ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε. Ι.12/12/2018

Συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τo δελτίo Ελλανοδικών της 30/11/2018, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:Εγκρίνει αίτηση του προπονητή κου Ι.Μυκονιάτη και χορηγεί άδεια γυμναστή σταυλίτη στον Κωνσταντίνο Αττίκο μέχρι 31/12/18 οπότε

και θα επανακριθεί , με την υποβολή νεότερης αίτησης, μαζί με τους άλλους γυμναστές-σταυλίτες. Στον αδειοδοτούμενο γυμναστή επιτρέπεται η εκγύμναση ίππων αποκλειστικά και μόνο του προπονητή κου Ι. Μυκονιάτη.

  1. Μετά την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των κκ προπονητών για την ανανέωση των αδειών τους έτους 2019 η Επιτροπή , σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. δ του Κώδικα Ιπποδρομιών , συνέταξε και υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ σχετική εισήγηση.
  2. Εξετάζεται από την Επιτροπή αναφορά του προπονητή κου Αλ. Γιατρά για την παρατεταμένη εκκρεμότητα στην χειρουργική αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο διετής ίππος της προπονήσεώς του,  γενεαλογίας SWISS SPIRIT - AKATHEA και ιδιοκτησίας του ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΥ ΕΛΙΑΣ. Παρακαλείται  να προσέλθει στη επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Κλινικής της εταιρείας ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, κος Μαζαράκης Φωτιάδης.
  3. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους:

-Ιδιοκτήτη κο Γ. Καλογρίδη πρόστιμο €20 διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα της ιδιοκτησίας και ο ίππος ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡ(ΙRE) στην 2η ιπποδρομία της 30/11/2018 διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά. 

-Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ(ΙRE) στην 5η ιπποδρομία της 30/11/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

-Προπονητή κο Αδ.Κρητικό πρόστιμο €50 διότι ο ίππος ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ(GB) διαγωνίσθηκε με παρωπίδες στην 6η ιππ/μία της 30/11/2018 , κατόπιν αιτήματός του , ο οποίος λανθασμένα δεν είχε δηλώσει στον ίππο του.

-Αναβάτη Γ. Μερσινιά πρόστιμο €50 διότι με το ίππο ΓΚΡΕΪΣ ΔΕ ΦΛΟΡ(IRE) στην 6η ιπποδρομία της 30/11/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

                       Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter