Πρόγραμμα Ν.Α 18/08/19

Στο Greyville διεξάγονται οι ιπποδρομίες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Οι περισσότερες αναμετρήσεις έχουν σχετικά μικρό αριθμό συμμετοχών,κάτι πού διευκολύνει τούς φιλίππους να ασχοληθούν με τα πολύπλοκα παιχνίδια πού προσφέρουν μεγάλες αποδόσεις πού είναι και το ζητούμενο. 

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 BIPOT PLACE ACCUMUL. ΣΚΟΡ 6 ΣΚΟΡ 4 ΣΥΝΘΕΤΟ

011 GREYVILLE 1 13:45 011-012-013 011-012-013-015-017-020

012 GREYVILLE 2 14:20 012-013-015 012-013-015-017-020-023-025

013 GREYVILLE 3 14:55 013-015-017 013-015-017-020-023-025

015 GREYVILLE 4 15:30 015-017-020 015-017-020-023

017 GREYVILLE 5 16:05 017-020-023 017-020

020 GREYVILLE 6 16:40 020-023-025

023 GREYVILLE 7 17:15

025 GREYVILLE 8 17:55

 

011 - 13:45 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 1 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SAIL SMARTLY 11 Ε 4 M Yeni 60 Alistair Gordon 330

2 LORD CARO 3 Ε 4 D Dillon 60 Wendy Whitehead 024

3 DARK FATE 1 A 4 K de Melo 60 Greg & Karen Anthony 708

4 DURAN 8 Ε 4 B Jacobson 60 Gary Rich 060

5 DISPICABLE 9 Ε 4 S Randolph 60 Tony Rivalland 1

6 TEXAS FIZZ 12 A 4 T Godden 60 Ivan Van Wyk 6

7 BROOKLYN 2 A 3 * L J Ferraris 58 Garth Puller 7

8 GREATTOBECAPTAIN 4 A 3 S Moodley 58 Greg & Karen Anthony 5

9 LEVI 13 A 3 S Brown 58 Ivan Van Wyk 000

10 RASPUTIN'S REMEDY 5 Ε 3 G Wright 58 Garth Puller 57

11 STANTON STREET 6 Ε 3 W Kennedy 58 Gavin van Zyl 2

12 UP RIVER 10 Ε 3 * J Gates -1.5 kg 58 R A Hill/S R Hill 280

ΠΡΟΤ: 5 DISPICABLE-1 SAIL SMARTLY-2 LORD CARO-11 STANTON STREET

012 - 14:20 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 2- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SILVER BEAUTY 6 Θ 4 G Wright 60 Andre Nel 930

2 TWICE OVER SATIN 2 Θ 4 S Randolph 60 Wendy Whitehead 006

3 KEEP ON CRUSING 3 Θ 4 S Moodley 60 Greg & Karen Anthony 500

4 BALLY BLUE 7 Θ 5 * J Jacobs -4 kg 60 Garth Puller 39

5 WESTERN PATH 10 Θ 4 B Jacobson 60 Wendy Whitehead 609

6 FIRE FAERIE 5 Θ 3 M Khan 57 Nathan Kotzen 755

7 AMBER FOREVER 8 Θ 3 * L J Ferraris 57 Michael Roberts 000

8 DESERT SONG 1 Θ 3 * J Gates -1.5 kg 57 Paul Gadsby 0

9 PARKDALE 9 Θ 3 S Brown 57 Ivan Van Wyk 97

10 ROYAL SALUTE 11 Θ 3 J L Samuel 57 Kumaran Naidoo 96

11 TALLULAH JET 4 Θ 3 W Kennedy 57 Frank Robinson 487

ΠΡΟΤ: 1 SILVER BEAUTY-4 BALLY BLUE-11 TALLULAH JET-8 DESERT SONG

013 -14:55 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 3 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 MYRRH 5 Ε 4 * X Jacobs -4 kg 60 Wayne Badenhorst 354

2 LUXEMBURG 11 Ε 5 G Wright 60 Andre Nel 423

3 VARTANIUM 9 Ε 4 * A Arries 60 Sean Tarry 586

4 JURIST 8 Ε 4 S Veale 60 Dennis Drier 277

5 JACK ROSE 3 A 4 * J Gates -1.5 kg 60 Ivan Van Wyk 8

6 STAR CRUSADE 2 Ε 3 A Mgudlwa 57 Garth Puller 674

7 ALL THE WAY UP 7 Ε 3 M Yeni 57 Duncan Howells 364

8 MAH BIN 10 A 3 D Dillon 57 Nathan Kotzen 906

9 APACHE MOUNTAIN 4 Ε 3 T Godden 57 Lezeanne Forbes 7

10 NITZRAM 1 Ε 3 J L Samuel 57 Kumaran Naidoo 660

11 SAIL ON BY 6 Θ 3 B Jacobson 54 Gavin van Zyl 9

ΠΡΟΤ: 2 LUXEMBURG-1 MYRRH-7 ALL THE WAY UP-4 JURIST

015 - 15:30 -: 4.200 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 4-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 STORMBORNE THUNDER 3 Θ 5 S Veale 61 Michael Miller 431

2 POPOVA 4 Θ 4 D Dillon 60.5 Alistair Gordon 250

3 BIKER BABE 11 Θ 6 M Yeni 60 Wayne Badenhorst 406

4 BRONNIE 10 Θ 4 S Brown 59 Alistair Gordon 803

5 SHEZA ROCKSTAR 8 Θ 6 S Moodley 58.5 Michael Miller 416

6 FLAMING DESIRE 7 Θ 5 J L Samuel 58 Kumaran Naidoo 116

7 ROSE OF PERU 2 Θ 5 A Mgudlwa 57.5 Corinne Bestel 234

8 JANICE'S SECRET 9 Θ 6 W Kennedy 57 Frank Robinson 870

9 SPRING LIGHTNING 6 Θ 5 S Randolph 56.5 Lola Crawford 907

10 MYTHICAL MAGIC 1 Θ 7 M Khan 53 Lezeanne Forbes 068

11 VALLANAUT 5 Θ 6 * J Gates -1.5 kg 53 Doug Campbell 000

ΠΡΟΤ: 1 STORMBORNE THUNDER-6 FLAMING DESIRE-7 ROSE OF PERU-2 POPOVA

017 - 16:05 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 5- 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ISIKHWAMI SAMI 8 Θ 4 G Wright 60 Frank Robinson 220

2 VIJETA 1 Θ 4 W Kennedy 60 J A Janse van Vuuren 565

3 EXCESSIVE GRACE 7 Θ 4 S Brown 60 Yogas Govender 449

4 JER 4 Θ 4 * J Gates -1.5 kg 60 Kumaran Naidoo 664

5 MS ROSA PARKS 2 Θ 4 T Godden 60 Lezeanne Forbes 979

6 RUBY COVE 3 Θ 4 D Dillon 60 Doug Campbell 976

7 ELUSIVE QUEST 9 Θ 4 M Khan 60 Lezeanne Forbes 299

8 CENTRE STAGE 5 Θ 3 S Moodley 56 Michael Miller 765

9 DEEP RIVER WOMAN 6 Θ 3 S Veale 56 Michael Miller 357

ΠΡΟΤ: 1 ISIKHWAMI SAMI-7 ELUSIVE QUEST-7 ELUSIVE QUEST-2 VIJETA

020 - 16:40 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 6 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SOLID GOLD 1 Ε 4 * Y Ramzan -4 kg 60 Michael Roberts 620

2 MR FITZ 8 A 4 D Dillon 60 Shane Humby 114

3 MAC 'N SCAR 5 Ε 4 K de Melo 60 Dennis Drier 861

4 GRADUATE 4 Ε 5 W Kennedy 60 Dennis Bosch 293

5 WHISKEY ROAD 2 Ε 4 S Brown 60 Jeff Freedman 001

6 FRANCISCO 7 Ε 4 S Veale 57 Dennis Drier 271

7 DRUNKEN SAILOR 10 Ε 4 M Yeni 57 Yogas Govender 332

8 ULTRA BOOST 3 Ε 4 M Khan 56 J A Janse van Vuuren 280

9 MAN OF ACTION              ΔΙΕΓΡΑΦΗ

10 JONATHAN 6 Ε 4 * J Jacobs -4 kg 54.5 Yadav Singh 905

ΠΡΟΤ: 1 SOLID GOLD-7 DRUNKEN SAILOR-6 FRANCISCO-2 MR FITZ

023 - 17:15 -: 7.000 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 7 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ARIANOS SHADOW 8 Θ 4 G Wright 61.5 Frank Robinson 880

2 SO VAR 10 Ε 5 W Kennedy 61 Gavin van Zyl 175

3 DI MAZZIO 9 Ε 6 J Sampson 60.5 Louis Goosen 970

4 BOEING CITY 4 Θ 4 * J Jacobs -4 kg 59.5 Garth Puller 468

5 ISCA 7 Ε 7 B Jacobson 59.5 Gareth van Zyl 127

6 WOODSTOCK FESTIVAL 6 Ε 4 K de Melo 56 Darryl Moore 294

7 LESLIE SHADOWLINER 2 Ε 5 * J Gates -1.5 kg 55 R A Hill/S R Hill 108

8 CROWN AND COUNTRY 1 Ε 4 S Veale 54.5 Dennis Drier 806

9 HAMPTON COURT 5 Ε 5 M Khan 53 Dennis Bosch 304

10 BIG KING 3 Ε 8 M Yeni 52 Greg & Karen Anthony 756

ΠΡΟΤ: 2 SO VAR-5 ISCA-9 HAMPTON COURT-6 WOODSTOCK FESTIVAL

025 - 17:55 -: 5.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 8-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BE HAPPY 10 Θ 4 * A Arries 60.5 Michael Roberts 231

2 DAYDREAM BELIEVER 5 Θ 5 S Veale 59 Dennis Drier 808

3 FIRST SIGHTING 2 Θ 4 S Brown 59 Garth Puller 410

4 IN FULL BLOOM 1 Θ 4 * L J Ferraris 59 Sean Tarry 278

5 VALERIANA 9 Θ 4 M Khan 58.5 Lezeanne Forbes 210

6 YAAS 7 Θ 5 J Sampson 58.5 Louis Goosen 363

7 NOEMI 11 Θ 4 * Y Ramzan -4 kg 58 Garth Puller 274

8 SARABI 8 Θ 6 * J Gates -1.5 kg 57.5 Paul Gadsby 596

9 SHE'S A CRUSADE 4 Θ 4 G Wright 57 Corinne Bestel 221

10 ENTERTHEDEBUTANTE 6 Θ 3 S Moodley 55 Kumaran Naidoo 460

11 LADY SHARON 3 Θ 4 A Mgudlwa 55 Wayne Badenhorst 177

ΠΡΟΤ: 9 SHE'S A CRUSADE-6 YAAS-1 BE HAPPY-7 NOEMI

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10