ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:06/07/19

- Ο ίππος ΕΝΣΑΪΝ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε ρινορραγία. Αποχή : ένας (1) μήνας.- Ο ίππος ΜΠΡΑΪΑΤ ΠΡΟΣΠΕΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία) και βλέννες. Αποχή: Ένας (1) μήνας.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

'Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο ΕΥΡΙΔΙΚΗ (GR).

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΤΑΛΙΚΟΥΑ έκλινε προς την εσωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΓΟΥΪΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ.

- Ο ίππος ΝΕΜΕΣΙΣ ξεκίνησε με αναπήδημα και παραπάτησε.

- Η ένσταση που υπέβαλλε ο ιδιοκτήτης του ίππου ΓΟΥΪΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ που τερμάτισε τρίτος κατά του ίππου ΤΑΛΙΚΟΥΑ που τερμάτισε δεύτερος, επικαλούμενος παρενόχληση στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, δεν γίνεται δεκτή διότι από το παραπάνω συμβάν δεν προέκυψε αλλοίωση αποτελέσματος. Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα παραμένει ως έχει, το παράβολο επιστρέφεται.

- Με εντολή του Αφέτη καλείται ο προπονητής κ. Κρητικός Α. να οδηγήσει τον ίππο του ΤΑΛΙΚΟΥΑ για εκπαίδευση στο μηχάνημα εκκίνησης λόγω υπερβολικής νευρικότητάς του.

 

2η

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο ΜΟΥΝΕΕΜΠ (IRE).

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον νέο αναβάτη Κουμπαράκο Μ. που ίππευε τον ίππο ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ διότι συνέχιζε να πιέζει τον ίππο του και αφού πέρασε την γραμμή του τερματισμού.

 

3η

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΡΟΟΥΖ (IRE).

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ και ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ συνέκλιναν και ήλθαν σε επαφή.

- Ο ίππος ΤΑΡΑΓΚΟΝ ξεκίνησε διστακτικά.

- Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Τσέλα Ε. που ίππευε τον ίππο ΓΟΥΪΝΤΕΡ ΡΟΟΥΖ, να καταβάλει προσπάθεια να τηρεί την γραμμή του στην τελική ευθεία.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ (IRE).

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΜΠΡΑΪΑΤ ΠΡΟΣΠΕΡ και ΟΣΤΙΝ ΤΕΞΑΣ συνέκλιναν και ήλθαν σε επαφή με τον ενδιάμεσα αναπτυσσόμενο ίππο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ.

- Ο ίππος ΜΠΡΑΪΑΤ ΠΡΟΣΠΕΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία) και βλέννες. Αποχή : Ένας (1) μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π.

 

5η

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο ΣΚΑΪ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ(GB).

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΟΓΓΥ έκλινε προς την εσωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΓΚΡΕΪΣ ΔΕ ΦΛΟΡ που δυσχεράνθηκε.

- Ο ίππος ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ ξεκίνησε διστακτικά.

- Επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20 €) στον αναβάτη Μιχαηλίδη Ν. που ίππευε τον ίππο ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο(10).

 

6η

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ (USA)και ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ (GB).

- Ο ίππος ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ ξεκίνησε με αναπήδημα με συνέπεια να χάσει ο αναβάτης του στιγμιαία την ισορροπία του.

- Επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10). Επίσης του γίνεται αυστηρή παρατήρηση διότι χρησιμοποιούσε το μαστίγιό του χωρίς να δίνει χρόνο στον ίππο του να ανταποκριθεί.

- Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) στον αναβάτη Κεράτσα Π. που ίππευε τον ίππο ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Επιπλέον του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του με εμπρόσθια χειρολαβή επί του ώμου του ίππου του.

- Ο ίππος ΝΕΪΣΑΝ παραπέμφθηκε προς Κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική ως προς το κλινικό σκέλος. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π. Εξετάζεται η επίδοση του ανωτέρω ίππου. Καλούνται ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. και ο προπονητής κ. Σταύρου Χρ. όπως προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών στην επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

 

7η

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ (IRE).

- Ο ίππος ΓΚΟΣΤ θα διαγωνισθεί με παρωπίδες μετά από αίτημα του προπονητή του κ. Κρητικού Α. ο οποίος εκ παραδρομής δεν τις είχε δηλώσει. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται πρόστιμο 30 € στον ανωτέρω προπονητή.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΙΤ παρά τις προσπάθειες του αναβάτη του έκλινε απότομα προς την εσωτερική, επέπεσε στον ίππο ΜΑΝΟΥΣΟΣ και αυτός με την σειρά του ήλθε σε επαφή με τους ίππους ΓΚΟΣΤ και ΕΝΣΑΪΝ. Από το συμβάν οι τρείς τελευταίοι ίπποι δυσχεράνθηκαν έντονα και απώλεσαν έδαφος.

- Ο ίππος ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ επειδή επανειλημμένα, αμέσως μετά την εκκίνηση έχει την τάση να κλίνει απότομα προς την εσωτερική, κρίνεται απαραίτητο να οδηγηθεί από τον προπονητή του κ. Χαραλάμπους Χ. στο μηχάνημα εκκίνησης για επανεκπαίδευση.

- Ο ίππος ΕΝΣΑΪΝ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε ρινορραγία. Αποχή : ένας (1) μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π.

- Επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20 € ) στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

- Επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΕΝΣΑΪΝ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του τέσσερις φορές επι του ίππου του ενώ βρισκόταν ήδη εκτός συναγωνισμού.

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε..

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10