Απόφαση της Ε. Ι

Συνήλθε στις 19 Oκτωβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τo δελτίo Ελλανοδικών της 12/10/2018, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις: 

1.Εξέτασε έφεση του αναβάτη Παν. Δημητσάνη για επανεξέταση της ποινής αποκλεισμού της μιάς (1) ιπποδρομιακής ημέρας και του προστίμου

των 150 ευρώ που του επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στην 3η ιππ/μία της 12/10/18 που ίππευσε τον ίππο ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ(GB) , επειδή στο ύψος των 1.100μ. της ιπποδρομίας αυτής δεν τήρησε τη γραμμή του, έκλινε απότομα προς την εσωτερική με συνέπεια να δυσχεράνει αρχικά την ανάπτυξη του ίππου ΜΑΪ ΛΟΥΣΙΛ(IRE) και στην συνέχεια την ανάπτυξη του ίππου ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ(IRE). Συνεχίζοντας  δε να παρεκκλίνει προς την εσωτερική δυσχέρανε έντονα και ανέκοψε σημαντικά την πορεία του ίππου  ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ(GB) .
Ο αναβάτης Παν. Δημητσάνης ,  τόσο στην γραπτή αίτησή του , όσο και προφορικά ενώπιον της Επιτροπής, περιορίστηκε στο να  αναφερθεί ότι δεν συνετέλεσε στην ανακοπή του ίππου ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ(GB). Αρνήθηκε χαρακτηριστικά ότι τον παρενόχλησε και περιορίστηκε να αναφέρει ότι η επιμέτρηση της ποινής του επηρεάστηκε από την υπερβολική και αχρείαστη προσπάθεια του αναβάτη του ίππου ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ(GB) Βαγγέλη Κρητικού που "φρέναρε" τον ίππο του δημιουργώντας πρόβλημα και στους άλλους ίππους. Τέλος εξέφρασε παράπονα  θεωρώντας ότι τον αντιμετωπίζουν αυστηρότερα σε σχέση με τους άλλους συνάδελφούς του. Σε επισήμανση της Επιτροπής για  την ανακοπή και δυσχέρανση των ίππων ΜΑΪ ΛΟΥΣΙΛ(IRE) και ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ(IRE) ,  ο αναβάτης αρνήθηκε ότι επέδρασε σε αυτές. 
Η Επιτροπή παρακολουθώντας επανειλημμένα το video της ιπποδρομίας καταλήγει στο ότι η προσπάθεια του αναβάτη Βαγγέλη Κρητικού να ανακόψει τον ίππο του ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ(GB) είχε δόση υπερβολής , πλην όμως αποδεδειγμένα υπήρξε ανακοπή τόσο του ίππου αυτού,  καθώς προηγουμένως υπήρξε δυσχέρανση και ανακοπή, εντονότερη της ανακοπής του ίππου ΜΠΕΙΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ ,  των άλλων δύο ίππων ΜΑΪ ΛΟΥΣΙΛ(IRE) και ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ(IRE). 
Κατά τούτο , δεν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις του αναβάτη Παν. Δημητσάνη ως στην έφεση αναφέρονται και απορρίπτει την έφεση. Απευθύνει συστάσεις να είναι κοσμιότερος στο μέλλον όταν απευθύνεται εγγράφως προς την Επιτροπή Ιπποδρομιών και αναφέρεται σε εντεταλμένα όργανα και αναβάτες.  Εγκρίνει  τις επιβληθείσες από τους κκ Ελλανοδίκες ποινές με τις προαναφερόμενες  αιτιολογίες . 
2. Κλήθηκε  στην Επιτροπή η προπονήτρια κα Ειρήνη Κεράτσα για να δώσει εξηγήσεις για την ανίχνευση της απαγορευμένης ουσίας TRANEXAMIC ACID στα ούρα του ίππου  ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ που νίκησε στην 2η ιπποδρομία της 28/9/2018 . Η προπονήτρια ζήτησε και της χορηγήθηκε προθεσμία έως την 26η Οκτωβρίου  2018 για την υποβολή υπομνήματος .
3. Κλήθηκε  στην Επιτροπή ο προπονητής κος Μιχάλης Ιωαννίδης για να δώσει εξηγήσεις για την ανίχνευση της απαγορευμένης ουσίας  TRANEXAMIC ACID στα ούρα του ίππου ΜΠΑΖΟΥΛΑ(IRE) που νίκησε στην 1η ιπποδρομία της 21/9/2018 . Ο προπονητής  ζήτησε και του χορηγήθηκε προθεσμία έως την 26η Οκτωβρίου  2018 για την υποβολή υπομνήματος. 
4. Εξέτασε την επίδοση του ίππου ΓΟΥΕΣΤΜΠΟΥΡΝ ΓΚΡΟΟΥΒ(USA) στην 5η ιπποδρομία της 12/10/18 και την γενική εικόνα που παρουσίασε ο ίππος του στο πρώτο μέρος της διαδρομής . 
Ο προπονητής του ίππου κος Παν.Κάσσης κατέθεσε ότι " ο ίππος πήγε να παραβιάσει την πόρτα του μηχανήματος και την στιγμή που ο βοηθός τον συγκρατεί και τον κάνει λίγο πίσω δόθηκε η εκκίνηση . Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μη φύγει καλά και στην συνέχεια να δέχεται την άμμο των προπορευόμενων ίππων και να δυσφορεί . Το ίδιο πρόβλημα είχε και στις δύο πρώτες συμμετοχές του . Είναι δύσκολο άλογο και θα το ξανατρέξω  σε εύλογο χρονικό διάστημα " .
Η Επιτροπή , λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου  ότι ο ίππος αγωνίζεται πλέον σε ισχυρότερους ομίλους , κάνει δεκτές τις εξηγήσεις του προπονητή  τόσο όσο αφορά την εκκίνησή του όσο και την εν συνεχεία ανάπτυξή του , τις  κρατεί όμως υπό σημείωση για το μέλλον  παρακολουθώντας και  την αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου . 
5. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :

-Νέο αναβάτη Μ. Κουμπαράκο πρόστιμο €50 διότι στην 1η ιπποδρομία της 12/10/2018, ίππευσε τον ίππο ΣΠΗΝΤΥ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ με 1,5 κιλό επιπλέον από το κανονικό. 
-Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο €20 διότι στην 1η ιπποδρομία της 12/10/2018, με τον ίππο ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ(ΙRE) παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).
-Αναβάτη Π. Κεράτσα πρόστιμο €50 διότι στην 1η ιπποδρομία της 12/10/2018, χρησιμοποίησε το μαστίγιο επί του ώμου του ίππου ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ κρατώντας το με πρόσθια χειρολαβή. 
-Προπονητή κο Χρ. Κουβαρά πρόστιμο €20 διότι στην 3η ιπποδρομία της 12/10/2018 δεν προσκόμισε τα χρώματα της ιδιοκτησίας και ο ίππος ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ(GB) διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά. 
-Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο €50  διότι στην 4η ιπποδρομία της 12/10/2018 χρησιμοποίησε το μαστίγιο του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής σε τρεις (3) περιπτώσεις με περισσότερες της μίας (1) χρήσης εντός ενός καλπασμού. 
-Αναβάτη Π. Κεράτσα πρόστιμο €20 από τον αφέτη διότι στην 6η ιπποδρομία της 12/10/2018 φωνασκούσε στο μηχάνημα εκκίνησης . 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

                                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 

                                                Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter