Ανακοίνωση ΕΝΕΠΔΙ

H ΕΝΕΠΔΙ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει σε όλη την ιπποδρομιακή κοινότητα τη μη πρόσκλησή της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΕ να συμμετάσχει στη σημερινή συνάντηση των συνδικαλιστικών οργάνων Ιδιοκτητών, Προπονητών και Αναβατών για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο και την

κατάσταση στον ιππόδρομο, εξαιτίας της όλως εσφαλμένης άποψης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΦΕΕ για το νόμο και τη νομική μορφή της Ένωσής μας.

Η μη πρόσκλησή μας παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 107 ΑΚ που προβλέπει και ρυθμίζει τις ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματεία, και τη διάταξη του άρθρου 12 § 3 του Συντάγματος. Η Ένωσή μας πληροί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο, ήτοι απαρτίζεται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, δεν είναι ευκαιριακή, επιδιώκει ορισμένο (και μάλιστα ιπποδρομιακό) σκοπό, έχει σωματειακή οργάνωση, όργανα και καταστατικό λειτουργίας της, εμφανίζεται στις συναλλαγές ως ενότητα και κατά τη δομή της η υπόστασή της διατηρείται ανεξάρτητη από τις μεταβολές των προσώπων- μελών της.

Προκαλεί συνεπώς ερωτηματικά η άρνηση του Προέδρου του ΔΣ της ΦΕΕ να αναγνωρίσει την απολύτως παραδεκτή και αναγνωριζόμενη, από το Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα, ύπαρξη και δράση της Ένωσής μας.

Ερωτηματικά που επιτείνει το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς με μας μορφή συγκρότησης για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους έχει μεγάλος αριθμός επαγγελματικών ενώσεων στην Ελλάδα καθώς και ότι η ίδρυση της ΕΝΕΠΔΙ αποτέλεσε πρωτοβουλία 11 προπονητών με πολυετή και συνεπή επαγγελματική πορεία στον ελληνικό ιππόδρομο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προπόνηση, την προετοιμασία και την ευζωία σχεδόν 150 ίππων, δηλαδή της πλειοψηφίας των ίππων που συμμετέχουν στις ελληνικές ιπποδρομίες σήμερα. Σαν να μην επιθυμεί ο Πρόεδρος της ΦΕΕ τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας αλλά με αυτούς της μειοψηφίας. Γιατί; Με βάση τις απόψεις τους και τη σύμπτωση ή μη αυτών με τις δικές του;

Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, και οι δύσκολες για τον Ιππόδρομο ώρες απαιτούν ειλικρίνεια και εντιμότητα, ζήτημα διαβούλευσης του νέου αθλητικού νομοσχεδίου δεν τίθεται -αυτή έχει ολοκληρωθεί εδώ και 1 ½ μήνα- αλλά ζήτημα συνάθροισης ομοφρονούντων και ομονοούντων κατά του νέου αθλητικού νομοσχεδίου.

Η ΕΝΕΠΔΙ έχει λάβει ήδη θέση για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, αλλά και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Ιππόδρομο καιγια τις αιτίες που φτάσαμε ως εδώ.

Έχουμε ήδη λάβει θέση κατά των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων, της σύμπτωσης των ιδιοτήτων ελεγκτή και ελεγχόμενου, των κοντόφθαλμων πρακτικών που εξυπηρετούν μόνο ατομικά συμφέροντα και λογικές μιας κακώς νοούμενης «συντεχνίας» με κύριο μέλημα την «καρέκλα».

Έχουμε ήδη λάβει θέση υπέρ της διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ελληνικών ιπποδρομιών, της ανάπτυξης και της μελλοντικής προοπτικής τους, υπέρ της ανάγκης επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων του ιπποδρόμου, της προώθησης πρωτοβουλιών που ενισχύουν την βιωσιμότητά του και της εισαγωγής δικλείδων που θα εγγυώνται την εξάλειψη συμπεριφορών, πρακτικών και αλληλεξαρτήσεων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το μέλλον των ιπποδρομιών στην Ελλάδα.

Συνακόλουθα και συνεπείς στις ανωτέρω αρχές λάβαμε έγκαιρα θέση υπέρ του νέου αθλητικού νομοσχεδίου και καλέσαμε μάλιστα τον αρμόδιο Υπουργό να προωθήσει άμεσα τις νομοθετικές λύσεις, άκρως απαραίτητες και ρεαλιστικές, που περιλαμβάνονται σ΄ αυτό προκειμένου ο χώρος του Ιπποδρόμου να μπει σε διαδικασία ανάκαμψης.

Καλωσορίσαμε την (για πρώτη φορά) προβλεπόμενη συναινετική διαδικασία και αυξημένη πλειοψηφία για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τον ελληνικό ιππόδρομο, ιδιαιτέρως του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων, και μας ικανοποίησε εξαιρετικά το γεγονός ότι όλες οι σχετικές αποφάσεις θα διέρχονται και από τον έλεγχο νομιμότητας του αρμόδιου Υπουργού και το ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ρητά τα ζητήματα που μπορούν να ρυθμίζονται από την Φίλιππο Ένωση (ΦΕΕ) μέσω του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων, χωρίς να αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες και αλλαγές κατά βούληση, δημιουργώντας επιτέλους ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, όπου οι συντελεστές των ιπποδρομιών θα γνωρίζουν εξαρχής τους κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίοι δεν θα μπορούν να αλλάζουν, παρά μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο.

Από τη μελέτη των ρυθμίσεων που προτείνονται στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο είναι εδραία η πεποίθησή μας ότι αυτό κινείται στην σωστή κατεύθυνση για τα ιπποδρομιακά δρώμενα, προάγοντας τον διάλογο, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό το ρόλο και τις αρμοδιότητες όσων ασχολούνται με τις ελληνικές ιπποδρομίες, και εξασφαλίζοντας το κύρος των ελληνικών ιπποδρομιών, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΝΕΠΔΙ.

Προσβλέπουμε στην άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου στην Ελληνική Βουλή, και στην εν συνεχεία υπερψήφισή του, προκειμένου να επισφραγιστεί ένα νέο ξεκίνημα για τον χώρο των ιπποδρομιών.

Προκειμένου να καταστεί δυνατό να αφήσουμε πίσω παθογένειες, προβλήματα και πρακτικές που οδηγούν τον Ιππόδρομο στην απαξίωση και τις οικογένειες που ζουν από αυτόν στην οικονομική, και όχι μόνο, εξαθλίωση. Όπως τις διώξεις επαγγελματιών με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό του Προέδρου του ΔΣ της ΕΙΔΙΕ, που οδήγησε στην αποχή της συντριπτικής πλειοψηφίας ιδιοκτητών και προπονητών από τις εγγραφές στις ιπποδρομίες (σχετική η από 21-12-2018 απόφασή μας) και στην αδυναμία της συνέχισης των ιπποδρομιών

# Γιά όλους αυτούς τους λόγους συγκεντρώσεις σαν την σημερινή δεν μπορούν να δώσουν την λύση στο μεγάλο πρόβλημα του Ελληνικού Ιπποδρόμου#

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΠΔΙ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter