ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ 09/11/18

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Παρασκευής από τις οποίες προέκυψαν 7 ιπποδρομίες,με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο καθώς έχουμε μεταφορά 78.800 ευρώ μετά το 3ο συνεχόμενο τζακ ποτ στο σκορ 6 καί αναμένεται τα χρήματα πού θα μοιραστούν να ξεπεράσουν τις 140.000 ευρώ.

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter