Ισοζυγισμός 02/02/18

Με επιτυχία έκλεισαν οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Παρασκευής, από τις οποίες προέκυψαν 8 ιδιαίτερα ανοιχτές ιπποδρομίες.Αυτές θα διεξαχθούν σε διαφορετικές αποστάσεις από τα 1.000μ έως τα 1.400μ.Τέλος με ενδιαφέρον περιμένουμε την 1η συμμετοχή στο Μαρκόπουλο 4 νέων αλόγων με καλή ποιότητα.

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter