16.956!! ευρώ το σκορ 6

Το μοναδικό κερδισμένο δελτίο στο σκορ 6,όπου ο τυχερός αλλά και ικανός φίλιππος κέρδισε το ποσόν των 16.956 !!ευρώ ''έκλεψε'' την παράσταση στην 1η συγκέντρωση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.Από τα συμβάντα ξεχωρίζει η χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου τού ίππου  ΓΟΥΟΡΙΛΥ . Αποχή ένας (1) μήνας.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ (IRE) - ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ (GR)

- Με απόφαση της Επιτροπής διενέργειας εκτάκτων δειγματοληψιών ελήφθησαν ούρα από τον τρίτο αφιχθέντα ίππο.

- Η ένσταση που υπέβαλε ο προπονητής κος Καμούτσης Γ. του ίππου ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ, που τερμάτισε τρίτος κατά του ίππου ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ, που τερμάτισε δεύτερος, επικαλούμενος παρενόχληση στο ύψος των 900μ. δεν γίνεται δεκτή. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι η πίεση που δέχτηκε ο ίππος ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ από τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ, ουσιαστικά προήρθε από την πίεση που δέχτηκε αυτός προς την εσωτερική από τον εξωτερικά αναπτυσσόμενο ίππο ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ.

Παρά ταύτα δεν προέκυψε η βεβαιότητα ότι από το συμβάν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας και ως εκ τούτου αυτό παραμένει ως έχει.(Άρθρο 148 του Κ.Ι.). Το παράβολο επιστρέφεται. Για τα παραπάνω επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ .

- Ο ίππος ΓΟΥΟΡΙΛΥ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου .

- Λαμβάνοντας υπόψη την μακράν απουσία του από τις ιπποδρομίες γίνεται αυστηρή παρατήρηση και τελευταία προειδοποίηση στον νέο αναβάτη Περαντινό Κ. που ίππευε τον ίππο ΦΕΙΔΙΑΣ για την χρήση μαστιγίου.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ (GR).

- Μετά την τοποθέτηση του στο μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΠΕΙΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ επέδειξε νευρικότητα και περνώντας τον τράχηλο του από το κάτω μέρος της πόρτας του

μηχανήματος, παγιδεύτηκε και τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να διαγραφεί μετά από κτηνιατρική γνωμάτευση. Με απόφαση του Αφέτη αφαιρείται το ‘έχειν καλώς’ από τον ανωτέρω ίππο. Λόγω του ανωτέρου συμβάντος η εκκίνηση της ιπποδρομίας καθυστέρησε 15 λεπτά.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ έκλινε προς την εσωτερική, ήρθε σε επαφή και δυσχέρανε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΓΚΟΣΤ ο οποίος ανέκοψε.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ (GB) - ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ (IRE)

- Με απόφαση της Επιτροπής διενέργειας εκτάκτων δειγματοληψιών ελήφθησαν ούρα από τον τρίτο αφιχθέντα ίππο.

- Ο ίππος ΦΙΛΝΤΣ ΟΦ ΠΛΕΙ ξεκίνησε με πολλή μεγάλη καθυστέρηση και αρνήθηκε να ακολουθήσει τον όμιλο. Με απόφαση του Αφέτη καλείται ο προπονητής κος Σταύρου Χ. να οδηγήσει τον ίππο του για επανεκπαίδευση στο μηχάνημα εκκίνησης.

- Ο ίππος ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ στον δεύτερο διασκελισμό σκόνταψε.

- Ο ίππος ΚΟΝΦΛΑΓΚΡΕΙΣΟΝ ρινορράγησε. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης- Αντωνίου

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΔΕ ΦΟΣΙΛ (GB).

- Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ στον προπονητή κο Κρητικό Α. επειδή δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ διαγωνίστηκε με χρώματα λευκά.

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στους αναβάτες Χριστοφή Μ. και Τσέλα Ε. που ίππευαν τους ίππους ΤΑΟΥΑΛΗΦ και ΔΕ ΦΟΣΙΛ αντίστοιχα διότι χρησιμοποίησαν το μαστίγιο τους οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10) .

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΠΑΜΠΛΟ παραπάτησε.

- Για διαδικαστικούς λόγους ελήφθησαν ούρα από τον ίππο ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ.

- Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ στον αναβατή Καποδίστρια Κ. που ίππευε τον ίππο ΝΤΙΣΚΑΒΕΡΝΤ συνοδευόμενο από τελευταία προειδοποίηση να

συμμορφώνεται πλήρως στις υποδείξεις των Τεχνικών Επιτετραμμένων.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ(IRE).

- Ο ίππος ΦΑΟΥΣΤΟ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής του ανωτέρω ίππου κος Σταύρου Χρ. για την μη

ικανοποιητική επίδοση του ίππου και δήλωσε ότι ο γρήγορος ρυθμός της διαδρομής είχε ως συνέπεια ο ίππος να μην έχει τις απαραίτητες δυνάμεις στο τελικό τμήμα.

Επιπλέον δεσμεύτηκε να τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 04-08-2019

Εξετάστηκαν ο προπονητής κος Καλογερόπουλος Ν. και ο αναβάτης Τσέλα Ε. για την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΥ. Ο προπονητής εξεταζόμενος

δήλωσε ότι ο ίππος του χρειαζόταν μεγαλύτερη πίεση από τον αναβατή του στα πρώτα μετρά ώστε να μπορέσει να βρει γρήγορο ρυθμό γεγονός που τον ευνοεί ώστε να

αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του. Επίσης πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να ήταν και λίγο κουρασμένος ο ίππος του και αυτό συνετέλεσε ώστε να τα ‘παρατήσει’ μπαίνοντας στην τελική ευθεία.

Ο δε αναβάτης ανέφερε ότι ο ίππος του παρότι τέθηκε επικεφαλής με εύκολο τρόπο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία δεν ανταποκρινόταν στην πίεση που του ασκούσε.

Οι Ελλανοδίκες αφού εξέτασαν τις προηγούμενες συμμετοχές του ίππου και συγκεκριμένα συνέκριναν με την τελευταία που είχε διαγωνιστεί με 3,5 κιλά περισσότερα,

κρίνουν ότι ο ίππος δεν διαγωνίστηκε σύμφωνα με τις δυνατότητες του και επιβάλλουν πρόστιμο διακόσια πενήντα (250) ευρώ στον προπονητή.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΙΝΤ (GB) - ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ (GB)

- Με απόφαση της Επιτροπής διενέργειας εκτάκτων δειγματοληψιών ελήφθησαν ούρα από τον τρίτο αφιχθέντα ίππο.

- Ο αναβάτης Ψαραδάκης Ι. που ίππευε τον ίππο ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΙΝΤ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστίγιου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10) και για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10