ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΤΗΣ ΕΙΔΙΕ

Μαρκόπουλο 14/3/2019:Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΙΕ, σε συνέχεια της διακοπείσας Γενικής Συνέλευσης της 13/3/2019, καλεί τα μέλη της να παρευρεθούν την Τρίτη 26/3/2019 και ώρα 17.00 στον 5ο όροφο στα γραφεία της Ένωσης με θέμα:

 

Εκλογή του μέλους, καθώς και του αναπληρωτή του που θα εκπροσωπήσουν την ΕΙΔΙΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ.

Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές ακόμα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης και την ολοκλήρωση της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων.

Για το Δ.Σ της ΕΙΔΙΕ

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Δημητρόπουλος

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter