Ένας τυχερός πήρε 22.465!!!! ευρώ στο σκορ 6

Το μοναδικό σκορ 6 με το οποίο ο τυχερός αλλά ταυτόχρονα και ικανός φίλιππος(η τύχη είναι τέχνη) κέρδισε 22.465!!! ευρώ έκλεψε την παράσταση από την Ελληνική συγκέντρωση της Παρασκευής.Την παράσταση επίσης έκλεψαν και οι ελλανοδίκες οι οποίοι αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ικανοί να μετρούν με ακρίβεια τις μαστιγιές στο κάθε άλογο.

 

ΑΦ.ΟΝΟΜΑ  ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΞΟΠ. ΠΡΟΠΟΝ. ΑΝΑΒ. ΧΑΝΤ. ΜΕΤΑΖ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΚΗ ΣΤΑΡΤ

1.ΜΑΣΚΟΥΡ (IRE) 5 Εκτ. Αμίτση Αγγ. Ανδρέου Λ. 49 53,5 01:55:628 (4)

2.ΠΙΚΑΠΟΚΕΤ (IRE) 5 Εκτ. Θεοδωράκης Χρ. Δημητσάνης Π. 60 60 01:55:855 1 1/4 (3)

3.ΛΑΚΝΑΟΥ (GB) 4 Εκτ. Γιατράς Αλ. Τσέλα Ε. 55 55 01:56:113 1 1/2 (5)

4.ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΟ (GB) 5 Εκτ. Θεολόγου Π. Καλογρίδης Ρ. 52,5 53,5 01:56:375 1 1/2 (2)

5.ΧΙΑΡΓΟΥΟΡΝΤ ΔΕ ΓΟΥΕΪΚ (GB) 5 Εκτ. Χαραλάμπους Χ. Μαστοράκης Κ. 49 51,5 01:56:384 Βρ.Κεφ. (1)

ΜΑΝΟΥΣΟΣ (IRE) ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΜΑΣΚΟΥΡ (IRE).

-Ο ίππος ΜΑΝΟΥΣΟΣ διεγράφη.

-Ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον ίππο ΧΙΑΓΟΥΟΡΝΤ ΔΕ ΓΟΥΕΪΚ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα ευρώ (80€).

2η

1.ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ (GB) 5 Εκτ. Γιατράς Αλ. Μερσινιάς Γ. 53 54,5 01:41:474 (2)

2.ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ (IRE) 5 Εκτ. Ιωαννίδης Μ. Ψαραδάκης Ι. 60 60 01:41:739 1 1/2 (3)

3.ΜΟΝΤΡΙΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ (GB) 5 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 57,5 57,5 01:42:170 2 1/2 (4)

4.ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ (GB) 6 Εκτ. Θεολόγου Π. Μαστοράκης Κ. 59,5 59,5 01:42:643 2 3/4 (5)

5.ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ (GR) 6 Αρσ. Σιατούνης Ηλ. Καλογρίδης Ρ. 58 58 01:43:456 4 3/4 (6)

6.ΝΤΙΛΑΪΛΑ (GR) 5 Φορ. Π Γιατράς Αλ. Μπέντεν Α. 57 57 01:44:563 6 1/2 (1)

ΠΑΤΡΙΟΤ ΓΚΕΪΜ (GB) ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ (GB).

-Ο ίππος ΠΑΤΡΙΟΤ ΓΚΕΪΜ διεγράφη.

- Ο ίππος ΜΟΝΤΡΙΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ ξεκίνησε με καθυστέρηση.

-Ο αναβάτης Καλογρίδης Ρ. που ίππευε τον ίππο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική . Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

-Ο αναβάτης Δρόσος Δ. που ίππευε τον ίππο ΜΟΝΤΡΙΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

3η

1.ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ (FR) 4 Φορ. Π Κρητικός Α. Τσέλα Ε. 53,5 54 01:41:399 (5)

2.ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ (IRE) 5 Φορ. Π Σιατούνης Ηλ. Χριστοφής Μ. 51 54 01:41:404 Βρ.Κεφ. (3)

3.ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ (GB) 4 Φορ. Θεοδωράκης Χρ. Μερσινιάς Γ. 57,5 57,5 01:41:570 3/4 (6)

4.ΣΚΑΪ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ (GB) 4 Φορ. Θεοδωράκης Χρ. Δημητσάνης Π. 50,5 52,5 01:41:817 1 1/2 (7)

5.ΓΟΥΕΪΣΜΠΟΥΣΜΠΑΣ (GB) 4 Φορ. Πρέντι Λ. Αμπντελμαξούντ Χ. 52 50,5 01:42:287 2 3/4 (2)

6.ΜΙΣ ΣΑΓΙΦ (GB) 4 Φορ. Π Σιατούνης Ηλ. Μαστοράκης Κ. 54 54 01:42:503 1 1/4 (4)

7.ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ (GER) 5 Φορ. Π Αγγελόπουλος Στ. Μιχαηλίδης Ν. 60 60 01:46:367 Μακράν (1)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ (FR).

-Ο αναβάτης Μερσινιάς Γ. που ίππευε τον ίππο ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

-Ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Ο αναβάτης Δημητσάνης Π. που ίππευε τον ίππο ΣΚΑΪ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Ο ίππος ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας. Κτην. : Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Για διαδικαστικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ.

4η

1.ΣΑΛΑΑΣΕΛ (GB) 3 Εκτ. Καλογερόπουλος Ν. Μερσινιάς Γ. 58 58 01:21:394 (7)

2.ΑΠΗΛΙΝΓΚ (GR) 3 Εκτ. Π Κεράτσα Ειρ. Λαζαρίδης Ι. 58 58 01:21:416 Κεφ. (6)

3.ΧΕΪΛ ΔΕ ΤΣΗΦ (IRE) 3 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 58 58 01:22:813 8 1/4 (4)

4.ΒΕΡΑΠΟΥΡ (IRE) 3 Εκτ. Γιατράς Αλ. Ξυνός Μ. 58 58 01:23:767 5 3/4 (3)

4.ΑΛΜΑΖ (GB) 2 Εκτ. Π Γιατράς Αλ. Τσέλα Ε. 54,5 54,5 01:23:767 Τ.Άφ. (2)

6.ΜΠΡΑΪΤ ΠΡΟΣΠΕΡ (GR) 3 Εκτ. Π Κεράτσα Ειρ. Δρόσος Δ. 58 58 01:24:766 6 (1)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΣΑΛΑΑΣΕΛ (GB).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΣΑΛΑΑΣΕΛ κινήθηκε προς την εξωτερική.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΑΠΗΛΙΝΓΚ έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε στιγμιαία τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΟΣΤΙΝ ΤΕΞΑΣ.

-Ο ίππος ΟΣΤΙΝ ΤΕΧΑΣ επέστρεψε με τραύμα στο στόμα και σπάσιμο οδόντος άνω γνάθου. Κτην. : Αρβανίτης, Αντωνίου.

5η

1.ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ (GB) 4 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Μαστοράκης Κ. 55,5 55,5 01:27:662 (7)

2.ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ (IRE) 5 Εκτ. Λεοντσίνης Χ. Χαλιάσος Α. 52 52 01:28:353 4 (6)

3.ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ (IRE) 4 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 58 58 01:28:614 1 1/2 (2)

4.ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ (IRE) 4 Εκτ. Π Καραγιάννης Στ. Ξυνός Μ. 60 60 01:28:738 3/4 (8)

5.ΑΪΜ ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ ΧΙΕΡ (IRE) 4 Εκτ. Θεοδωράκης Χρ. Δημητσάνης Π. 58,5 58,5 01:29:331 3 1/2 (9)

6.ΕΝΣΑΪΝ (GB) 4 Εκτ. Π Αγγελόπουλος Στ. Μιχαηλίδης Ν. 58 58 01:29:442 3/4 (4)

7.ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΕΖΕΝΣ (GB) 4 Εκτ. Κρητικός Α. Τσέλα Ε. 54,5 54,5 01:29:491 1/2 (5)

8.ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ (GB) 4 Εκτ. Π Καραμάνογλου Αλ. Χριστοφής Μ. 56,5 56,5 01:29:955 2 3/4 (3)

9.ΝΤΑΝΣΠΟΡΤ (IRE) 4 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Ψαραδάκης Ι. 54 55,5 01:30:105 3/4 (1)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ (GB).

-Ο ίππος ΝΤΑΝΣΠΟΡΤ ξεκίνησε με αναπήδημα. Ο ίδιος ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτην. : Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο ίππος ΕΝΣΑΪΝ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Καλούνται ο προπονητής κ. Αγγελόπουλος Στ. και ο αναβάτης Μιχαηλίδης Ν. όπως προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

-Ο αναβάτης Ξυνός Μ. που ίππευε τον ίππο ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μιχαηλίδη Ν. που ίππευε τον ίππο ΕΝΣΑΪΝ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10) και διότι δεν έδωσε χρόνο στον ίππο του να ανταποκριθεί στην χρήση μαστιγίου.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10