων θα πρέπει να ειδοποιήσει

τους αναβάτες, να τους το ανακοινώσει και να τους επιδείξει την γραπτή επιλογή του προπονητή. Σε περίπτωση που αναβάτης έχει δηλωθεί με

αυτοπρόσωπη παρουσία από δύο ή περισσότερους προπονητές να ιππεύσει τους ίππους τους τότε θα ισχύσει η γραπτή επιλογή του αναβάτη.

Εάν δεν υπάρχει γραπτή επιλογή του αναβάτη τότε το εντεταλμένο όργανο θα πρέπει να ειδοποιήσει τον αναβάτη να προσέλθει στο γραφείο των

δηλώσεων, να κάνει γνωστή την επιλογή του και να υπογράψει στο ειδικό έντυπο. Στη περίπτωση που ο συγκεκριμένος αναβάτης δεν κατέστη δυνατό

να ειδοποιηθεί και να προσέλθει τότε δεν θα ιππεύσει κανένα ίππο στην συγκεκριμένη ιπποδρομία. Σε περίπτωση αθέτησης υπόσχεσης εκ μέρους

προπονητή ή αναβάτη, ο αθετών ελέγχεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών και εάν προκύψει ότι η αθέτηση της δέσμευσης ήταν αδικαιολόγητη ή

αναιτιολόγητη, επιβάλλεται πρόστιμο έως 600 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής (νοούμενης ίδιας συμπεριφοράς εντός ενός ημερολογιακού τριμήνου ο

υπεύθυνος αυτής τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον 600€ και έως 1200€.» 9. Αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό νέας Επιτροπή για την διενέργεια

ελέγχου φαρμακοδιέγερσης δια μέσου εκτάκτων δειγματοληψιών σε ίππους, αποτελούμενη από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ κ. Κων. Καλλίρη, το μέλος

του Δ.Σ κ. Νικ. Κανελλόπουλο και το μέλος της Ε.Ι κ. Νικ. Ηλιόπουλο. Σε συνάφεια με τα υπ. αρ. 2 και 6 του παρόντος, η Επιτροπή θα εισηγηθεί στο

Δ.Σ την επικαιροποίηση και διεύρυνση του όρου και της κατηγορίας στάβλων στοχευμένων ελέγχων. Στόχος είναι να εκπληρωθεί η απόφαση του Δ.Σ

για την αύξηση των έκτακτων ελέγχων φαρμακοδιέγερσης (dopingcontrol) και παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στην

ιπποδρομιακή δραστηριότητα με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρομιών. 10. Ενέκρινε την διάκριση των χρηματικών ποινών

από τα χρηματικά πρόστιμα. Η διαδικασία της διάκρισης θα ολοκληρωθεί στον νέο Κ.Ι και γίνεται με γνώμονα την αξιοποίηση των χρηματικών ποσών

των ποινών εις όφελος της ιπποδρομιακής κοινότητας. Από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10