ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ 30/06/19

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Κυριακής.Υπήρξε δυσκολία στην συμπλήρωση των διαδρομών και τελικά έκλεισαν 5 ιπποδρομίες,οι οποίες είναι αρκετά ανοιχτές γιά κάθε αποτέλεσμα.Μία από τις αιτίες γιά την δυστοκία των εγγραφών είναι η έλλειψη χαμηλόβαρων αναβατών.

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter