ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:12/05/19

Οι Ελλανοδίκες εξέτασαν το βίντεο της ιπποδρομίας και τους δύο αναβάτες. Ο αναβάτης του ίππου ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΪΝΤ Καλογρίδης Ρ. ανέφερε οτι η απώλεια του δεξιού αναβολέα του προέκυψε από την αφαίρεση του προστατευτικού πλακέτου (Monty Roberts) από την ιπποσκευή.

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Για τεχνικούς λόγους η εκκίνηση της ιπποδρομίας καθυστέρησε 10΄΄.

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΔΕ ΝΤΡΗΜ.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΙΝΩΑΣ κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΔΕ ΝΤΡΗΜ.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΠΙΡΙΤ κινήθηκε προς την εξωτερική.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΠΑΜΠΛΟ

- Ο ίππος ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ  παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Η. Σιατούνης για την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου και ανέφερε ότι πρόκειται για μετρίων δυνατοτήτων ίππο, ο οποίος θα επανεγγραφεί μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και εκείνη η συμμετοχή του θα κρίνει την συνέχεια της ιπποδρομιακής του καριέρα. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον Αναβάτη Δρόσο Δ. που ίππευε τον ίππο ΜΠΟΜΠΙΟ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του οριακά (11) περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο (10).

- Επιβάλλεται  στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΠΑΜΠΛΟ πρόστιμο 80 ευρώ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10).

-Γίνεται παρατήρηση στον ιδιοκτήτη του ίππου ΠΑΜΠΛΟ διότι δεν προσκόμισε το σωστό χρώμα πηληκίου στον αναβάτη. 

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΡΟΖΑ ΚΛΕΜΠ. 

- Ο ίππος ΜΙΣ ΣΑΓΙΦ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.

- Για διαδικαστικούς λόγους ελήφθησαν ούρα και από τον ίππο ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ.

- Ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον ίππο ΦΑΟΥΣΤΟ δεν τήρησε την γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε στιγμιαία την ανάπτυξη του ίππου ΑΠΗΛΙΝΓΚ. Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

- Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Κρητικό Ε. που ίππευε τον ίππο ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

- Ο ίππος ΧΕΙΛ ΔΕ ΤΣΗΦ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ

- Ο ίππος ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ  διαγωνίσθηκε με τα χρώματα του νέου ιδιοκτήτη του.

- Στο ύψος των 400 μ.  ο ίππος ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥΣ ήλθε σε επαφή με  το προστατευτικό κάγκελο και κατόπιν τούτου δεν ανταποκρινόταν στην πίεση που του ασκούσε ο αναβάτης του Π. Κεράτσας, όπως και ο ίδιος ανέφερε. Μετά την μη ικανοποιητική επίδοση του ανωτέρω ίππου,  ο προπονητής κ. Η. Σιατούνης δεσμεύθηκε να τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ

- Ο ίππος ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση. Ο ίδιος ίππος μετά το πέρας της ιπποδρομίας παρουσίασε λιποθυμικές τάσεις. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Α. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

- Στο ύψος των 250 μ. ο ίππος ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΙ στην προσπάθεια του αναβάτη του να βρει χώρο για να αναπτυχθεί, κινήθηκε προς την εξωτερική, επέπεσε στον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ και αυτός με την σειρά του ήλθε σε επαφή με τον εξωτερικά αναπτυσσόμενο ίππο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ. Εξ αυτού ο ίππος ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ ανέκοψε σημαντικά και απώλεσε έδαφος. Καλείται ο αναβάτης Π. Κεράτσας που ίππευε τον ίππο ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΙ όπως προσέλθει στο γραφείο Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

- Οι Ελλανοδίκες εξέτασαν το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας ως προς την δεύτερη και τρίτη θέση και διαπίστωσαν ότι βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ ξεκινώντας με αναπήδημα, έκλινε προς την εσωτερική και πίεσε στιγμιαία προς αυτήν τον εσωτερικά του εκκινήσαντα ίππο ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΪΝΤ. Οι Ελλανοδίκες εξέτασαν το βίντεο της ιπποδρομίας και τους δύο αναβάτες. Ο αναβάτης του ίππου ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΪΝΤ Καλογρίδης Ρ. ανέφερε οτι η απώλεια του δεξιού αναβολέα του προέκυψε από την αφαίρεση του προστατευτικού πλακέτου (Monty Roberts) από την ιπποσκευή. Αυτό είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει ο αναβάτης να πιέσει τον ίππο του καθώς προσπαθούσε να επανατοποθετήσει τον αναβολέα του. Ως εκ τούτου οι Ελλανοδίκες στηριζόμενοι στα ανωτέρω, δεν μπόρεσαν να εξάγουν ασφαλές συμπέρασμα ως προς το κατά πόσον η αρχική πίεση του ίππου ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ του έδωσε πλεονέκτημα ικανό ώστε στο τέλος να τερματίσει εμπρός από τον ίππο ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΪΝΤ. Το αποτέλεσμα παραμένει ως έχει.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Οι Ελλανοδίκες της ημέρας

Χρ. Μελισσάκης

Π. Σπασσώφ

Χρ, Λύμπουρας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ:

Κανονικός

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10