Ισοζυγισμός ιπποδρομιών 21/07/19

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Κυριακής,όπου μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συμπληρώθηκαν 9!!! ιπποδρομίες,επιβεβαιώνοντας καί με αυτό τον τρόπο την αισιοδοξία πού πλέον διακατέχει όλους όσους ασχολούνται με τις Ελληνικές ιπποδρομίες. 

 

κφ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10