Έτοιμοι γιά επανεκκίνηση στις 5/5

Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν την ιπποδρομιακή δραστηριότητα, η Ιπποδρομίες Α.Ε έδωσε στούς προπονητές το πρόγραμμα τριμήνου,δηλαδή μέχρι της 04/08.Η επανεκκίνηση των ιπποδρομιών προγραμματίστηκε γιά της 05/05 Κυριακή τού Θωμά με τις ιπποδρομίες στις οποίες να μπορούν 

 

να εγγράψουν ίππους οι προπονητές να είναι οι εξής; 3 ΜΕΔΕΝ 1.100μ- 4 ΕΤΩΝ +ΣΤ ΜΕΔΕΝ 1.100μ- 4 ΣΤ ΚΑΙ 5 Ε 1.200- 3 ΕΤΩΝ +ΒΗΕ 0-15 1.400μ- 6+ ΒΗΕ 0-15 Ανοιχτή 1.400μ- 3 + ΒΗΕ Ανοιχτή Ειδικών Όρων (Συμπιεσμένων όρων )- 5 ΣΤ + 6Ε Ανοιχτή 1.200μ-5+ΣΤ Φοράδες +6Ε Φοράδες 1.100μ.Βλέπουμε λοιπόν ότι μετράμε αντίστροφα γιά την επανεκκίνηση των Ελληνικών ιπποδρομιών,ευελπιστώντας ότι οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας.Φυσικά το ενδιαφέρον όλων εστιάζεται καί στις 02/05 πού η Ιπποδρομίες Α.Ε. θα παρουσιάσουν τo σχεδιασμό της εταιρείας για την συνολική ανάπτυξη του ιπποδρομιακού προϊόντος,με το ippodromia.gr να είναι παρόν και να σας μεταφέρει την κάθε λεπτομέρεια.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10