Επτά κούρσες με 48 ίππους

Συναρπαστικό θέαμα θα απολαύσουν όσοι επισκεφτούν την Κυριακή το Markopoulo Park. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18:00 και περιλαμβάνει επτά κούρσες. Θα πάρουν μέρος συνολικά 48 ίπποι, οι οποίοι υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις και εντυπωσιακές αφίξεις. Ξεχωρίζει η έκτη και πολυπληθέστερη ιπποδρομία,

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε. Ι.- 14/07

Συνήλθε στις 14 Ιουλίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της το δελτίο Ελλανοδικών της 6/7/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξέτασε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1034/09.07.2019 έφεση του αναβάτη Λ. Ανδρέου για αφαίρεση της ποινής της μίας

Διαβάστε Περισσότερα

Ισοζυγισμός ιπποδρομιών 21/07/19

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Κυριακής,όπου μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συμπληρώθηκαν 9!!! ιπποδρομίες,επιβεβαιώνοντας καί με αυτό τον τρόπο την αισιοδοξία πού πλέον διακατέχει όλους όσους ασχολούνται με τις Ελληνικές ιπποδρομίες. 

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:14/07

Οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι από το συμβάν ο ίππος ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ απέκτησε ικανό πλεονέκτημα ώστε να τερματίσει εμπρός από τον ίππο ΠΑΜΠΛΟ και ως εκ τούτου υποβιβάζουν τον ίππο ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ πίσω από τον ίππο ΠΑΜΠΛΟ και η σειρά άφιξης διαμορφώνεται αντιστοίχως (άρθρο 148 του Κώδικα Ιπποδρομιών).

Διαβάστε Περισσότερα

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter