Δελτία ελλανοδικών 06/10/19

Η νίκη τού σπουδαίου ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ στο Κυπ.ΑΘΗΝΩΝ ξεχώρισε από την σημερινή συγκέντρωση,όπου γενικά ήταν μία ήσυχη ημέρα και δεν απασχόλησε τον πειθαρχικό έλεγχο-Ο ίππος ΧΑΑΝΤΕΦ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΣΕΝΣ ΟΦ ΝΤΑΪΡΕΞΙΟΝ (GB).

-Η εκκίνηση της ιπποδρομίας καθυστέρησε 7 λεπτά για τεχνικούς λόγους.

-Ο ίππος ΧΑΑΝΤΕΦ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ (IRE).

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΝΤΟΝΤ ΚΡΑΪ ΦΟΡ ΜΗ.   

-Ο ίππος ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

-Ο ίππος ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Κουβαράς Χ. για τη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου

του και ανέφερε ότι επανέγγραψε τον ίππο σε μεγαλύτερη απόσταση προσδοκώντας ότι με τα χαμηλότερα βάρη που έφερε και την ενδεχόμενη επικεφαλής διαδρομή θα

είχε καλύτερη παρουσία στην τελική ευθεία και θα μπορούσε να διακριθεί. Όμως εμφανίστηκε και πάλι να υποχωρεί στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής. Τέλος δεσμεύτηκε

ότι θα τον ξεκουράσει και θα τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Οι Ελλανοδίκες δέχονται την δέσμευση του προπονητή για επανεγγραφή του ίππου μετά από εύλογο χρονικό διάστημα

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ (GB).

- Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του προπονητή κ. Χ. Λεοντσίνη οι ίπποι του ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ διαγωνίστηκαν με ευθύνη του ιδίου και μέριμνα του προπονητή κ. Ι. Μυκονιάτη.

-Ο ίππος ΓΟΥΪΝΕΡ ΜΩΥΣΗΣ ξεκίνησε με αναπήδημα.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΤΖΑΣΤΙΣ ΛΑΚΥ κινήθηκε προς την εξωτερική και απώλεσε έδαφος.

-Λίγα μέτρα μετά την εκκίνηση ο ίππος ΤΑΟΥΑΛΗΦ δεν τήρησε τη γραμμή του και πίεσε προς την εσωτερική τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ ο οποίος

με τη σειρά του άρχισε να κινείται προς την εσωτερική και να πιέζει σε αυτή τον ίππο ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ. Συνέπεια αυτού ήταν, μετά από λίγα μέτρα και αφού οι τρεις ίπποι

έκλιναν προς την εσωτερική στο ύψος της στροφής των 1000μ., να κλείσει ο διάδρομος του ίππου ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ με συνέπεια να δυσχερανθεί και να ανακόψει. Για τα

παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό ευρώ (100€) στους αναβάτες Δρόσο Δ. που ίππευε τον ίππο ΤΑΟΥΑΛΗΦ και Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ

και πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€) στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ διότι δεν πήρε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και μετέφερε την πίεση

στην εσωτερική.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον νέο αναβάτη Μπαμπανιώτη Χ. που ίππευε τον ίππο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ διότι στα πρώτα μέτρα της διαδρομής δεν τήρησε τη γραμμή του και

έκλινε προς την εσωτερική και διότι στο ύψος των 150μ. απώλεσε το μαστίγιό του.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΝΕΪΣΑΝ (GB).

-Ο ίππος ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ ξεκίνησε διστακτικά.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ (USA), ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ (IRE).

-Στο ύψος των 1100μ. ο ίππος ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ προσπερνώντας τον ίππο ΦΕΝΖΑΛ έκλινε ελαφρά προς την εσωτερική, ήρθε σε στιγμιαία επαφή με τον ίππο ΦΕΝΖΑΛ και

λόγω της εγγύτητας μεταξύ των εσωτερικά αναπτυσσόμενων ίππων ΦΕΝΖΑΛ, ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΙΣΟΝ και ΑΤΡΕΙΓΙΟΥ προκλήθηκαν αλλεπάλληλες επαφές με συνέπεια την

παρενόχληση των τριών αναφερόμενων ίππων. Για τα παραπάνω οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο εκατόν

πενήντα ευρώ (150€) στον αναβάτη Ξυνό Μ. που ίππευε τον ίππο ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ.

-Ο ίππος ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Καμούτσης Γ. για τη μη ικανοποιητική επίδοση

του ίππου και την απέδωσε στη σύντομη επανεγγραφή του μετά την προ εβδομάδος συμμετοχή του. Επίσης δεσμεύτηκε να τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό

διάστημα. Οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν πρόστιμο τριακόσιων ευρώ (300€) στον ανωτέρω προπονητή διότι ο ίππος του δεν διαγωνίσθηκε σύμφωνα με τις δυνατότητες του.

- Ο ίππος ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ επέστρεψε με τραυματισμό οπισθίου αριστερού άκρου. Κτην. : Αρβανίτης, Αντωνίου.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΤΟΥΤΙ ΦΡΟΥΤΙ (GB).

- 4η Ιπποδρομία της 29ης Σεπτεμβρίου 2019:

Σχετικά με το θέμα μεταξύ του προπονητή κ. Καμούτση Γ. και του Αφέτη, δόθηκαν εξηγήσεις και το θέμα θεωρείται λήξαν.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter